Subiecte EAM

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Subiecte EAM.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Dezvoltarea economică durabilă: a) răspunde exigenţelor prezentului în detrimentul trebuinţelor viitoare; b) răspunde trebuinţelor viitoare în detrimentul exigenţelor prezentului ; c) reconciliază dezvoltarea economică şi exigentele mediului înconjurător; d) pune accentul pe creşterea economică în detrimentul protecţiei mediului înconjurător; e) se referă cu precădere la latura cantitativă a activităţii economice.

2. Dacă cererea agregată creşte datorită cheltuielilor publice, şi intersectează oferta agregată în zona perfect inelastică, atunci: a) nivelul general al preţurilor creşte; b) creşte venitul naţional; c) nivelul general al preţurilor scade ; d) scade venitul naţional; e) nivelul general al preţurilor nu se modifică.

3. Se cunosc următoarele, pe termen scurt, pentru o economie: Ca=100, c’=0,8VD, VN=1100, transferuri bugetare=200, taxe pe venituri=50, consum guvernamental=300, investiţia brută=200, export = import. Cererea agregată reprezintă: a) 1300; b) 1400; c)1520; d)1500; e) nici un răspuns corect.

4. O politică fiscală orientată spre creşterea impozitelor poate fi însoţită de unul dintre efectele următoare:

a) încurajarea investiţiilor agenţilor economici; b) diminuarea investiţiilor agenţilor economici; c) creşterea profiturilor firmelor; d) creşterea numărului de angajaţi; e) creşterea pe termen lung a veniturilor disponibile.

5. În faţă de consumul creşte cu 50%, iar venitul cu 60%. Cunoscând că în înclinaţia medie spre consum a fost 75%, determinaţi înclinaţia marginală spre consum, înclinaţia marginală spre economisire şi multiplicatorul investiţiilor: a) 0,3; 0,8; 2,5; b) 1; 0,5; 2; c) 0,8; 0,2; 1,25; d) 0,4; 0,6; 1,33; e) 0,62; 0,38; 2,63.

6. Fie funcţia consumului C = 500 + 0,75 Y. De la ce nivel al venitului, este posibilă economisirea, dar realizarea unor investiţii de 400: a) 1600, 2000; b) 2000, 3200; c) 3600, 2000; d) 2000; e) 3600.

7. În condiţii de recesiune este posibil să se producă: a) creşterea mai rapidă a PIB-ului real comparativ cu cea a PIB-ului nominal; b) deplasarea curbei ofertei agregate spre stânga; c) deplasarea spre dreapta a curbei cererii agregate; d) creşterea inflaţiei şi scăderea şomajului; e) oricare din cele de mai sus.

8. Produsul Intern Brut: a) este mai mare decât PNB; b) este mai mic decât PNB; c) nu include consumul de capital fix; d) poate fi mai mare, mai mic sau egal cu PNB; e) include consumul intermediar.

9. Creşterea economică: a) este un fenomen pe termen scurt; b) se refera la trendul ascendent al PIB-ului real pe locuitor; c) se referă la fluctuaţiile producţiei în jurul unui trend ascendent; d) se caracterizează prin devansarea creşterii PIB-ului real de către creşterea populaţiei; e) se măsoară prin intermediul PGB-ului nominal pe locuitor.

10. Daca PIB-ul real creste cu 5%, iar populaţia scade cu 0,5%, atunci PIB-ul real pe locuitor creste cu : a) 4,5%; b) 5%; c) 5,5%; d) 10%; e) 10.25%.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiecte EAM.doc