Strategii Investitionale - Grile

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Strategii Investitionale - Grile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, docx de 15 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Investitiile reprezintă:

a) factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naţionale;

b) cheltuială sau plasament de sume băneşti la un moment iniţial, pentru a obţine efecte ulterioare;

c) opusul consumului imediat;

d) renunţarea la sursele băneşti lichide actuale contra speranţelor în obţinerea unor resurse viitoare, care vor fi obţinute în timp.

2. Elemente esenţiale pentru o investiţie sunt:

a) subiectul, reprezentat de cel care investeşte;

b) obiectul, reprezentând modul în care se concretizează investiţia;

c) sursele de finanţare a investiţiei;

d) costul, reprezentând efortul suplimentar, cert, actual consumat pentru obţinerea unui obiectiv;

e) efectele valorice care se obţin în viitor şi reprezintă o speranţă mai mult sau mai puţin certă.

3. În ţara noastră noţiunea de investiţie are următoarele accepţiuni:

a) investiţia reprezintă multitudinea de active fixe şi circulante prin care se obţin întreprinderi noi, se modernizează, se reutilează sau se dezvoltă cele existente;

b) investiţiile se referă doar la cheltuielile prin care se creează sau se achiziţionează noi capitaluri fixe şi circulante, productive şi neproductive, pentru înlocuirea, modernizarea sau dezvoltarea unor active fixe existente în economie;

c) investiţiile sunt definite ca plasarea unor sume de bani în diferite domenii: economic, social, cultural, administrativ, militar etc., pentru a construi şi achiziţiona utilaje, instalaţii, clădiri, pentru a pregăti personal, în vederea realizării de noi tehnologii etc., dar şi pentru hârtii de valoare, angajamente în operaţii comerciale, bancare sau operaţii de bursă, inclusive operaţii speculative.

4. Abordările simple ale investiţiilor sunt:

a) abordarea contabilă;

b) abordarea economică;

c) abordarea strict monetară;

d) abordarea juridică;

e) abordarea socială.

5. Abordarea economică consideră investiţiile ca fiind:

a) similare cu imobilizările achiziţionate sau create pentru o întreprindere, destinate să rămână durabile;

b) toate sacrificiile făcute azi în speranţa obţinerii în viitor a unor rezultate, al căror nivel total va fi superior cheltuielilor iniţiale;

c) un ansamblu de cheltuieli ce va genera, pe o perioadă lungă, venituri sau economii, care să ramburseze sau să recupereze cheltuielile iniţiale.

6. Definirea economică a investiţiilor ţine seama de următoarele aspecte importante:

a) influenţa factorului timp;

b) noţiunile de randament şi eficienţă a operaţiilor economice;

c) riscuri legate de viitor;

d) posibilitatea de autofinanţare.

7. După natura tehnologică, investiţiile pot fi:

a) investiţii pentru lucrări de construcţii-montaj;

b) investiţii pentru cumpărarea utilajelor necesare realizării producţiei;

c) investiţii de dezvoltare care au drept scop creşterea capacităţilor de producţie;

d) investiţii pentru lucrări geologice;

e) investiţii pentru studii, cercetări, proiectări şi pregătirea personalului.

8. După caracterul investiţiilor, întâlnim următoarele categorii de investiţii:

a) investiţii în sfera productivă;

b) investiţii în sfera neproductivă;

c) investiţii pentru lucrări geologice.

9. Investiţiile din sfera productivă pot fi:

a) investiţii de modernizare care au rolul de a asigura condiţiile de reducere a costurilor de producţie şi a creşterii productivităţii;

b) investiţii de înlocuire, care au ca destinaţie înlocuirea activelor fixe datorită uzurii fizice şi morale;

c) investiţii care se materializează şi se regăsesc în capitalul fix şi circulant al firmei;

d) investiţii strategice care au ca obiect reducerea riscului.

10. Investiţia de modernizare are drept scop:

a) ameliorarea condiţiilor de producţie cu sau fără modificarea volumului producţiei cu scopul de a obţine o economie la costurile de producţie şi îmbunătăţirea rentabilităţii activelor întreprinderii;

b) înlocuirea şi revizuirea echipamentelor tehnice, uzate din punct de vedere fizic şi moral.

11. Avantajele investiţiilor de modernizare sunt:

a) pornesc de la o bază tehnico-materială existentă;

b) durata realizării investiţiei este mică;

c) creşte gradul de fiabilitate şi mentenabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viaţă a utilajelor;

d) necesită personal foarte bine specializat în realizarea obiectivului propus;

e) efortul investiţional este orientat spre echipamentul de producţie şi mai puţin spre alte investiţii conexe şi colaterale.

12. Investiţiile de dezvoltare sau expansiune se referă la:

a) investiţiile care contribuie la dezvoltarea activităţii şi care au drept scop creşterea capacităţii de producţie a unei firme;

b) înlocuirea şi revizuirea echipamentelor tehnice, uzate din punct de vedere fizic şi moral;

c) creştere întreprinderii determinată de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea de produse noi.

13. Avantajele investiţiilor de dezvoltare sau expansiune se referă la:

a) creşte gradul de fiabilitate şi mentenabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viaţă a utilajelor;

b) existenţa investiţiilor colaterale, care se materializează în utilităţi;

c) existenţa surselor de materii prime şi a unui personal calificat, cu o anumită experienţă şi tradiţie.

14. După sursa de finanţare, investiţiile sunt clasificate astfel:

a) investiţii care se materializează şi se regăsesc în capitalul fix şi circulant al firmei;

b) investiţii financiare care cuprind titlurile de participare şi alte titluri de valoare;

c) investiţii realizate din amortizare, capitalizarea profiturilor, atragerea economiilor altor persoane prin emiterea de acţiuni noi sau prin mobilizarea resurselor;

d) investiţii realizate din surse atrase sau împrumutate, prin intermediul unor credite interne sau externe.

15. După modul de realizare a lucrărilor investiţiile pot fi:

a) investiţii în antrepriză, adică lucrările sunt realizate de o firmă specializată şi nu de agentul economic în cauză;

b) investiţii colaterale;

c) investiţii în regie, în care lucrările mai puţin specializate, sunt realizate cu forţe proprii de agentul economic.

16. Din punct de vedere al pieţei financiare, există următoarele categorii de investiţii:

a) investiţii pentru afaceri, care constau în cheltuieli pentru maşini, utilaje, dotări ale unei societăţi comerciale;

b) investiţii imobiliare, în înţelesul de clădiri, locuinţe, terenuri;

c) investiţii în stocuri, care constau în produsele stocate, dorit sau nu, pentru a fi vândute ulterior.

17. Un proiect de investiţii poate fi definit ca:

a) operaţiune formată dintr-un ansamblu coerent de cheltuieli care contribuie la realizarea unui obiectiv dat;

b) un ansamblu optimal de acţiuni de investiţii bazate pe o planificare sectorială, globală şi coerentă, pe baza căreia, o

combinaţie definită de resurse umane, materiale etc. provoacă o dezvoltare economico-socială determinată;

c) investiţiile prin care se fixează dezvoltarea întreprinderii pe termen lung, evoluţia eficienţei şi poziţiei în mediul din care face parte.

Fisiere in arhiva (2):

  • strat- grile.doc
  • Teste grila tranz.docx