Macroeconomie

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Macroeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Piaţa capitalului reprezintă relaţiile băneşti care se formează în procesul atragerii şi plasări fondurilor băneşti, relaţii rezultate din confruntarea cererii şi ofertei de capital, formându-se resursele financiare ale agenţilor economici. Oferta de capital cuprinde totalitatea mijloacelor băneşti disponibile pentru

plasament la un moment dat sau într-o anumită perioadă de timp şi la un anumit preţ.

Cererea de capital reflectă totalitatea nevoilor de capital ale agenţilor economici la un moment dat, ori într-o anumită perioadă, având în vedere şi nivelul dobânzii pe care sunt dispuşi s-o suporte.

Piaţa capitalului cuprinde două componente principale aflate în strânsă legătură: -a)piaţa capitalului pe termen scurt cunoscută mai ales sub denumirea de piaţă

monetară-- cuprinde relaţiile care se formează în domeniul atragerii şi plasării fondurilor pe termen scurt, până la 1 an. b) piaţa capitalului pe termen mijlociu şi lung cunoscută şi sub denumirea de piaţă financiară-- cuprinde relaţiile ce se formează în

domeniul atragerii şi plasării fondurilor pe termen mijlociu (1 – 7 ani) şi lung, peste 7 ani. Are următoarele componente:

a) piaţa financiară, formată din piaţa acţiunilor, obligaţiunilor şi altor titluri financiare pe termen lung.b) piaţa împrumuturilor pe gaj de titluri pe termen lung (lombardul).c) piaţa ipotecară.

CREDITUL este o relaţie bănească care se formează, odată cu acordarea de împrumuturi băneşti sau sub formă de bunuri materiale şi servicii, unor personae fizice sau juridice, iar rambursarea urmează să se efectueze la o dată ulterioară numită scadenţă. Relaţia bănească de credit presupune: a) un raport juridic contractual, prin care o persoană numită creditor pune la dispoziţia altei persoane, numită debitor, o sumă de bani, un bun material sau servicii evaluate în bani; b) plata unui anumit preţ de către debitor, creditorului, se face sub forma dobânzii, pentru folosirea împrumutului;c) rambursarea sumei împrumutate (plus dobânda), de către debitor creditorului, se face după o anumită perioadă, numită scadenţă.

Funcţiile şi rolul creditului:

a) Funcţia distributivă. b) Funcţia de creştere a acţiunii productive a capitalului. c) Influenţează creşterea economică, d)Contribuie la dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii,.e) Funcţia de emisiune monetară a banilor de cont;

A. Consemnarea; - raportul de credit, se materializează în consimţământul debitului

privind datoria, creându-şi înscrisul sau titlul de credit. Pe această bază creanţa poate fi înstrăinată şi deci se poate transfera calitatea de creditor.B. Transferabilitatea – creditorul nu este legat definitiv de raportul de credit respectiv, ci poate renunţa la această calitate

Fisiere in arhiva (1):

  • Macroeconomie.doc