Teste cu Raspuns Audit Financiar

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste cu Raspuns Audit Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

TRUE/FALSE

1.Auditul financiar se clasifica in functie de obiectul si aria de aplicabilitate . A

2.Auditul performantei combina vigoarea auditului de conformitate si auditului de atestare financiara cu principiul de baza al auditului, acela de valoare si credibilitate, in conditii de independenta si obiectivitate ale auditorului. A

3.Camera Auditorilor Financiari din Romania are urmatoarele atributii:

a). elaboreaza reglementari privind atributiile si raspunderile camerei;

b). atribuirea calitatii de auditor financiar si emiterea independenta a acestei profesii;

c). controlul activitatii de audit financiar. A

4.Departamentul de audit intern face parte din aparatul executiv al Camerei. A

5.Activitatea Camerei Auditului Financiar se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice. A

6.Stagiar este persoana fizica ce a promovat testul de verificare a cunostiintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu si isi desfasoara activitatea pe baza normelor de audit financiar. A

7.Auditorii financiari pierd aceasta calitate daca executa profesia fara a fi membru al Camerei Auditorilor Financiari. A

8.Prin raportul anual al membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania se confirma ca structura actionariatului si controlul firmei sunt in concordanta cu reglementarile de audit financiar in vigoare. A

9.Nivelul de cunostiinte al auditorului, necesar pentru angajamentul de audit include:

a). cunoasterea generala a mediului economic si sectorului de activitate in care opereaza agentul economic;

b). cunoasterea specifica a modului de operare. A

10.Angajamentul de audit este acordul intre auditor si client prin care se stabilesc obiectivul si aria de aplicabilitate a auditului, precum si obligatiile auditorului. A

11.In etapa de planificare a misiunii de audit, auditorul desfasoara urmatoarele actiuni:

a). elaborarea planului de audit;

b). stabilirea legaturii cu entitatea auditata;

c). intocmirea programelor de audit ca parti componente ale planului de audit;

d). aprobarea planului de audit. A

12.In etapa de planificare a auditului ,pragul de semnificatie ajuta la determinarea procedurilor necesare pentru a se obtine probe de audit suficiente. A

13.Obiectivul fundamental al planificarii strategice este realizarea unui portofoliu echilibrat de studii de audit al performantei. A

14.Pragul de semnificatie si riscul de audit nu are influenta asupra evaluarii probelor de audit.

98. F

15.Evaluarea preliminara a riscului de control se face pentru fiecare sold de cont sau categorie de tranzactie semnificativa. A

16.Conform standardelor de audit, prin frauda se intelege o actiune cu caracter neintentionat intreprinsa de una sau mai multe persoane din randul conducerii, salariatilor sau tertilor, actiune care are ca efect o interpretare eronata a situatiilor financiare. F

17.Procedurile analitice de audit constau in analiza indicatorilor si a tendintelor semnificative, precum si investigarea acelor fluctuatii si relatii care nu sunt consecvente cu alte informatii relevante sau care se abat de la valorile asteptate. A

18. Auditul intern este un control de evaluare a sarcinilor,de conformitate a inregistrarilor contabile, rapoartelor, elementelor de activ, capitalurilor si rezultatelor. A

19. Prin audit se intelege un examen obiectiv al unui element cu scopul de a exprima o opinie sau de obtine o concluzie asupra obiectului auditat. A

20. Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor

estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate. A

21. Auditorii interni se numesc sau se revoaca de catre conducatorul entitatii publice,respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de audit public intern. A

22. Comitetul pentru Audit Public Intern dezbate si avizeaza raportul annual privind activitatea de aidit public intern si il prezinta Guvernului. A

23. Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget annual de pana la nivelul echivalentului a 100.000 euro pe o perioada de trei ani consecutivi. A

24. Functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca activitate profesionala orientate spre profit sau recompense. A

25. Auditul public intern este activitatea functional dependenta si subiectiva care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile gentitatii publice. F

26. Auditul intern este un control de natura manageriala care opereaza prin masurarea si aprecierea cantitatii altor actiuni de control. F

27. Eficienta inseamna minimizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate. F

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste cu Raspuns Audit Financiar.doc

Alte informatii

Cig 3 zi Spiru Haret