Introducere in Stiinta Economica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Introducere in Stiinta Economica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

INTRODUCERE IN STIINTA ECONOMICA

1. Cum se clasifică nevoile din punctul de vedere al rolului lor în existenţa oamenilor?

a. nevoi de consum şi nevoi de producţie;

b. nevoi naturale şi nevoi sociale;

c. nevoi primare şi nevoi complexe, elevate;

Răspuns: c

2. Care sunt caracteristicile nevoilor?

a. limitate;

b. dinamice;

c. neregenerabile;

Răspuns: b

3. Cum se caracterizează economia socială de piaţă întâlnită în ţările nordice şi în mai multe ţări ale Europei Occidentale?

a. statul nu se implică sub nici o formă în economie şi ca atare nu are nici o responsabilitate;

b. firmele şi alţi întreprinzători desfăşoară o politică economică socială astfel că cerinţele sociale sunt satisfăcute integral;

c. statul se implică şi este responsabil nu numai în promovarea unei politici monetare şi fiscale corespunzătoare care să stimuleze creşterea economică dar şi în realizarea unei infrastructuri eficiente;

Răspuns: c

4. Ce se înţelege prin atomicitate? :

a. când participanţii sunt mezo-agenţi cu puterii economice foarte diferite;

b. situaţia în care pe piaţă se află mai mulţi agenţi economici (întreprinderi mari, mijlocii şi mici );

c. situaţia în care subiecţii pieţei au o putere şi importanţă economică apropiate

Răspuns: c

5. Cine a formulat teoria trinitară a factorilor de producţie şi legea debuşeelor?

a. Adam Smith;

b. David Ricardo;

c. J.B. Say;

Răspuns: c

6. Ce cuprinde populaţia activă?

a. cuprinde persoanele ce au capacitatea fizică şi intelectuală de a desfăşura o activitate economică, precum şi vârsta legală pentru angajare;

b. cuprinde populaţia ocupată în diferite activităţi profesionale, elevii, studenţii, tinerii care satisfac stagiul militar, precum şi persoanele în curs de schimbare a locurilor de muncă;

c. cuprinde persoanele care caută un loc de muncă;

Răspuns: b

7. Ce este piaţa de tip monopson?

a. este opusul celei monopoliste caracterizându-se prin existenţa unui singur cumpărător (pentru o materie primă oarecare), într-o zonă economică şi a numeroşi vânzători ai bunului fabricat, la scara ţării;

b. figurează un vânzător sau câţiva, care se comportă ca unul singur, în baza unor convenţii sau a altor premise; această piaţă implică însă,un număr mare de cumpărători;

c. se poate numi şi piaţă cu concurenţă cvasi (aproape) perfectă;

Răspuns: a

8. Ce va rezulta daca din produsul global se scade consumul intermediar?

a. produsul intern net (PIN);

b. produsul global brut (PGB);

c. produsul naţional net (PNN);

Răspuns: b

9. Care sunt consecinţele negative ale şomajului pe plan naţional?

a. şomajul determină şi influenţează dinamica mărimii PIB;

b. şomajul se repercutează negativ asupra venitului tuturor membrilor societăţii;

c. şomajul de lungă durată erodează serios economiile indivizilor;

Răspuns: a

10. Ce presupune uniunea economică completă, ca stadiu ultim al integrării economice?

a. o completă unificare a economiilor implicate şi o politică comună în cele mai importante domenii;

b. o uniune culturală, prin înlăturarea barierelor referitoare la tradiţii, obiceiuri, limbă etc.;

c. o conducere unitară în strategia politică şi instituţii politice unice;

Răspuns: a

11. Ce presupune caracterul dinamic al nevoilor?

a. unele nevoi se extind, iar altele se restrâng;

b. starea în care o nevoie sau alta este satisfăcută durează numai un anumit timp, după care se manifestă din nou;

c. aceeaşi nevoie este satisfăcută astăzi, cu alte mijloace, cu alte instrumente;

Răspuns: c

12. În ce ţară, economia de piaţă direcţionată de consum, este considerată model?

a. România;

b. Germania;

c. SUA.

Răspuns: c

13. Cum se clasifică pieţele după gradul de diversificare al bunului tranzacţionat?

a. piaţa tuturor bunurilor şi serviciilor;

b. piaţa unui anumit bun sau serviciu;

c. piaţa omogenă;

Răspuns: c

14. Cum se clasifică piaţa din punct de vedere al extinderii teritoriale?

a. piaţa unui bun sau serviciu;

b. piaţa mondială;

c. piaţa tuturor bunurilor şi serviciilor;

Răspuns: b

15. Care sunt factorii de producţie primari?

a. capitalul;

Fisiere in arhiva (1):

  • Introducere in Stiinta Economica.doc