Toate fituicile din domeniul Finante

 • Grile Finante FEAA

  Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare includ indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung): - bugetul program - bugetul economiei nationale Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima: - procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de repartitie a unei parti din produsul intern brut - procese economice in forma baneasca de repartitiem primara si secundara, a unei parti...

 • Finante Publice

  1) Conţinutul economic al finanţelor publice Activitatea unei societati se formeaza ca un complex de actiuni si relatii pe care le promoveaza participantii acestei activitati.Aceasta activitate se concretizeaza in procese formative si in fluxuri de transfer.Aspectul banesc al acestor procese si fluxuri s-a individualizat pe masura evolutiei activitatii sociale si a generat relatii banesti in sfera carora se include si relatiile financiare,care sunt niste relatii banesti de repartitie a...

 • Finante Publice

  FINANTELE PUBLICE- sunt asociate cu statul ,unitatile administrative teritoriale si cu institutiile publice in legatura cu veniturile si cheltuielile acestora FINANTELE PRIVATE-se refera la intreprinderile sau societatile ec,societati bancare,sau de asigurari in leg cu resursele si cheltuielile acestora,cu creantele de incasat si obligatiile de plata,cu asigurarile si reasigurarile de bunuri,de personae si raspundere civila Asemanari: -F publice si F private trebuie sa asigure un echilibru...

 • Subiecte Examen si Rezolvari

  Pentru ca relaţiile băneşti să fie în acelaşi timp şi relaţii financiare, ele trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii: 1. să exprime un transfer de valoare şi nu o transformare a formelor valorii. Astfel, relaţiile băneşti ce decurg din acte de vânzare-cumpărare a unor bunuri nu reprezintă relaţii financiare, întrucât exprimă o schimbare a formelor valorii - din forma marfă în forma bani sau invers - şi nu o cedare definitivă şi fără contraprestaţie directă. 2.Transferul de...

 • Piete de Capital

  TESTE GRILĂ 1. Piaţa financiară: a. este un segment al pieţei naţionale sau internaţionale; b. este locul unde se concentrează cererea şi oferta de bani; c. este locul unde se concentrează cererea şi oferta de valori mobiliare; d. are o sferă de cuprindere mai largă decât piaţa capitalurilor pe termen ling; 2. Activele de capital: c. dau dreptul de a obţine venituri viitoare; d. au caracter negociabil. 3. Activele monetare: a. sunt active financiare nebancare; c. sunt...

 • Evaluarea Intreprinderii

  a1)Nu se gasesc cuprinse in goodwill urmatoarele active necorporale: a) cheltuieli de constituire a intreprinderii d)cheltuieli de dezvoltare 2)Evaluarea cladirilor se face cu ajutorul uneia din urmatoarele metode: c)costul de reconstructive neta d)comparatiilor 3) Evaluarea patrimoniala nu are ca element distinct calculul rentabilitatii capitalului deoarece: a)investitia este remunerate adecvat 4)Valoarea substantial se calculeaza: a)prin scaderea valorii activelor din bilant dar...

 • Deontologia Functionarului Public

  Din punct de vedere etimologic, termenul general de deontologie isi are originea:in doua cuvinte grecesti: cuvântul deon, -ontos, care inseamna ceea ce trebuie facut, ceea ce se cuvine, datorie, si cuvântul logos , care inseamna cuvânt, dar si teorie, studiu; Deontologia a fost definita ca fiind :doctrina, teoria, stiinta datoriilor morale, dar si legale specifice exercitarii oricarei profesii. Deontologia, prin specificul obiectului sau de cercetare se afla la granita dintre:drept si...

 • Probleme Rezolvate la Finantele Firmei

  Problema 1: mii lei ACTIV PASIV Activ imobilizat net Stocuri Clienţi Creanţe diverse Valori mobiliare de plasament Disponibilităţi 918,1 17,2 696,6 335,9 1.254,6 350,5 Capital propriu Proviz. pentru risc. şi cheltuieli Împrumuturi pe termen lung Datorii furnizori Alte datorii pe termen scurt Dividende datorate Credite bancare curente 930,3 72,6 513,2 97,2 1.586,7 81,3 291,6 TOTAL 3.572,9 TOTAL 3.572,9 Rezolvare: 1) Determinarea FR financiar (FRF): a) FRF =...

