Toate fituicile din domeniul Finante

 • Managementul Proiectelor Finantate European

  __A__ 1. Procesul de management – o alta parte a fortei de munca actioneaza asupra celeilalte parti (implicate in procesul de executie), a majoritatii resurselor umane, pentru ca aceasta sa fie cât mai eficienta. __A__ 2. Procese de executie – o parte a fortei de munca actioneaza direct sau indirect asupra obiectului muncii, cu ajutorul unor mijloace de munca, în vederea obtinerii unor produse si servicii care sa corespunda obiectivelor stabilite anterior. __A__ 3. Functia de previziune...

 • Tematica Finante

  1. Finanţele publice: definire, funcţii. Concepte de definire ale finanţelor publice: - finanţele publice reprezintă fondurile băneşti la dispoziţia statului pentru îndeplinirea func-ţiilor şi sarcinilor acestuia; - finanţele publice sunt mijloace de intervenţie ale statului în economie prin impozite, taxe, subvenţii; - finanţele publice reprezintă metodele de gestionare şi utilizare a resurselor băneşti publice. Funcţii Finanţele publice îndeplinesc 2 funcţii: a) funcţia de repartiţie...

 • Finante Publice

  1. Premisele pentru apariţia şi existenţa finanţelor sunt: a. apariţia statului b. apariţia banilor c. existenţa statului cu funcţii şi sarcini bine definite şi un anumit nivel de dezvoltare a relaţiilor marfă-bani d. nici un răspuns nu este corect 2. Cum şi-a acoperit statul nevoile generate de îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor sale înainte de apariţia finanţelor? R: În. 3. Finanţele publice au apărut: a. în comuna primitivă b. pe o anumită treaptă de dezvoltare a...

 • Grile Finante

  Spre deosebire de impozitele directe,imprumuturile de stat: a reprezinta o resursa financiara extraordinara b au caracter voluntar, fiindu-le specific acordul de vointa al creditorului c presupun un transfer de valoare rambursabil si cu contraprestatie d permit procurarea unui volum important de resurse financiare intr-un interval mai redus de timp e afecteaza veniturile nominale ale persoanelor fizice si juridice 2 In categoria resurselor bugetare nefiscale se include: a resurse...

 • Subiecte Finante Publice

  4.Sistemul financiar: structură şi caracteristici. ansamblul relaţiilor financiare este format din mai multe grupe de relaţii în funcţie de metodele folosite la mobilizarea şi repartizarea fondurilor băneşti şi de destinaţiile pe care acestea le primesc.Verigi ale sistemului relaţiilor financiare sunt următoarele finanţele întreprinderilor (agenţilor economici); bugetul de stat;asigurările sociale;  asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă;creditul.Bugetul de stat este veriga...

 • Asigurari si Protectie Sociala

  Protectia sociala – ansamblul de politici, masuri, institutii, organism care asigura sprijinul persoanelor si grupurilor aflate in dificultate si care nu pot sa realizeze prin effort propriu norme minime de viata; ansamblul de actiuni, decizii, masuri intreprinse de societate pt prevenirea, diminuarea sau inlaturarea consecintelor unor evenimente considerate ca riscuri sociale asupra conditiilor de viata ale populatiei. Ps nu are in vdr numai conditile material de trai ci si conditiile...

 • Gestiunea Portofoliului

  Pietele pe care se negociaza in mod public actiunile si obligatiunile sunt: a.bursele de valori b. piata monetara c. piata capitalului 2. Obligatiunile sunt titluri cu venit: a. fix b.variabil c.mixt 3. Actiunile sunt titluri cu venit: a. fix b.variabil c.mixt 4.Piata de capital se compune din: a. piata primara si piata secundara b. piata primara c. piata secundara 5.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a aparut: a. pentru a tranzactiona titluri b. pentru a coordona piata...

