Teste de Autoevaluare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste de Autoevaluare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Procesul prin care se utilizează resurse economice pentru a creea bunuri şi servicii este desemnat prin termenul de:

a) activitate economică;

b) producţie;

c) repartiţie;

d) circulaţie;

e) analiză economică.

2. Finalitatea ştiinţei economice este:

a) furnizarea de concluzii şi oferirea de orientări cu privire la metodele de gestionare a resurselor rare;

b) elaborarea de concepte şi de sisteme logice, de natură de a explica realitatea economică şi de a o schimba în direcţia necesară;

c) formularea de obiective politice şi sociale cu caracter general, valabile pentru toate formaţiunile politice;

d) oferirea de soluţii concrete la problemele economice;

e) analizarea impactului progresului tehnic asupra dezvoltării economice.

3. Rolul economiei şi utilitatea studierii sale decurg din aceea că:

a) oferă orientarea necesară agenţilor economici;

b) contribuie la cunoaşterea realităţilor economice şi, pe această bază, la elaborarea politicii economice;

c) studiază producţia şi ameliorarea mediului natural;

d) îndeplinesc un rol formativ-educativ major, participând la formarea specialiştilor;

e) oferă agenţilor economici putere de anticipare, posibilităţi de a alege, alternative.

4. Un bun economic destinat autoconsumului este:

a) orice bun achiziţionat de pe piaţă;

b) o marfă;

c) un bun final;

d) un serviciu de pregătire profesională;

e) un bun obţinut prin sponsorizare.

5. Nu sunt trăsături ale nevoilor:

a) caracterul subiectiv;

b) determinarea obiectivă;

c) creşterea şi diversificarea lor continuă;

d) tendinţa generală de reproducere;

e) raritatea.

6. Nu sunt trăsături ale bunurilor economice:

a) limitate în ofertă;

b) obţinerea lor generează un cost;

c) se produc în mod continuu;

d) accesul şi sub formă de autoconsum;

e) caracterul nelimitat.

7. Potrivit ştiinţei economice, nevoile sunt:

a) satisfăcute numai cu bunuri economice;

b) satisfăcute prin consumul de bunuri;

c) subiective, prin condiţiile care le generează;

d) limitate şi statice;

e) rezultatul exclusiv al presiunilor externe, însoţite de ameninţarea cu pedeapsa.

8. Principiul raţionalităţii în economie:

a) se poate exprima numai prin regula maximului;

b) îşi are determinarea în tensiunea nevoi-resurse;

c) este incompatibil cu existenţa costului de oportunitate;

d) se poate exprima numai prin regula minimului;

e) este compatibil cu risipa resurselor limitate.

9. Raţionalitatea economică presupune:

a) respectarea regulii maximului doar pe termen scurt;

b) respectarea regulii minimului doar pe termen lung;

c) utilizarea mijloacelor limitate, în aşa fel încât satisfacerea nevoii să fie maximă;

d) maximizarea rezultatelor utile la mijloacele date folosite doar pe termen lung;

e) minimizarea mijloacelor folosite pentru obţinerea rezultatelor dorite doar pe termen lung.

10. Activitatea economică reprezintă:

a) totalitatea activităţilor prin care oamenii îşi asigură bunurile pentru a-şi satisface nevoile;

b) activităţile prin care oamenii îşi asigură doar bunurile materiale;

c) activităţile prin care oamenii îşi asigură doar serviciile;

d) numai activităţile prin care se asigură bunurile de strictă necesitate;

e) numai activităţile prin care se asigură bunurile de folosinţă îndelungată.

11. Satisfacerea nevoii se poate realiza pe două căi principale:

a) direct (cu bunuri obţinute cu mijloace proprii) şi indirect, prin schimb;

b) numai direct, cu bunuri obţinute prin mijloace proprii;

c) doar cu bunuri obţinute prin intermediul schimbului;

d) prin autoconsum;

e) prin consum de bunuri.

12. Risipa de resurse survine, în principal, atunci când:

a) se produce ce nu se cere;

b) se produce ce se cere;

c) se produce cât se cere;

d) consumul de resurse este pe măsura tehnologiei dominante;

e) se respectă calitatea produselor.

13. Problemele de bază ale economiei sunt:

a) ce producem? sau cât producem?

b) ce producem? cât producem? cum producem? pentru cine producem?

c) cât producem? sau pentru cine producem ?

d) ce producem? sau cum producem?

e) ce şi cât producem fără a avea importanţă cum producem.

14. Alegeţi factorii care condiţionează multiplicarea şi diversificarea nevoilor:

a) Măsura în care sunt acoperite (soluţionate) vechile nevoi;

b) Nivelul de dezvoltare a individului;

c) Progresul înregistrat în mijloacele de informare;

d) Gradul de dezvoltare a forţelor de producţie la un moment dat;

e) Gradul de dezvoltare a societăţii

15. Alegeţi enunţul care nu se atribuie activităţii economice.

a) Este condiţia existenţei societăţii omeneşti;

b) Stă la baza obţinerii profitului;

c) Este dinamică şi complexă;

d) Este poluantă şi risipitoare;

e) Are finalitate.

16. Alegeţi enunţul care reflectă corect şi complet conţinutul resurselor:

a) Reprezintă suportul schimbului de activitate înfăptuit de societate la un moment dat;

b) Constituie bunurile finale rezultate în urma activităţii economice;

c) Sunt elementele necesare vieţii furnizate de natură, transformate de om şi adaptate nevoilor sale;

d) Reprezintă elementele necesare unui anumit producător într-o activitate dată;

e) Sunt constituite din întreaga bogăţie furnizată de natură.

17. Valoarea adăugată reprezintă:

a) plusul de valoare care se creează în întreprindere;

b) consumul intermediar;

c) capitalul circulant;

d) partea amortizată a capitalului fix;

e) diferenţa dintre cifra de afaceri şi investiţii.

18. Un consumator raţional va alege să consume cantităţi din două bunuri corespunzător cărora:

a) utilitatea totală a fiecărui bun este maximă;

b) utilitatea marginală a fiecărui bun este maximă;

c) raportul utilitate marginală/preţ este maxim pentru fiecare bun;

d) raportul utilitate totală/preţ este maxim pentru fiecare bun;

e) raportul utilitate marginală/preţ este identic pentru fiecare bun.

19. Resursele umane sunt limitate deoarece:

a) Sunt epuizabile;

b) Sunt insuficiente în raport cu nevoile;

c) Nu sunt recuperabile;

d) Cresc mai încet decât nevoile;

e) Nu sunt reproductibile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste de Autoevaluare.doc