Macroeconomie

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Macroeconomie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Obiectull de studii si metode specifice de analiza macroeconomica.

Macroeconomia- stiinta despre legitatile functionarii economiei în general, cerceteaza interactiuneqa agentilor economici si a pietilor folosind marimi totale. Problemele principale ale macroeconomiei sunt: cresterea economica, ciclurile economice, ocuparea si somajul, inflatia si nivelul preturilor, bugetul de stat, balanta de plati si cursul valutar. Metoda analizei macroeconomice are urmatoarele trasaturi specifice: ex-post (analiza se începe cu contabilitatea nationala, analiza datelor statistice care ne dau posibilitatea sa analizam rezultatele macroeconomice); ex-anti (anticipari, prognozeaza procesele economice); agregarea fenomenelor si proceselor economice- presuune unirea mai multor elemente a fenomenelor economice în unul singur; modelarea economica si formarea modelelor economice. Modelul economic reprezinta reflectarea realitatii cu scopul de a determina legitatile realitatii economice. Orice model economic este influentat de doua grupuri de factori: exogeni si endogeni. Orice model economic include fluxurile si rezervele economice.

2. Politici macroeconomice: obiective, tipuri, instrumente. Politici macroeconomice reprezinta un ansamblu de masuri pe care le ia statul pentru a influenta si dirija activitatea economica. Obiectivele: dezechilibrele economice generate de economia de piata (somajul, inflatia) balata de plati echilibrata, distribuirea echitabila a veniturilor, protejarea mediului ambiant, asigurarea cu bunuri publice, ajustarea externaritatilor. Instrumentele politicii macroeconomicii cu care statul se implica: politica fiscala sau bugetara, politica monetara, statul, banca centrala sau nationala care influenteaza masa monetara si cantitatea de bani an circulatie cu ajutorul creditului ratei dobînzii cumparare-vînzare a hartiilor de valoare ale statului (actiuni, obligatiuni), statul intervine direct în econmie prin: politica veniturilor, salariile, politica balantei de plati, politica de crestere economica, politica industriala a investitiilor. Politicile macroeconomice se clasifica dupa criteriile: timp- sunt politici conjuncturale, cele pe timp scurt prevad niste masuri care ar putea corela, în functie de sfera de cuprindere deosebim politici: globale-presupun cuprinderea mai multor aspecte macroeconomice (ex. Platile impozitelor), specifice- presupune cuprinderea anumitor aspecte macroeconomice; în functie de obiectivele urmarite: politica macroeconomica de relansare-stimuleaza cresterea economica, politica de stabilizare economica; dupa doctrina promovata: politici macroeconomice liberale (Smith)-promoveaza mai putin interventia statului în economie; politica macroeconomica dirijista (Keynes)-sustine interventia statului în econmie; politica protectionista- protejeaza unele sfere ale economiei nationale; politica economica de comanda promovata de regimul totalitar.

3.Sisteme de evaluare la nivel macroeconomic:sistemul conturilor nationale si balanta legaturilor dintre ramuri.Rezultatele activitatii economice pot fi evaluate la nivel:microeconomic(activ.econ în care are loc activitati legate de obtinerea veniturilor prin producerea de bunuri si servicii),mezoeconomic(rezultatele la nivel de ramura) si macroeconomic(calculeaza anumiti indicatori macroeconomici prin SNC).SNC-este un sistem a fluxurilor economice în expresie monetara la nivelul economiei nationale.SNC-reprezinta o macheta a rezultatelor economice,defapt aceasta este contabilitatea nationala.SNC are 3 componente de baza:agenti economici,conturile nationale,conturile contabile.Toate componentele sunt legate între ele si ele reflecta fluxurile econ.Agentii economici:firmele,întreprinderile-produc si realizeaza bunuri si primesc profit,venit;menajele ,gospodariile-au functia de a consuma,au venit din factorii de serviciu pe care îi ofera;sectorul public sau guvernamental-produce bunuri publice ,colective si are venit;strainatatea sau restul lumii-tranzactiile cu exteriorul prin import si export.Conturile nationale includ:conturile de productie-reflecta valoarea productiei pe sectoare si pe economia nationala;conturile de creare a veniturilor(cum se formeaza si în ce sectoare);conturile de repartitie(veniturile factoriale:munca-salariu,capital-profit,pamînt-renta);contul de utilizare a venitului,consumului(consum privat,public);contul operatiunilor contabile includ:operatiunile contabile privind productia,consumul,formarea bruta de capital,repartitia veniturilor,operatiuni financiare.

4.Indicatorii sintetici fundamentali(PIB;PNB;PNN;VN;VP) si identitatile macroeconomice de baza.În sistemul conturilor nationale se calculeaza urmatorii indicatori:PGB,PIB,PIN,PNB,PNN(VN),VP.Ei se folosesc p-u a compara activitatea econ dintr-o tara în alta.Indicatorii macroeconomici se calculeaza în baza urmatoarelor principii metodologice:toti indicatorii includ productia realizata vînduta pe piata,nu se admit înregistrari repetate,se delimiteaza rezultatele în functie de teritoriu si timp,se calculeaza forma bruta cînd în productia finala se includ consumul de capital fix.PGB-totalitatea bunurilor si serviciilor create de o tara într-o anumita perioada de timp.Include productia finala(productia destinata consumului final) si intermediara(productia destinataprocesului de productie sau realizarii);PIB-include valoarea bruta a productiei finalede bunuri si servicii produsa de agentii econ.autohtoni si straini în decursul unei perioade de timp.PIB=PGB-CI.În PIB se includ doar tranzactiile oficiale.Sunt 3 metode de calcul a PIB:1.metoda cheltuielilor sau metoda utilizarii finale:PIB=C+I+G+Xn.C(cheltuieli de consum)-includ cheltuielile menajelor p-u procurarea bunurilor si serviciilor.I(investitiile)-cheltuielile p-u procurarea,mentinerea si modernizarea stocului de capital.Cunoastem investitii brute si nete.I nete=I brute-Amortizarea.Situatiile cind:1)brute mai mare ca A-cresterea economica si cresterea PIB.2)I brute=A,are loc cresterea econom zero,ce s-a produs in anul trecut se produce si in anul acesta.3)I brute mai mic ca A-are loc criza de investire. Xn(chizitiile de statin)-includ construirea si mentinerea scolilor,spitalelor,drumurilor. 2.metoda veniturilor sau repartitiei:PIB=Vf+A+ I indirect-Se;Vf-veniturile factoriale sunt:salariul,plata de arenda,dobinda,venitul proprietarilor.I ind-includ TVA;Se-veniturile factoriale de peste hotare.3.metoda productiei sau valorii

Fisiere in arhiva (1):

  • Macroeconomie.doc

Alte informatii

Intrebari si raspunsuri la teoria economica. facultatea contabilitate