Legislatia Mediului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Legislatia Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 3 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Sem 4 ADMINISTRATIA FONDULUI DE MED1U

Administratia Fondului pt Miediu e o institute publica cu persona!itate juridica, finantata integral din venturi proprii,in coordonarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. Ea raspunde de gestionarea Fondului pentiu mediu,In conform. cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.196/2005 privind Fondul pt mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006Administratia Fondului de Mediu are, in principal, urmat atributii:

a). urmare constituirea si gestionarea Fondului pt rnediu;

b) intocme planul anual de lucru si bugetul de venituri si cheltuieli;

c). analizeaza, selecteaza si finanteaza proiectele pt protectia mediului aprobate in conformitate cu prevederile prezentei ordonantei de urgenta si conform cu procedurile prevazute in Manualul de operare al Fondului pt mediu;

d). urmare si controleaza implementarea proiectelor aprobate si finantate din Fondul pt mediu;

e) finanteaza lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenom meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor. Administraţia Fondului e condusa de un preşedinte cu rang de subsecretar de stat, numit, suspendat si revocat din funcţie, in condiţiile legii, prin decizie a prim-ministru, la propunerea conducătorului autoritatii publice centrale pt protecţia mediului. Administraţia Fondului de Mediu are următoarele structuri de decizie:Comitetul de avizare si Comitetul director.

Fondul pt mediu e un instrument ec-financiar destinat susţinerii si realizãrii proiectelor pt protecþia mediului, in confomitate cu dispoziþiile legale in vigoare in domeniul protecþiei mediului. Fondul pt mediu e un fond public, deductibil din punct de vedere fiscal, iar veniturile acestuia constituie venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat, constituite printr-o lege speciala care stabileºte la destinaþiile acestora.

Veniturile Fondului pt mediu se constituie din:

o contribute de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor feroase si neferoase de catre detinatorii de astfel de deseuri, pereoane fizice sau juridice;

taxele pt emisiile de poluanti in atmosfera, incasate de la operatori economici;

taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pt depozitarea deseurilor valorificabile;

o taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea arnbalajeior introduse pe piata. nationala de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere;

o contributie de 2% din vaioarea substantelor clasificate ca fiind periculoase pt mediu, privino clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor;

in cazul vanzarii masei lemnoase pe picior, contributia la Fondul pentra mediu se stabile prin

aplicarea unui procent de 3% la vaioarea de vanzan; a aceia.

Fisiere in arhiva (3):

  • sem4.doc
  • copii lm curs 7.doc
  • c6 si sem 3 lm copy.doc