Grile Modelare si Simularea Proceselor Economice

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Grile Modelare si Simularea Proceselor Economice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1) In legatura cu tehnica simularii manag. se poate afirma ca: 1)permite obtinerea unor informatii despre sistem inainte ca aceste sa fie realizat in concret;

5) implica construirea unor modele matematice si logice care descriu comportarea unui sistem de-a lungul unei perioade mari de timp; 7)este o tehnica de realizare a experimentelor cu claculatorul electronic.(1,5,7).

2) indicati care din afirmatiile urmatoare referitoare la tehnica simularii este falsa: b)prin solutiile exacte pe care le ofera, simularea este o tehnica de cercetareeficienta pentru fenomenele reale dificil de studiat analitic.

3) Trecerea de la sistemul real(organiz.) la modelul reai(modelul de simulare) se realizeaza prin: d) modelul abstract.

4)selectati afirmatia falsa”in procesul de trecere de la sistemul real la modelul de simulare, modelul real reprezinta:” e) descompunerea sistemului in parti componente cu legaturi intre ele.

5) metodele cantitative nu ofera managerului: c) modele matematice pure pt. rezolvarea optima a problemelor manageriale ale organizatiei.

6) spre deosebire de facilitatile oferite de calculatoare in decizia manageriala, in cadrul sistemelor de conducere a proceselor tehnologice calculatoarele: b) elaboreaza automat decizii sub forma de comenzi ce se transmit spre procesul condus.

7) printre criteriile folosite in clasificarea modelelor economice nu se regaseste: b) numarul de decidenti.

8) modelarea aspectelor existente in cadrul unei organizatii se realizeaza cu modelele: e) descriptive.

9)marimile care caracterizeaza procesele economice d.p.d.v. al preciziei lor pot fi clasificate in marimi; 1)fuzzy/vagi; 5)stochastice; 6)deterministe.

10) in cazul existentei unui volum redus de date se pot folosi modele: a) fuzzy 11) transmiterea informatiei de la executant la decident pt. luarea ei in considerare este asigurata de: e) conexiunea inversa.

12) in functie de orizontul de timp considerat modelele pot fi: b) modele discrete-secventiale, modele continue.

13) modelele dinamice sunt acele modele clasificate in functie de: b) factorul timp.

14) modelele normative sunt acele modele care: e) permit obtinerea unei solutii optime in raport cu un crieteriu stabilit de catre factorii de decizie.

15) in categoria modelor descriptive sunt cuprinse: 3)modele de ordonantare si lotizare; 4)modele de tip organigrama a structurii organizatorice; 8) modele ale relatiilor umane.

16) procesul de modelare economico-matematica nu cuprinde etapa: b) analiza modelelor existente.

17) in categoria modelelor pt. descrierea retelei informationale se afla: d) diagrama de flux a documentelor si modele de tip aval-monte.

18) in folosirea modelarii procedurale in studiul proceselor economice se are in vedere urm. Considerent: c) factorul uman nu poate fi exclus din procesul de conducere al unui sistem deoarece acesta formuleaza ipotezele referitoare la comportamentul sistemului studiat.

19) selectati afirmatia falsa referitoare la modelarea procedurala: b) modelarea procedurala acorda un prim rol modelului si unul secundar algoritmului.

20) algoritmii euristici se bazeaza pe ideea ca este avantajos: b) sa se obtina cat mai mult pe linia functiei obiectiv.

21) selectati afimatia falsa despre metoda euristicii: e) metoda euristicii ofera reguli care garanteaza obtinerea solutiei optime pe calea cea mai avantajoasa.

22) solutia oferita prin aplicarea modelelor euristice este: c) o solutie buna fara sa se arate ca este cea mai buna posibila.

23)algoritmii euristici nu se folosesc, in general, atunci cand: e) rezelovarea problemei se poate face cu ajutorul unor algoritmi de otimizare.

24) algoritmii euristici permit obtinerea unei solutii: c) suboptimale.

25) selectati afirmatia falsa in legatura cu euristica: a) cuprinde o clasa de metode utile atunci cand marimile ce definesc un proces ec. pot fi corect masurate.

26) in cazul unor procese markov, matricea probabilitatilor de tranzitie poate avea urm. proprietati: 1. este o marime stochastica; 3. un element de pe diagonala principala reprezinta coeficientul de fidelitate corespunzator unui produs; 5. un element oarecare pij ia valori in intervalul(0,1); 6. este o matrice patratica; 7.suma elementelor de pe linie este 1.(1,3,5,6,7,).

27) selectati afirmatia falsa despre un lant markov: e) suma elementelor de pe coloane din matricea probabilitatilor de trecere este 1.

28)unele din premisele utilizarii lantului markov pt. modelarea evolutie pe pieta a unor produse concurentiale sunt urm.: 1. nr. finit si constant de marci; 2. clientul alege o singura marca; 7. probabilitatile trecerii de la o marca la alta sunt constante pe o anumita perioada de timp.(1,2,7).

29) selectati afirmatia falsa referitoare la curba vanzarilor care descrie evolutia in timp a vanzatorilor dintr-un anumit produs: d) derivata curbei vanzarilor exprima volumul global al vanzarilor in perioada existentei produsului pe piata.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Modelare si Simularea Proceselor Economice.doc

Alte informatii

Ase Management economic anul 3 sem 1 grile modelare si simularea proceselor economice