Managementul Micului Business

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Managementul Micului Business.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 9 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Identificarea MB în RM

Microîntreprindere: numărul mediu de salariaţi este maxim de 9 persoane, şi suma anuală a vînzărilor nete pînă la 3 mln lei.

Întreprindere mică: numărul mediu de salariaţi este maxim de 10-50 persoane, şi suma anuală a vînzărilor nete pînă la 25 mln lei.

2. Esenţa MB.

Întreprinderile mici se creează în ramurile, unde nu se cere: capital enorm, volum mare de utilaj şi cooperarea cu un număr mare de lucrători.

Avantaje: apropierea de piaţa locală; adaptare la cerinţele clienților; producerea în serii mici; excluderea grupurilor suplimentare de management, etc.

Dezvoltarea MB favorizează: crearea locurilor de muncă suplimentare; producerea suplimentară şi satisfacerea pieţei cu mărfuri de larg consum; producerea bunurilor ecologic pure; utilizarea materiei prime locale etc.

3. Strategia şi tactica managementului financiar

Managementul financiar

Elaborarea politicii financiare

Strategia financiară Tactica financiară

Managementul proiectelor investiţionale

Reorganizarea întreprinderii

Planificarea financiară strategică Managementul capitalului circulant

Finanţarea pe termen scurt

Planificarea financiară curentă

Decizia financiară optimală

4. Rolul organelor administraţiei publice locale în susţinerea MB.

Legea RM cu privire la organele Administraţiei Publice Locale (APL).

Organele APL influențează în diferite forme: intervenţia directă; reglarea; licenţierea; subsidii; comanda de stat; sancţiuni.

Factori de influență: economici; politici; juridici; sociali; tehnologici; naturali şi geografici.

5. Particularităţile managementului financiar al MB

Managementul financiar al MB include:

• Elaborarea şi realizarea politicii financiare;

• Adoptarea deciziei în problemele financiare;

• Întocmirea şi analiza planului financiar;

• Evaluarea proiectelor investiţionale;

• Managementul activităţii financiare ale întreprinderii.

Este necesar de maximizat profitul. Pentru aceasta este necesar:

– de a dirija fluxurile financiare interne şi externe (de elabora politica investiţională, de a dirija portofoliul hîrtiilor de valoare, de a garanta stabilitatea financiară a întreprinderii),

– de a elabora planul financiar, care include:

• planul veniturilor şi cheltuielilor;

• calcularea pragul rentabilităţii (punctul „fără pierderi”);

• prognozarea fluxului cu bani cash.

6. Metode de finanţare ale MB.

Scopul: maximizarea profitului.

Metode:

- bancare (de credit);

- asigurare (management riscului);

- leasing;

- bursiere (piaţa hîrtiilor de valoare).

Managementul financiar include:

- Analiza financiară;

- Management investiţional;

- Risc-management;

- Management de anticritic (cînd este risc de faliment).

Instrumente financiare (contract prin care se măresc activele financiare ale unei întreprinderi şi totodată – se micşorează obligaţiunile financiare ale altei întreprinderi):

Primare: credite, împrumuturi, obligaţiuni, datoriile de debitor şi de credit.

Secundare: option (call, put); in future (se încheie în cadrul bursei); forward (în afară de bursa); swop de procente (swop cu plată); swop cu valută şi alte.

Hîrtiile de valoare sunt elementele de bază ale instrumentelor financiare.

7. Clasificarea întreprinderilor în RM

A: Criterii de clasificare:

1) după ramura de activitate (industrie, agricultură, transport, comerţ, altele);

2) după mărime (mici, mari şi mijlocii);

3) după tipul de producţie (în masă, de serie, unic);

4) după gradul de specializare (universal, specializat, combinat);

5) după componenţa şi structura bazei tehnologice de producere (clădiri, utilaj, aparate, mijloace de transport, instrumente, etc.).

6) după nivelul de mecanizare a procesului de producţie (automatizare, mecanizare complexă şi particulară).

B: Clasificarea organizaţionalo-juridică:

1) comercială (individuală, asociaţie: integrală şi de comandită; asociaţii: pe acţiuni şi SRL, cooperative de producere, întreprinderile de stat şi municipale, întreprinderi de arendă, filiale şi întreprinderi reprezentative, asociaţii în întreprinderi mici).

2) necomerciale (sociale, asociaţii, fonduri sociale).

8. Factori de dezvoltare ale MB.

1) Externi: susţinerea de stat (inclusiv organe publice locale); susţinerea de către instituţiile financiare internaţionale (FMI, BM, BERD, etc).

2) Interni: perfecţionarea managementului MB (planificarea, stimularea, organizarea producerii, muncii şi de realizare, etc.).

9. Necesitatea planificării ale activităţii de MB

În business-plan se elaborează: conceptul şi strategia activităţii întreprinderii, se efectuează analiza tuturor problemelor cu care se confruntă întreprinderea, şi metode de rezolvare (de exemplu, SWOT).

Fisiere in arhiva (2):

  • Managementul Micului Business
    • intrebari marketing.doc
    • Managementul Micului Business.doc