Teste Fiscalitate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Fiscalitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 83 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

45. Grupaţi veniturile de mai jos în impozite directe, impozite indirecte şi venituri nefiscale, conform clasificaţiei

bugetare:

a) impozit pe profit;

b) taxa pe valoarea adăugată;

c) accize;

d) taxe vamale;

e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;

f) impozit pe venit;

g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

h) taxe consulare

i) taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.

Răspuns:

Conform clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (a se vedea Legea nr. 511 din 22.11.2004 pentru

aprobarea bugetului de stat pe 2004), putem clasifica veniturile de mai sus astfel:

Impozite directe

a) impozitul pe profit;

e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;

f) impozit pe venit;

g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Impozite indirecte

b) taxa pe valoarea adăugată;

c) accize;

d) taxe vamale;

Venituri nefiscale

h) taxe consulare;

i) taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.

46. Se cunosc următoarele date din legile bugetului de stat al României pe anii 2004 şi 2005:

Indicator 2004 2005

Impozit pe profit 49.210,00 60.710,00

Accize 68.915,00 97.733,00

Impozit pe veniturile din salarii 59.176,00 66.435,00

Impozit pe veniturile din dividende 2.400,00 6.400,00

Impozit pe dividende de la societăţile comerciale 1.980,00 2.850,00

Impozit pe veniturile realizate din activităţile de expertiză contabilă 10,00 30,00

Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor

de transport în trafic internaţional

37,00 40,00

Taxa pe valoarea adăugată 110.150,85 126.692,54

Taxe pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal 5,00 45,00

Venituri din capital 350,00 1.133,00

Sursa: Legea Bugetului de Stat pe 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial, Nr. 1121/2004 şi Legea Bugetului de Stat pe 2004

nr. 507/2003 publicată în Monitorul Oficial nr. 853/2003

Determinaţi:

a) ponderea veniturilor fiscale în total venituri bugetare;

b) creşterea absolută şi relativă a veniturilor fiscale

Răspuns:

a) Determinarea ponderii veniturilor fiscale în total venituri bugetare

Pas 1. Identificarea veniturilor fiscale

Veniturile fiscale cuprind: Impozit pe profit, Accize, Impozit pe veniturile din salarii, Impozit pe veniturile

din dividende, Impozit pe dividende de la societăţile comerciale, Impozit pe veniturile realizate din activităţile de

expertiză contabilă, Taxa pe valoarea adăugată

Pas 2. Determinarea valorii veniturilor fiscale

Vfisc2004 = 49.210,00 + 68.915,00 + 59.176,00 + 2.400,00 + 1.980,00 + 10,00 + 110.150,85 =

= 291.841,85 mld. lei

Vfisc2005 = 60.710,00 + 97.733,00 + 66.435,00 + 6.400,00 + 2.850,00 + 30,00 + 126.692,54 =

= 360.850,54 mld. lei

Pas 3. Determinarea valorii veniturilor bugetare

Vbug2004 = 49.210,00 + 68.915,00 + 59.176,00 + 2.400,00 + 1.980,00 + 10,00 + 37,00 + 110.150,85 + 5,00

+ 350,00 = 292.233,85 mld. lei

Vbug2005 = 60.710,00 + 97.733,00 + 66.435,00 + 6.400,00 + 2.850,00 + 30,00 + 40,00 + 126.692,54 +

45,00 + 1.133,00 = 362.068,54 mld. lei

Pas 4. Determinarea ponderii veniturilor fiscale în total venituri bugetare

P2004 = 291.841,85 / 292.233,85 = 99,87%

P2005 = 360.850,54 / 362.068,54 = 99,66%

b) Determinarea creşterii absolute şi relative a veniturilor fiscale

Pas 1. Determinarea creşterii absolute a veniturilor fiscale

Creşterea absolută = Vfisc2005 - Vfisc2004 = 360.850,54 – 291.841,85 = 69.008,69 mld. lei

Pas 2. Determinarea creşterii relative a veniturilor fiscale

Creşterea relativă = Creşterea absolută / Vfisc2004 = 69.008,69 / 291.841,85 = 23,65%

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Fiscalitate.pdf