Teste Grila la Economia Intreprinderii

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila la Economia Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Agentii economici sunt organizati potrivit Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare in: a) SNC b) SCS c) SCA d) SA e) SRL 2. Actul constitutiv al SA cuprinde: a) datele de identificare b) forma, denumirea, sediul c) obiectul de activitate al societatii si capitalul social subscris varsat d) valoarea bunurilor constituite ca aport in natura si numarul si valoarea nominal a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator e) numele si prenumele, locul si data nasterii,cetatenia, domiciliul administratorilor persoane fizice si cenzorilor f) clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii ,functionarea societatii si durata societatii g) modul de impartire a profitului, de suportare a pierderilor si sediile secundare h) avantajele rezervate fondatorilor, actiunile comanditarilor in SCA i) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii si modul de divolvare si de lichidare a societatii 3. Asocierea pe orizontala intre intreprinderi poate lua urmatoarele forme: a) fuziune b) divizare c) participatiune si parteneriat 4. Activitatea de productie in sens larg cuprinde: a)aprovizionarea intreprinderii cu factori de productie b) transportul si stocarea materiilor prime si ale produselor c) asigurarea cu resurese umane si obtinerea produselor finite si semifabricatelor si vanzarea acestora. 5. Analiza postului pentru fiecare salariat va tine cont de urmatoarele: a) identificarea activitatilor afrente postului respectiv b) calificarea si aptitudinile pe cate tb sa le aiba salariatul c) daca munca pp o presiune a timpului sau se poate lucre fara presiune d) daca activitatea impune contacte personale 6. Analiza postului de munca presupune( 2 variante corecte): a) masurarea performantelor celui care ocupa postul b) evidentierea cerintelor postului fata de ocupantul sau 7. Caracteristicile unei intreprinderi sunt urmatoarele: a) este o unitate economica si de productie a carei functie principal este producerea de bunuri si servicii destinate vanzarii b) este celula de baza a societatii avand o imp. Functie sociala c) este un centru de decizie economica. 8. Ca organizatie ecomomica autonoma, intreprinderea indeplineste cumulative urmatoarele conditii: a) are drepturi si boligatii cf reglementarilor legale si statutare pe care tb sa le respecte b) are autonomie decizionala in productia si executarea de lucrari c) are autonomie in evaluarea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor d) isi achita impozitele si taxele la bugetul statului, bugetele locale si fondurile special 9. Care tip de mediu ambient al intreprinderii este definit de schimbari foarte accentuate, frecvente adesea transformatoare care pun problem dificile de adaptare in general greu de anticipat: a) mediul turbulent 10. Care dintre urmatoarele elemente nu intra in subsistemul condus: a) adunarea generala a actionarilor si consiliul de administratie 11. Conform legii 31/1990, urmatoarele afirmatii despre SA sunt adevarate: a) SA este administrate de unul sau mai multi administrator, numarul acestora fiind intotdeauna impar b) SA ale caror situatii financiare sunt auditate, sunt administrate de cel putin 3 administratori c) administratorii sunt desemnati de adunarea generala ordinara a actionarilor 12. Consiliul de administratie are urmatoarele competente care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare ale firmei b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor d) pregatirea rap. Annual, organizarea AGA si implementarea hotarrilor acesteia e) introducerea cererii pentru deschiderea insolventei societatii 13. Cf legii 31/1990, urmatoarele afirmatii despre sistemul dualist sunt adevarate: a) directoratul isi exercita atributiile sub controlul consiliului de supraveghere b) desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere c) membrii directoratului pot fi revocati din functie de consiliul de supraveghere sau AGA.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila la Economia Intreprinderii.doc

Alte informatii

anul 2