Dictionar Termeni Economici

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Dictionar Termeni Economici.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Engleza

Extras din document

Acceptance – acceptare (trată)

Acceptor – tras, acceptor

Allow credit – a acorda un credit

All-time high – un record de creştere a cursului

All-time low – un record de scădere a cursului

Amount – o sumă, un total

Amount to – a se ridica la, a ajunge la

Arrears – datorii, restanţe, arierate

Articles of Association – statutul societăţii

Assess, to estimate – a evalua, a estima

Assessment, an estimate – o evaluare, o estimare

Assets – activul

Auction – o vânzare prin licitaţie

Austerity – austeritate

Back – a susţine financiar

Bad cheque, dud check – cec fără acoperire

Bad debt – o creanţă neplătită

Balance of account –un sold de cont

Balance of Payments – balanţa de plăţi

Balance of Trade – balanţa comercială

Bank clerks – funcţionari bancari

Bank (A.E. discount) rate – rata scontului Băncii centrale

Bank account – cont bancar

Bank tellers – casieri (la bancă)

Bank wickets – ghişee ale băncii

Banking regulation – reglementări bancare

Banknotes (A.E. bills) – bancnote

Bargain – a negocia

Barrier – o barieră

Barter / counter-trade – troc

Base rate / prime rate – taxă preferenţială / rata de bază

Be in the black – a fi creditor

Be in the red – a fi descoperit/ în deficit

Bear – un speculator de bursă (care mizează pe scăderea cursului)

Bear an interest – a produce o dobândă

Bearer – un purtător

Bearer cheque – cec la purtător

Benefit – un avantaj

Bill, a check (US) – o notă de plată

Bills – facturi, note de plată, efecte bancare

Bills of Exchange (B.E.), drafts – cambii, poliţe, trate

Bite – a avea efect

Blank cheque – cec în alb

Blue chips – acţiuni ale marilor companii

Board of directors – consiliul de administraţie

Bond – o obligaţiune

Bonus issue, shares / stock dividends – acţiuni gratuite, dividente nominale

Boom – un avânt (perioadă de succes)

Boost – a relansa

Borrow – a lua cu împrumut

Borrower – cel care ia cu împrumut

Branch – sucursală

Brand – o marcă comercială

Break even – a echilibra conturile

Bring down – a micşora, a diminua

Brisk – activ, animat

Buck – bancnotă sau bancnote de un dolar (A.E. familiară)

Building society – o bancă populară de economii pentru cumpărare de locuinţe

Bull – un speculator de bursă (care mizează pe creşterea cursului)

Bullion – lingou din metal preţios

Buoyant – susţinut, bine orientat

Buy forward – a cumpăra la termen

Bylaw – prevedere regulamentară

Cap taxes – a fixa un plafon pentru impozite

Cash a cheque – a încasa un cec

Cash flow – flux de numerar

Cash point – un aparat distribuitor de bancnote

Cashier – casier în unităţi economice

Ceiling – plafon, nivel maxim

Central Bank – banca centrală

Change francs into pounds – a schimba francii în lire

Charge – taxă, preţ, cheltuieli

Cheque-book – carnet de cecuri

Cheque-book (A.E. checkbook) – carnet de cecuri

Chief executive officer / managing director – director general

Clearance sale – o vânzare la solduri

Clearing-house – cameră de compensare/decontare/oficiu cliring

Close – închidere

Close down – a avea un curs scăzut la închidere

Coin money – a bate monedă

Coins – monede, bani metalici

Collapse – a se prăbuşi

Collateral – garanţie, gaj / garant, girant, gir

Collect – a încasa, a percepe (impozite)

Commercial / retail bank – bancă comerciale / bancă de depozit

Commercially viable – apt de a scoate profit

Commodity – o marfă (de larg consum)

