Servicii Publice Utilitare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Servicii Publice Utilitare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 15 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Economie, Stiinta Administratiei

Extras din document

2. Oficiul pentru protecţia consumatoruluEste organul de specialitate al Administraţiei Publice Judeţene în subordinea Oficiului de Control pentru Protecţia Consumatorului care la rândul său este subordonat Guvernului care aplică strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorului.În realizarea obiectivului său de activitate Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor are următoarele atribuţii:supraveghează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor referitoare la calitatea produselor, serviciilor prestate, inclusiv a celor publice prin efectuarea de inspecţii periodice şi inopinante la depozite, în pieţe, precum şi la producători, după caz, având acces la locurile unde se află produsele în vederea comercializării sau unde se prestează serviciile, precum şi ia documentele referitoare la acestea; supraveghează, în unităţile vamale şi pe piaţă calitatea produselor din import, pentru a preveni comercializarea acelor produse care pot afecta viaţa, sănătatea sau. securitatea consumatorilor, precum şi interesele economice ale acestora, cu excepţia acelora care sunt în competenţa altor organe de specialitate ale administraţiei publice; verifică existenţa documentelor care dovedesc conformitatea cu cerinţele de calitate specificate;verifică, în condiţiile legii, respectarea de către agenţii economici a standardelor obligatorii privind protecţia vieţii, sănătăţii consumatorilor, precum şi a drepturilor şi intereselor legitime ale acestora;

- verifică legalitatea şi utilizarea corectă a mijloacelor de măsurare folosite pe piaţă şi ia măsuri pentru interzicerea celor necorespunzătoare;

- dispune sau propune, potrivit competenţelor şi în baza procedurilor aprobate de Guvern, măsurile prevăzute de lege, de limitare a consecinţelor comercializării unor produse şi servicii cu deficienţe de calitate sau care nu întrunesc condiţiile legale de desfacere, după cum urmează: oprirea temporară sau definitivă a comercializării, a importului, fabricaţiei produsului sau prestării serviciului; retragerea de pe piaţă sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, dacă acestea constituie singurul mijloc care face să înceteze pericolul; suspendarea autorizaţi ei de funcţionare;

- efectuează analiză şi încercări în laboratoare proprii, agreate sau acreditate, conform legii;

- constată contravenţii şi aplică amenzi, în condiţiile legii şi sesizează organele de urmărire penală ori constată încălcări ale legii penale;

- desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor individuali sau organizaţii;

- sprijină asociaţiile pentru protecţia consumatorilor şi participă, împreună cu acestea, la informarea şi educarea consumatorilor;

-organizează împreună cu organele de resort pregătirea specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor, efectuează studii şi cercetări cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, etc.

Fisiere in arhiva (2):

  • servicii publice.doc
  • servicii_publice.doc