 • Finante si Banci

  1. Capitalurile intreprinderii pot fi: a) proprii(fonduri proprii) b) imprumutate(credite) c) interne d) externe 2. Cum se poate face majorarea de capital? a) prin convertirea creantelor b) prin emitere de noi actiuni c) prin fuziune si absorbtie d) prin transferuri din strainatate 3. Functiile finantelor sunt: a) distribuirea fondurilor b) functia de repartitie c) functia de control d) functia de referinta 4. Prelevarile si redistribuirile de resurse banesti au loc intre: a)...

 • Teste Grila la Finante

  I Principalele obiective ale funcţiei de control a finanţelor publice sunt: a) determinarea cauzelor care au condus la creşterea ratei inflaţiei; b) exprimarea în formă bănească a efortului financiar al statului, pentru îndeplinirea funcţiilor sale; c) eficacitatea efortului financiar alocat pentru diverse domenii. Variante de raspuns 1. a,b 2. b,c 3. a,c 4. toate raspunsurile sunt corecte II În prima fază a funcţiei de repartiţie, de constituire a resurselor financiare publice, sunt...

 • Investitii Directe

  1. ROLUL INVESTITIILOR IN RESTRUCTURAREA, MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA SOC COMERCIALE In mediul economic, pentru ca o societate comerciala sa supravietuiasca, trebuie sa se dezvolte si adapteze continuu la conditiile pietei. Restructurarea, modernizarea sau retehnologizarea, toate sunt importante pentru cresterea randamentului. Investitiile in aceste domenii au rolul de a scadea costurile, a imbunatatii calitatea produselor, datorita progresului tehnic si implicit de a avansa castiga un...

 • TVA si Accize

  Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect, care se aplică asupra cifrei de afaceri. În Republica Moldova reprezintă un impozit general de stat. Prin intermediul TVA se colectează la buget o parte din valoarea mărfurilor produse (serviciilor prestate, lucrărilor executate) în republică sau importate.TVA a fost instituită în Republica Moldova la 01.01.1992, înlocuind impozitul pe circulaţia mărfurilor. Pe tot parcursul de existenţă TVA a suferit multiple modificări care în mod...

 • Control Financiar

  Actele de control fiscal I. Actele elaborate înainte de desfasurarea actiunilor control fiscal a. Avizul de verificare este actul prin care, înainte de desfasurarea actiunii de control fiscal, organul de control fiscal înstiinteaza contribuabilul cu privire la actiunea de control fiscal, înstiinteaza contribuabilul cu privire la actiunea de control si la drepturile si obligatiile sale. b. Solicitarea contribuabilului pentru amânarea datei începerii controlului fiscal este adresata, în...

 • Operatiuni Institutii de Credit

  Avantajele ipotecii: -creditorul ipotecar are dreptul de a urmari imobilul ipotecat in mana oricui s-ar afla acesta. -in caz de executare silita, faliment, creditorii ipotecari sunt creditori celor chirografari -inscriptiile ipotecare atesta dreptul de privilegiu in decurs de 15 ani -stingerea ipotecii =radierea ipotecii- atunci cand creanta este platita, inscriptia urmeaza a fi radiate pt a instiinta ca imobilul este liber se sarcina. Bancnotele-spre deosebire de cambie ele sunt emise...

 • Piete si Produse Financiare Derivate

  anularea unui ordin de bursa este o procedura folosita de operatori atunci cand se doreste ca ordinul respectiv sa nu mai existe in sistem. Se produce atat dpdv al pretului cat si a timpului de tranzactionare In Romania, principala institutie care intermediaza fluxurile financiare si care a fost reinfiintata ca institutie in 1991 este BVB ca o institutie nonprofit, iar principalul sau obiectiv este de a asigura conditiile de intalnire in acelasi timp si in acelasi loc a unei multitudini de...

Pagina 2 din 9