Macroeconomie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Macroeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 43 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Sistemele SCN si SPM îndeplinesc func ţia de:

a) instrument de evidenţă statistică;

b) instrument de control economic;

c) instrument de impozitare;

d) instrument de previziune economică.

2. Sistemele SCN si SPM îndeplinesc funcţia de:

a) instrument de constrângere a agen ţilor economici;

b) instrument de intervenţie a statului în economie;

c) instrument de cunoastere si analiză economică;

d) instrument de dirijare a activităţ ii agenţilor economici.

3. Sistemele SCN si SPM îndeplinesc funcţia de:

a) instrument de evidenţiere a activităţii agenţilor economici;

b) instrument de fundamentare a deciziilor de dezvoltare a economiei;

c) instrument de corectare a comportamentului agen ţilor economici;

d) instrument de stimulare a activităţii agenţilor economici.

4. Produsul intern brut (PIB) reflectă:

a) valoarea totală a bunurilor si serviciilor ob ţinute într-un an;

b) mărimea valorii adăugate brute a bunurilor si serviciilor ob ţinute într-un an;

c) mărimea valorii adăugate nete a bunurilor si serviciilor ob ţinute într-un an;

d) rezultatele obţinute de către agenţii economici autohtoni într -un an.

5. În produsul intern brut (PIB) nu intră:

a) investiţiile brute;

b) consumul de stat de bunuri si servicii;

c) consumul intermediar;

d) amortizarea capitalului fix.

2

6. În produsul intern brut nu intră:

a) investiţiile brute;

b) consumul de stat de bunuri si servicii;

c) amortizarea capitalului fix;

d) consumul intermediar.

7. Produsul naţional brut (PNB) reprezintă:

a) valoarea totală a bunurilor si serviciilor obţinute într -un an;

b) rezultatele activităţii agenţilor economici autohtoni în interiorul si exteriorul ţării într -un an;

c) mărimea valorii adăugate nete a bunurilor obţinute de către agenţii economici într -un an;

d) mărimea valorii adăugate a bunurilor si investiţiilor.

8. Produsul social final (PSF) reprezintă:

a) valoarea bunurilor si serviciilor produse în ramurile materiale în decurs de un an;

b) valoarea adăugată a bunurilor si investi ţiilor finale;

c) valoarea bunurilor si serviciilor produse si ajunse în ultimul stadiu al circuitului economic;

d) valoarea nou creată în produc ţia materială în decurs de un an.

9. Venitul naţional exprimat în SCN reprezintă:

a) mărimea agregată a veniturilor ob ţinute de proprietarii factorilor de producţie într-un an;

b) mărimea valorii adăugate a bunurilor si investi ţiilor;

c) mărimea valorii nete a bunurilor economice finale;

d) mărimea valorii si rezultatelor activită ţii agenţilor economici.

10. Creşterea economică în sens lar g este reflectată de :

a) extinderea spaţiului teritorial al vieţii economice ;

b) ansamblul modificărilor într -o perioadă de timp (pozitive, 0, negative);

c) extinderea legăturilor economice externe;

d) multiplicarea ramurilor economiei naţionale.

11. Creşterea economică în sens restrâns reprezint ă :

a) modificarea ponderii ramurilor economice ;

b) diminuarea cantitativă a rezultatelor ramurilor energo intensive;

c) sporirea cantitativă a activităţilor şi rezultatelor realizate la nivelul economiei naţion ale şi componentelor acesteia;

d) creşterea şomajului şi scăderea veniturilor populaţiei.

12. Prin dezvoltare economică se înţelege:

a) schimbările cantitative în sfera producţiei materiale;

b) crearea de noi ramuri şi subramuri în economia naţională ;

c) dezvoltarea ramurilor extractive şi a consumului de bunuri economice ;

d) transformările cantitatve, calitative şi structurale care au loc în procesele economice, în cercetarea ştiinţifică şi

mecanismele de funcţionare a economiei.

13. Progresul economic reprezintă un efect al creşterii de bunuri economice.

a) afirmatia este corecta ;

b) afirmatia este incompleta ;

c) afirmatia este eronata.

Fisiere in arhiva (1):

  • Macroeconomie.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA « SPIRU HARET » CONSTANŢA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA : FINANŢE BĂNCI, MANAGEMENT ANUL DE STUDII : I FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : ZI, FR, ID DISCIPLINA : MACROECONOMIE