Macroeconomie

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Macroeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Agenti economici-pers.fiz,grup de pers.fiz.si juridice care exercita o activ.ec,având comportamentele economice analoage si roluri identice.Categoriile de ag.ec.sunt:întrep.nefin; gospodariile;instit.fin,de credit si soc.de asig;admin.publice si private;strainatatea(unit.ec. cu care exista relatii ec).Gosp:Fct.prin.consuma-tor si ca întreprinzator particular,productie de bunuri si serv.com.si nefin.Res.princ.remuneratii, transf.din partea altor sectoare,rezult.vânz.Soc.si cvasi.com:Fct.produc bunuri si serv.nefin, com.Res.rezult.vânz.Inst.de credit:Fct. finantare;colecteaza,transf.si repartizeaza disponib.fin.Res.fonduri provenind din angajamente fin.contractate.Inst.de asig.Fct. asigura,adica garanteaza o plata în cazul producerii unui risc.Res.prime contractuale, cotizatii soc.benevol.Admin.publ.Fct.produc bunurii si serv.necom.destinate colectiv.precum si asig.repartizarea bogatiei sau avutiei nat.si a V bugetare.Res.taxe si impoz.directe si ind,platite de celelalte sect.institut.Admin.priv.Fct.prod. serv.necom.si în anumite cazuri serv.com. destinate gosp.Res.contributii soc.benevole din partea familiilor;fonduri sau V din vânz.serv.catre fam.

Circuitul economic-totalit.tranz.(fluxurilor)care au loc între ag.ec.Acestea se refera la fluxurile de bunuri materiale si de serv.ale fact,denumite fluxuri reale si,în sens invers,la

fluxurile monetare,respectiv de V si chelt.

Agregatele-1)marime caracteristica a activ.ec.a unei soc.date,obtinuta prin însumarea operatiunilor elementare efectuate de catre diversii ag.ec.2) indicator sintetic care masoara rexultatul activ.ec.pt. Ansamblul sectoarelor institutionale rezidente. Principalele agregate sunt:PIB si V nat.si nevoia de finantare a natiuniiPlecând de la aceste agregate, pot fi calculati si alti indicatori sintetici

Flux ec.-miscarea unui ansamblu de obiecte sau valori,det.de un ansamblu de operatiuni si de decizii de acelasi sens.Termenul de flux este întrebuintat în domeniul ec.prin analogie cu notiunile folosite în fizica sau biologie.În contabilitatea ec,conturilor de bilant sau de stocuri care reflecta starea patrimoniului li se pot opune conturile de exploatare si de pierderi si profituri, care reflecta fluxurile care au loc în întrep.

PGB-exprima val.bunurilor si serviciilor obtinute în ec.nat.într-o anumita per.(1an).Se calc.prin:-met.prod:PGB=consum intermediar+productia finala în expresie valorica.-met.utiliz.finale: Ci+CF(cons.final).-met.costurilor sau val.adaugate:însumând elem.ce reprez.compensarea fact.de prod (salariu,profit,dobânda,renta)cu amortiz.si impozitele indirecte.

PIB-e princ.indicator agregat care cuprinde val.tuturor bunurilor si serv.create în ec.nat.de catre ag.ec.rezidenti în decursul unui an de zile(tot ce se produce în interiorul tarii.Se calc:PIB=PGB-CI însumând elem.ce reflecta destinatia sa PIB=CF+FBC+Enet;FBC= FBCF+FS;Enet=E-H.

PIN-se deduce din PIB prin scaderea amortiz.PIN=PIB-A

PNB-exprima val tuturor bunurilor si serv.create de ag.ec.nat.din tara si strainatate în decursul unui an de zile.PNB=C+Ib+G+Enet.

PNN=PNB-A

Val.adaugata-expr.rezult.valorii obtinut din utilizarea fact.de prod.din care s-a scazut Ci.Cuprinde sal,prof,dobânda,impoz.indirecte,amortiz.

Indicatorul-reflecta contributia fiecarei unitati la obtinerea unui produs sau serv.eliminând înregistrarile adaugate ale chelt.cu mat.prime,materiale,energ.si cu serv.pe care firmele si le furnizeaza reciproc.

V.disponibil(YD)-reflecta V populatiei dupa ce au fost deduse din V obtinut impoz.datorate la care se aduga transferurile(Tr)primite de aceasta de la alte sectoare.YD=Y-T+Tr

Invest-În sens larg,reprez.o decizie de cheltuire ce conduce la dobândirea unui activ pt obtinerea unui flux de lichiditati în vederea sporirii avutiei.În sens restrâns e o utilizare a V ce se materializeaza într-un avans de cap.pt obtinerea unui V.sau-Invest.reprez.totalit.chelt.facute pt.cumpararea bunurilor de cap.Clasif.-dupa modul de utilizare a bun.de cap:de înlocuire-destinata înclocuirii bun-lor de cap.scoase din functiune ca urmare a uzurii lor fizice si are ca sursa de finantare amortiz;neta(pt.dezv)e destinata cresterii vol.de cap.tehnic real,adica a formarii nete de cap.si are ca sursa V.IB=IN+IÎ.OBS:dc într-o ec.IB <IÎ avem de a face cu o dezinvetitie,adica cu o scadere a stocului de cap.tehnic real.-d.p.d.v.al proprietarului invet:private,publice.-d.p.d.v.al locului de realiz:interne,externe.Princ.fact.de influenta:ritmul progresului tehnic,stocul bun.de cap.dintr-o ec,marimea chelt.de întretinere si functionare a bun.de cap,anticiparile cu privire la evolutia vânz.si prof,nivelul fiscalitatii din ec.

Multiplicatorul invest(K).Invest.nete det.cresterea cap. ce duce la cresterea prod.a utiliz.f.de m-ca si a V-lor.Ef.amplificat al invest.asuara V e dat de K.Def:coef.numeric ce se det ca rap.între variatia absoluta a V si var.abs.a invest.K=”V/”I=”V/”V-”C= ”V/”V(1-c’)=1/(1-c’)=1/s’.K-exp.influenta pe care o au invest asupra:gradului de ocupare a mâinii de lucru;productiei si V;masurii cresterii ec.datorate sporului de invest.

Acceleratorul invest(a)-evidentiaza influenta inversa a C si a pietei de desfacere asupra invest.si asupra mersului ec.a=”I/”C.a-arata cu cât se modif.invet.în urma cresterii C.OBS:arata ca vol.prod.si a altor activ.nu depinde doar de cantit.si calit.fact.de prod.ci si de marimea C.

T.q Tobin.Niv.invest.tre explicat prin val.de piata a firmelor si prin costurile de reprod.ale acestora(costul de înlocuire a val.reale a firmelor).qTobin=val.de piata a firmelor/cost.de înloc.a val.reale a firmelor.Daca qTobin>1 se va invest.Dc q=1 s-a atins stocul dorit de cap.OBS:Daca q<1 bursa subevalueaza întrep.si cumparatorii sunt interesati sa achiz.act.atât timp cât qd1.Când q>1 firma e supraevaluata, detinatorii de titluri se asteapta la o reducere a cursurilor si vor vinde act.

Fisiere in arhiva (1):

  • Macroeconomie.doc

Alte informatii

Fitzuici pentru examenul de macroeconomie!