 • Finante Publice - Raspunsuri Subiecte Examen

  Plasarea/vanzarea titlurilor de val.publice Rambursarea/amortizarea acestora. FINANŢE PUBLICE 1. Fenomenul financiar. Geneză, evoluţie şi conţinut. FENOMENUL FINANCIAR =este un fenomen social care a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii si anume odata cu aparitia si dezvoltarea economiei de schimb.Este perioada cand statul sclavagist incepe a utiliza si resursele banesti pt acoperirea nevoilor publice.Primele elemente publice apar in aceste momente(obligatii in bani catre...

 • Politici si Institutii Financiar-Bancare Europene

  1. Economia financiară se distinge de alte ramuri ale ştiinţei economice prin concentrarea ei asupra…………………………………….. Completaţi spaţiul puncat de mai jos cu varianta corectă de răspuns dintre cele prezentate mai jos. 1. sistemelor financiare şi bancare; 2. activităţilor monetare; 3. funcţionarea pieţelor financiare, 4. pieţelor şi sistemelor financiare; 5. formelor de manifestare ale monedei. (2) 2. Economia financiară internaţională se focalizeză asupra : 1. pieţelor internaţionale...

 • Finante Publice

  1. Nevoi manifestate la nivelul societatii. Nevoi individuale-bunuri private, nevoi colective-bunuri publice (utilitati publice). Nevoi manifestate la nivelul societatii. - nevoi individuale (bunuri private). o Depind de preferintele fiecarui om si difera in functie de sex, varsta, ocupatie. o Pot fi satisfacute pe seama bunurilor private, (hrana, locuinta). o Bunurile private pot fi procurate prin intermediul pietei in schimbul pretului stabilit. o Au caracter limitat, caracter...

 • Cele mai Uzuale 20 de Cuvinte

  1 actuary n. a person who calculates risks for insurance companies 2 assessor n. a person who calculates the value of something [eg: a building, car etc] 3 claim n. an application for payment under an insurance policy - to make a claim v. 4 comprehensive n. [of an insurance policy] all-inclusive; providing complete protection 5 consequential loss n. a loss that happens as a consequence of or as a result of another 6 coverUK n. the protection given by an insurance policy [eg: public...

 • Grila Finante Publice

  Grila cCAPITOLUL I 1, finantele publice indeplinesc misiunea lor sociala prin intermediul urmatoarelor functii, c) de repartitie d) de control 2. contributia principala la constituirea fondurilor publice o are a) PIB b) avutia nationala c) imprumuturi din stainatate d) imprumuturi interne e) subventii 3. principile de baza ale constituirii si repartizarii fondurilor finantelor publice sint a) resursele mobilizate la dispozitia statului sunt………. b) prelevarile de resurse la...

 • Evaluare pe Parcurs

  1. Caracterizati functiilie banilor, caracterul banilor de premisa a aparitiei finantelor. a)mijlocitor de schimb( transferul de valoare intre participant la diferite tranzactii; incasari si plati); b)mijloc de masurare a valorii( evaluarea valorica a diferitelor bunuri si servicii in forma baneasca); c)mijloc de prezervare a valorii(acumularea si pastrarea valorii sub forma de bani); Ca premisa ai aparitie a manifestarii finantelor- fenomen obiectiv, determinat de dezvoltarea schimbului de...

 • Formule Analiza Economica-Financiara

  Metoda indicilor în cazul relatiilor de produs. - Se determina indicii factorilor astfel: Ia = (a1/a0) * 100 Ib = (b1/b0) * 100 - Se determ indicele fenomenului analizat IF = a1/a0 * b1/b0 * 100 La acest indice se calc o abatere: ΔIF = IF1 – IF0 = (a1/a1 * b1/b1 * 100) – (a0/a0 * b0/b0 * 100) - Se determ influentza factorilor - Se calc abaterea absoluta: Prezentati metoda balantieră de analiză. F = a+b-c - Se determ o abatere absoluta: ΔF = F1-F0=(a1+b1-c1) – (a0+b0-c0) - Se...

Pagina 4 din 9