Macroeconomie

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Macroeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Macr are ca domeniu de analiza comport unei econ nat in ansamblul sau,precum si rel pe care ea le intretine cu alte economii nationale.Obiectiv esential al macr il repr studierea economiei ca un tot,probl sale teoretice si practice privite din perspectiva ag econom agregati

Obiectivele macroeconomiei :*det princ agregate ecocare să permită cunoaşterea activităţii agenţilor economici în ansamblul lor; * studierea relaţiilor dintre principalele agregate economice şi punerea în evidenţă a unor raporturi stabile între acestea (de exemplu, relaţia dintre venit şi consum, venit şi investiţii; *analiza principalelor dezechilibre care pot să apară între agregate: inflaţia,şomajul, deficitul balanţei de plăţi etc., în vederea evidenţierii cauzelor care le-au determinat şi stabilirii măsurilor pentru atenuarea sau înlăturarea lor; *studierea mod de atingere a dif obiective eco,care, ţin de domen polit eco.

O probl econ= macroecon: a) este rezultatul formării unei economii naţionale; b) priveşte interesele generale ale agenţilor dintr-o ţară; c) impune măsuri concertrate pentru încadrarea ei în limitele normale de desfăşurare.

Princ probl macroec:

Asigurarea echilibrului, în dinamica sa, între cerere şi oferta globală, în forma sa materială,valorică şi în unităţi de muncă

Creşterea economică - reprezintă sporirea capacităţii unei economii naţionale de a furniza în măsură crescândă diferitele bunuri economice necesare populaţiei şi agenţilor economici. Rezultatele obţinute pot fi măsurate prin intermediul unor indicatori sintetici, semnificativi pentru aprecierea dinamicii economice a unei ţări;

• Inflaţia - reprezintă o formă a dezechilibrului economic general care se exteriorizează prin suprasaturarea arterelor circulaţiei băneşti cu o cantitate de bani de hârtie şi bani de credit, care depăşeşte nevoile reale ale circulaţiei mărfurilor şi serviciilor. Ea se reflectă atât în deprecierea banilor cât şi în creşterea generalizată şi necontrolată a preţurilor;

• Şomajul - este rezultatul subocupării resurselor de muncă, respectiv persoane lipsite de locuri de muncă şi care sunt în căutarea acestora. El a devenit astăzi o permanenţă, deşi cu niveluri şi sensuri dif de evoluţie pe ţări şi perioade;

• Ciclicitatea economică - în sensul că evoluţia principalelor fenomene economice se derulează într-o formă ondulatorie, trecând prin anumite faze, fiecare cu trăsături distincte, dar care se condiţionează reciproc, iar prin unitatea lor asigură premisele continuităţii activităţii economice;

• Asigurarea unei balanţe comerciale şi a unei balanţe de plăţi externe echilibrate. Acestea sunt instrumente eco folosite pentru evidenţa, analiza şi controlul fluxurilor externe ale unei ţări, reflectând intensitatea şi eficienţa acestora.realizează comparaţii ale structurilor şi evoluţiei economiilor dif ţări.

Struc eco a unei ţări este carac pe baza fluxurilor economice evidenţiate în conturi de fluxuri cu obiecte reale (conturile de producţie, consum,formarea capitalului) şi de fluxuri financiare (conturile de venituri şi cheltuieli,finanţarea capitalului).Totalitatea fluxurilor economice dintr-o economie formează circuitul economic. Fluxul monetar se măsoară pentru un interval de timp (de obicei un an) şi evidenţiază mişcarea între două mome a dif mărimi macroeco: producţie, investiţii, venituri, economii, consum final . Fluxurile materiale, de venituri sau financiare, precum şi stocurile de bunuri şi valori financiare grupate pe subiecţi economici, pe categorii de bunuri, servicii,venituri şi cheltuieli sunt prezentate într-un tablou economic de ansamblu. Acesta este format din conturi elaborate pe principiul contabil al dublei înregistrări. Fiecare cont înregistrează, pe de o parte, resursele, iar pe de altă parte, utilizarea lor.

Realit eco a unei tari este repr sub forma unui circ econom.Acesta descrie formarea simultana a flux de bun si serv si a celor de venituri si cheltuieli.Circ econom se descompune intr-un circ real(flux real) si in sens invers intr-un circuit monetar (flux monetar).

Cont naţ repre princ sist de evidenţă şi analiză macroec utilizat în statistica internaţ de majoritatea ţărilor lumii, mai ales cele cu econom de piaţă.Cont naţ descrie cifric activ econom, fluxurile materiale,de venituri şi financiare, care au loc în econom între dif ag econ.Contab naţ franceză descompune econom nat în 7 sect: Sectorul societăţi şi cvasisocietăţi nefinanciare; Sectorul instituţii financiare; Sectorul întreprinderi de asigurări; Sectorul administraţiei publice; Sectorul administraţiei private; Sectorul menaje; Sectorul "restul lumii" regrupează operaţiunile desfăşurate de unităţile instituţionale rezidente cu cele nerezidente.

#Sistemul cont nat cuprinde 9 conturi macroec. Fiecare operaţ ec înscrisă în conturile sintetice şi analitice se înregistrează de 2 ori - odată în debit şi a doua oară în credit. Structura celor 9 conturi naţionale este următoarea: Contul sintetic de bunuri (Contul 0); Contul 1 – Producţie; Contul 2 - Crearea veniturilor; Contul 3 - Repartiţia veniturilor; Contul 4 - Redistribuirea veniturilor; Contul 5 - Utilizarea venitului; Contul 6 - Modificarea patrimoniului (acumulare); Contul 7 – Finanţarea; Contul 8 - Străinătatea (Restul lumii)

Fisiere in arhiva (1):

  • Macroeconomie.doc

Alte informatii

Definitii Macroeconomie