Educatie Fizica si Sport

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Educatie Fizica si Sport.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Extras din document

1)Obiectivele ed.fizice anticipează rezultatul educaţiei în termenii comportamentului, prescriind cum va trebui să răspundă subiectul după parcurgerea unei anumite secvenţe sau etape de învăţare.

După gradul de generalitate:

a)Ob. generale

b)Ob. specifice

c)Ob. intermediare

d) Ob.operaţionale

Ob. generale sunt:

-menţinerea unei stări optime de sănătate;

-favorizarea dezvoltării fizice armonioase;

-dezvoltarea capacităţii motrice generale, adică educarea calităţilor motrice de bază şi formarea unui sistem de deprinderi şi priceperi motrice, de bază, utilitar - aplicative şi specifice unor ramuri de sport;

-formarea capacităţii de practicare sistematică şi independentă a exerciţiilor fizice;

-dezvoltarea armonioasă a personalităţii.

Ob. de dezvoltare structural - funcţională a organismului sunt:

- armonia între indicii somatici şi funcţionali;

armonia şi proporţionalitatea în interiorul fiecărei categorii de indici;

-menţinerea unui tonus muscular optim ;

-formarea şi menţinerea unei atitudini corporale corecte;

- prevenirea şi corectarea deficienţelor de postură şi fizice;

- combaterea excesului ponderal şi a obezităţii

Ob. în plan motric sunt:

-dezv. componentelor fitness-ului (rezistenţă cardio¬vasculară, rezistenţă musculară, forţă, mobilitate supleţe,

compoziţie corporală);

- dezv. componentelor fitness-ului motor (echilibru, coordonare segmentară, agilitate, putere, timp de reacţie, viteză);

- formarea unui sistem de deprinderi şi priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative şi specifică unor ramuri şi probe sportive;

- îmbunătăţirea capacităţii de efort, prin stimularea marilor funcţii.

Ob. psihomotorii

- dezvoltarea schemei corporale în două direcţii:

ca reper în reglarea mişcărilor;

ca nucleu al imaginii de sine

- dezvoltarea coordonărilor senzorimotorii normale;

- dezvoltarea echilibrului static şi dinamic;

- realizarea unor reechilibrări în perioada pubertară;

- formarea coordonatelor de timp ale mişcării: ritm, tempou, durată, elemente ce conferă eficienţă mişcării;

- dezvoltarea lateralităţii şt armoniei laterale;

- formarea reprezentărilor ideomotorii şi a capacităţii de a opera cu ele;

- educarea capacităţii de relaxare generală şi selectivă;

- dezvoltarea capacităţii de diferenţiere kinestezică.

Ob.cognitive

- dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte propria persoană, mediul ambiant, natural şi social (percepere, descoperire, redescoperire, înţelegerea informaţiilor sub diverse forme);

- dezvoltarea calităţilor atenţiei, memoriei, aspectelor intuitive ale gândirii, creativităţii (motrice), adică generare de informaţii variate, pornind de la aceleaşi date, originalitate - "producţie divergentă".

Ob. în plan motivaţional şi afectiv - volitiv

- formarea unor convingeri referitoare la rolul exerciţiilor fizice în creşterea calităţii vieţii;

- echilibrarea şi reglarea emoţională (prin descărcarea agresivităţii, derulare etc);

- educarea atitudinilor, convingerilor, sentimentelor morale (fair-play), respect, colaborare, într-ajutorare, prietenie etc);

- educarea emoţiilor estetice (date de aprecierea frumuseţii mişcărilor şi a esteticii corporale);

- dezvoltarea capacităţii de autoreglare la nivelul comportamentului

global (disciplină, spirit de organizare, curaj, perseverenţă, dârzenie etc)

Fisiere in arhiva (1):

  • Educatie Fizica si Sport.doc