Teoria Economica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teoria Economica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1.Descrieţi obiectul de studiu al teoriei economice şi al părţilor componente al acestia. Teoria economică este o ştiinţă umanist specială care studiază relaţiile economice,legile şi categoriile de producţie, repartiţia, schimbul şi consumul bunurilor materiale şi serviciilor în diferite sisteme social economice,activitatea economică a oamenilor în scopul soluţionării problemelor ce? cum? Şi pentru ce? de produs cu resurse limitate.În funcţie de modul de structurare a activităţilor economice teoria economică se divizează în 2 compartimente de bază:a)Microeconomie , b)Macroeconomia.

2.Definiţi Microeconomia ca ştiinţă şi demonstaţi importanţa studierii acesteia.Prezentaţi metodele de analiză microeconomică,explicaţi modelul economic şi aplicarea lui.Microeconomia este ramura ştiinţei economice care studiază unităţile economice individuale şi componenţa lor precum funcţia relaţiile dintre aceste unităţi elementare.Macroeconomia este ramura ştiinţei economice care studiază mărimile globale dinr-o economie, interdependeţele dintre acestea şi sistemul economic al unei ţări în totalitatea sa.

3.Definiţi şi caracterizaţi nevoile umane şi resursele economice. Nevoile umane reprezintă anumite dorinţe ale oamenilor pentru obţinerea bunurilor materiale sau serviciilor în vederea consumării sau utilizării lor.Primul grup de nevoi: a) Nevoile fiziologice(biologice)sunt legate cu funcţiile vitale ale organizmului,ele conduc cu acţiunile oamenilor(hrană, încălţăminte, adăpost) . b) Nevoi sociale(superioare) sunt reprezentate pe necesităţile ştiinţifice, tehnice legate de formarea şi perfecţionarea profesională a oamenilor de cultură generală, atît mărimea nevoilor alimentare cît şi celor superioare depinde de gradul de civilizaţie atinsă de societate.Resursele economice reprezintă ansamblul elementelor atrase şi efectev utilizate pentru producerea bunurilor materiale şi serviciilor.Resursele pot fi:-primare-reprezintă potenţialul de resurse naturale(gaz,petrol,forestiar etc.)şi resursele de muncă. –derivate-resurse create de oameni în baza celor primare.Ex.(maşini,utilaje,clădiri).

4.Interpretaţi conceptele de raritate şi cost de oportunitate, explicaţi principiul alegerii raţionale. Cantitatea,calitatea şi structura resurselor economice se modifică mai lent decît intensitatea, amploarea şi structura nevoilor umane, resursele sunt limitate în raport cu nevoile. Problema fundamentală a economiei constă în raritatea resurselor şi a bunurilor economice şi de aceea reprezintă restricţia esenţială care trebuie luată în considerare în organizarea şi desfăşurarea activităţii economice.

În sensul arătat, raritatea resurselor constituie prima problemă cu care se confruntă o economie. De aceea, utilizarea raţională şi eficientă a resurselor economice disponibile reprezintă o problemă-cheie a oricărei economii.Societatea trebuie să adopte o serie de decizii privind intrările şi ieşirile din economie.Intrările sunt reprezentate de factorii de producţie, iar ieşirile prin bunurile şi serviciile rezultate de procesele de producţie şi care se consumă în mod direct sau sunt utilizate în continuare în alte procese de producţie.

5.Delimitaţi conceptual activitatea economică şi componentele acesteia.Apreciaţi caracteristicile definitorii ale bunurilor libere şi economice. Activitatea economică reprezintă ansamblul comportamentelor oamenilor şi al deciziilor lor de a produce bunurile pentru a ne schimba şi repartiza în funcţii de nevoile lor.Bazele şi etapele activităţii economice:Report-schimb-consum-product-report.Bunurile economice sunt bunurile şI serviciile capabile să satisfacă anumite nevoi umane şi care sunt rezultatul activităţii economice.Ele îndeplinesc cumulative 2 condiţii:a)au un cost. b)sunt limitate în ofertă.Teoria economică este o ştiinţă istorică care sa preocupat încă de la începuturile sale de fundamentarea tipurilor specifice de organizare şi reglare a activităţii economice.Indiferent de sistemul economic sau de nivelul de dezvoltare pornind de la problema fundamentală a economiei, acea a raportului dintre resursele limitate şi nevoi nelimitate, orice societate este nevoită să răspundă la 3 întrebări esenţiale şi interdependente ce, cum,şi pentru ce?-1)Ce bunuri trebuie să fie produse,în ce cantităţi, de ce calitate şi cînd?- 2)Cum trebuie să producem bunurile,asupra cărora ne-am hotărît prin răspunsul dat la prima întrbare ? -3)Pentru cine sunt produse bunurile în cadrul societăţii?

6.Identificaţi funcţiile şi scopurile specific ale fiecărui agent economic.Ilustraţi fluxurile dintre agenţii economici prin schema circuitului economic.Participanţii la viaţa economică sau persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc anumite funcţii special în activitatea economică se numesc agenţi economici.Agenţii economici sunt grupaţi în 5 categorii : Menaje , întreprinderi,instituţiile financiare, administraţia publică , restul lumii.Sistemul economic reprezintă o modalitate specific de utilizare a resurselor economice rare, de organizare a procesului de producţie şi trecere a bunurilor create de la producător la consummator.Istoria dezvoltării omenirii cunoaşte pînă în present următoarele sisteme economice principale:a)sistemul economiei natural, b)sistemul economiei de schimb, c)sistemul economiei de piaţă, d)sistemul economiei de comandă sau centralizat.

7.Identificaţi subiectul şi obiectul proprietăţii şi explicaţi atributele raportului economic de propprietate.În condiţiile economiei de piaţă, agenţii economici îşi întemeiază activitatea şi funcţiile lor pe baza pluralizmului formelor de proprietate şi în condiţiile în care proprietatea privată deţine locul central.Proprietatea reprezintă raporturile dintre oameni în legătură cu însuşirea bunurilor existente în societate.Sau realizate prin activitatea economică.Proprietatea exprimă unitatea dintre obiectul şi subiectul proprietăţii.Obiectul proprietăţii îl constituie bunurile ,acestea reprezentîndu-se sub forma unor entităţi identificabile şi măsurabile economic.Subiectul proprietăţii sunt atît persoane fizice, cît şi persoane juridice care deţin anumite bunuri în proprietatea lor exclusivă şi care îşi exercită direct şi nemijlocit drepturile asupra acestora.