Compete with sb. – a concura cu cineva, a face concurenţă cuiva

Competitive – competitiv

Composite rate – rată compusă

Contribution – cotizaţie, contribuţie

Convergence criteria – criterii de convergenţă

Cost accounting – contabilitate analitică / analiza costurilor

Cost effective- rentabil, care îşi merită preţul

Cost of living – costul vieţii

Council tax – impozite locale

Counter – ghişeu

Counterfeit – a contraface, a falsifica, a face bancnote false

Credit a sum to an account – a vira o sumă într-un cont

Credit an account – a credita un cont

Credit rating – evaluare a solvabilităţii clientelei

Credit squeeze – restrângere a creditului

Credit standing – situaţie financiară, gradul de solvabilitate

Creditor – creditor

Crisis – o criză

Cross out – a bara

Crumble – a se prăbuşi

Curb – a frâna, a stăpâni

Currencies – devize

Current / checking account – cont curent

Current account deficit – un deficit al balanţei de plăţi curente

Current account; account current – cont curent

Custom-made – făcut pe/la comandă

Customs – vamă

Dabble on the Stock Exchange – a juca la Bursă

Deal – o tranzacţie

Dealer – un dealer

Dealing – platire la procent

Debit a sum from an account – a debita o sumă dintr-un cont

Debit an account by a sum – a debita un cont dintr-o sumă

Debt – o datorie

Debtor – un debitor

Decline – a decădea, o scădere

Deeds – acte, contracte

Default – a nu onora

Default on a payment – a nu onora o plată

Defaulter – rău platnic

Defer – a amâna, a întârzia

Deficit – un deficit

Deflation – deflaţie

Delay – a amâna, a întârzia

Demand – cerere

Deposit – a depune

Deposit / time / notice account – cont de depunere

Deposit account – cont de depunere la scadenţă, de depozit

Deposit bank – bancă de depuneri

Depositor – depunător

Depreciation – amortizare, depreciere

Deregulation – dereglementare

Devaluate – a devaloriza

Devalue – a devaloriza

Dip – a scădea, a descreşte

Direct debit – debitare directă

Directive – o directivă

Discontinue – a înceta (de a mai face ceva), a întrerupe

Discount – a sconta (o poliţă)

Discount a draft – a sconta o trată

Discount bank – bancă de scont

Dividends – dividente

Downturn, a downswing – un regres

Draw on an account – a scoate dintr-un cont, a retrage dintr-un cont

Draw on sight – a trage la vedere

Draw on someone – a trage (o trată) asupra cuiva

Drawee – tras

Drawer – trăgător

Drop, to fall, to come down – a scădea, a se micşora

Dull – inactiv

Duty –o taxă

Earn an interest – a produce o dobândă

Earnings – câştiguri, venituri (salariale)

Ease – a se relaxa

Encash – a încasa un cec (la bancă)

Endorse – a gira

Endorse a cheque – a andosa un cec

Endorsement – girament

Enquiry, inquiry – cerere de informaţii

Equities – acţiuni ordinare

Erasure – ştergere, ştersătură

Exceed – a depăşi

Exchange – schimb

Exchange broker – agent de schimb

Exchange bureau – birou de schimb

Exchange rate – rată de schimb

Executive – administrator

Expedite, to – a urgent lucrarea

Expenses – cheltuieli, plăţi

Face value – valoarea nominală

Fall back – a se replia

Fall due – a sosi la scadenţă

Fall, drop in prices – o scădere a preţurilor

Federal Reserve Bank (the Fed) (A.E.) – banca federală de rezerve, banca centrală a S.U.A.

Fee – un onorariu

Figure – o cifră

File for bankruptcy, to file under chapter 11 (US) – a-şi depune bilanţul, a cere falimentul

Fill in a form – a completa un formular

Finance, to fund – a finanţa, a acorda fonduri

Financial backing (support) – susţinere financiară, sprijin financiar

Firm – ferm

Flat rate – rată uniformă

Float (a currency) – a face/ a lăsa să oscileze o monedă străină

Float a company – a lansa o societate

Flourish – a prospera

Foot the bill – a achita nota de plată

Forecast, an outlook – o previziune

Foreign / overseas trade – comerţ exterior

Foreign resident – rezident străin

Forge – a falsifica, a contraface (bancnote, documente)

Forgery – contrafacere, falsificare, falsuri (bancnote, documente)

Freelance – liber profesionist

Free trade – liber schimb

Fringe benefit – beneficiu suplimentar (în afara salariului)

Futures market – piaţa tranzacţiilor la termen

Gain – a câştiga / un câştig, o plus-valoare

Gilt-edged securities – valori/titluri fără risc (obligaţiuni de stat)

Giro – cecuri poştale

Giro account – cont-cecuri poştal

Give notice – a da un preaviz

Globalise – a se extinde la scară mondială

Go belly up (US) – a da faliment

Go into administration – a fi supus unei proceduri de lichidare juridicară

Go into liquidation – a intra în lichidare

Go on a welfare – a se înscrie la asistenţă socială

Go public – a intra la Bursă, a fi acceptat la Bursă

Go up, to rise – a creşte, a urca, a se mări

Goods, wares – produse, mărfuri

Grant – a acorda, a aloca / o alocaţie, un ajutor financiar

Grant a loan – a acorda un împrumut

Grant credit – a acorda un credit

Greenbacks – dolari (americanism familiar)

Gross Domestic Product – Produsul Intern Brut

Gross National Product – Produsul Naţional Brut

Hard cash – bani gheaţă

Hedge – a se acoperi (risc)

Hike prices (US) – a mări, a creşte preţuri

Historical cost accounting – contabilitatea costurilor de achiziţie / istorice

Holder – titular (carte de credit)

Holder of an account, account holder – deţinător al unui cont

Home savings plan – plan de economii pt. (construcţia de) locuinţe

Home trade – comerţ intern

Hot money – bani fierbinţi (capital atras din străinătate de dobânzi ridicate sau de un climat politic sigur)

In cash – în numerar

In custody – în custodie

In real terms – în bani constanţi

In the red, overdrawn – epuizat, descoperit (un cont)

Incentive – un stimulent

Income statement (A.E.)/operating statement (B.E.) – cont de exploatare, cont de profituri şi pierderi

Income tax – impozit pe venit

Fisiere in arhiva (1):

  • Dictionar Termeni Economici.doc