Toate fituicile din domeniul Finante

 • Analiza Economico-Financiara

  1. Care este obiectul de activitate al analizei financiare? Obiectul de activitate al analizei presupune cunoasterea unei intrep ce urmeaza a fi analizata si totodata descoperirea in cadrul intrep a unor fenomene, fapte de natura pozitiva, rezultate, etc. 2. Care sunt etapele procesului de analiză a activităţi economico-financiare? - Delimitarea obiectului analizat - Determ elem, factorilor precum si a cauzelor fenomenului analizat - Stabilirea corelatziei dintre fiecare factor si...

 • Finante

  Fluxurile fizice se concretizeaza in transferurile bunurilor de la o persoana la alta respectiv in transferul dreptului de proprietate de la o persoana la alta. Fluxurile financiare apar in situatia transferului de moneda de la o persoana la alta: *fluxuri fiananciare simple care se concretizeaza in transferul concomitent al dreptului de proprietate a bunului si a monedei de la o persoana la alta. *fluxurile financiare decalate apar in situatia in care transfer un drept de proprietate nu...

 • Finante Internationale - Examen

  Testul 1 1. Ce operatiuni se realizeaza pe piata valutara interbancara? Pe piaţa valutară interbancară din România se efectuează operaţiuni la vedere, operaţiuni la termen şi operaţiuni SWAP. Operaţiunile la vedere (spot) reflectă vânzările şi cumpărările de valută cu decontarea după două zile de la data încheierii tranzacţiei la cursul de schimb stabilit între părţi. Operaţiunile la termen (forward) se referă la vânzările sau cumpărările de valute cu decontare după mai mult de două zile...

 • Grile Finante

  1. Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: a) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca b) [X] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie si distribuie fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor necesitati c) [ ] finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca din sferele...

 • Fituici Audit Financiar

  1. Definire Auditul reprezintă examenul critic al operaţiilor unei întreprinderi pe baza normelor şi tehnicilor stabilite şi recomandate de un organism profesional. Cuvântul "AUDIT" provine din latinescul "AUDIRE" care înseamnă "a asculta", iar cuvântul englezesc "TO AUDIT" se traduce astfel: a controla, a verifica, a supraveghea, a inspecta, a revizui conturi". În general, prin audit se înţelege o examinare profesională a unor informaţii în...

 • Management

  Comunicarea are drept obiectiv motivarea unui anumit comportament sau influentarea acestuia si este un process, in cadrul caruia doua sau mai multe persoane schimba informatii si constientizeaza sensul acestora Dupa sensul in care sunt transmise comunicarile pot fi :- Comunicarea descendenta formeaza fluxul comunicarilor formale ce constau din informatii mesaje emise si transmise subordonatilor de catre top managerul organizatiei. /-Comunicarea ascendenta- cuprinde informatiile transmise de...

 • Finantele Institutiilor Publice

  1. Def serv public. Sintetizand mai multe puncte de ve-dere, serv public este "un organism administrativ, creat de stat, judet sau comuna, cu o competenta si servicii determinate cu mijloace financiare procurate din patri-moniul general al Administratiei publ creatoare, pus la dispoz publicului pt a satisface in mod regulat si conti-nuu o nevoie cu caracter general, careia initiative priva-ta nu ar putea sa-i dea decat o solutie incompleta si in-termitenta." ;;; 3. Institutiile...

 • Tranzatii la Bursa de Marfuri

  Aparitia si evolutia burselor de mf. După unii specialişti den d bursa ar proveni de la localurile din porturile italiene în care în secolele X – XI se desfăşurau negocieri între comercianţi. După alţii, denumirea de bursă ar proveni de la numele familiei Van der Bursen, care a înfiinţat la Bruges în Flandra un local numit Hotel des Bourses, în holul căruia se întâlneau bancheri şi negustori pentru a negocia bani, metale preţioase, hârtii de valoare şi chiar mărfuri. De la acest gen de...

 • Finante Internationale

  TRUE/FALSE 1. Resursele financiare, de capital si tehnologie externe contribuie la crearea de noi locuri de munca, perfectionarea calificarii fortei de munca si cresterea calitatii produselor si serviciilor în tarile primitoare de astfel de resurse. 2. Globalizarea afecteaza în mod egal toate statele lumii: tarile mici si mijlocii depind tot mai mult de tarile mari, de piata externa, în timp ce tarile mari au o dependenta mai mica de alte state si de piata externa. 3. Un efect pozitiv al...

 • Finante Publice Semestrul II

  1. Imprumutul de stat prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice: 1) are caracter contractual; 2) are un caracter rambursabil; 3) pe langa rambursarea sumei imprumutate presupune si o contraprestatie sub forma de dobanda: a) 1, 2 b) 1, 2, 3 c) 2, 3 d) nici un raspuns nu e corect 2. Datoria externa neta cuprinde: a) diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari in strainatate si activele obtinute de rezidentii straini in tara considerata; b)...

 • Probleme Rezolvate la Investitii

  Aplicaţie practică: Să se determine costul sursei de capital „uzura”, dacă se cunoaşte că cota impozitului pe venit constituie 15%, iar rata de rentabilitate cerută de investitor este de 25%. Rezolvare: În conformitate cu formula, costul sursei de capital „uzura” va constiuii: Cu = U (1- T) = 25(1- 0,15) = 0,2125 sau 21,25%. Aplicaţie practică: Să se determine costul sursei de capital „acţiuni preferenţiale”, dacă se cunoaşte că dividentul achitat de companie constituie 30 u.m. per...

 • Finante Publice

  1. Definiti din punct de vedere economic finantele. Finantele sunt o categorie economica reprezentata de acele transferuri financiare, definitive si temporale,necesare pentru acoperirea nevoilor de finantare la nivel public si privat ale statului si entitatilor statului,si ale agentilor economici. 2. Prin ce se defineste activitatea financiara si care sunt componentele acesteia? Activitatea desfasurata de institutiile si organele financiare in leg. Cu elaborarea unor planuri,programe,cu...

 • Preturi si Tarife

  1. În general, preţul se defineşte ca fiind: b) suma de bani primită sau plătită pentru cedarea, respectiv obţinerea unui bun sau serviciu; 2. Care dintre curentele de gândire teoretică enumerate în continuare nu conţine elemente referitoare la factorii de formare a preţurilor? c) teoria debuşeelor; 3. Care este elementul fundamental care contribuie la formarea valorii mărfurilor după perceptele teoriei valorii marxiste? a) timpul de muncă socialmente necesar pentru realizarea bunurilor;...

 • Audit Financiar Contabil

  1. Activitatea de audit reprezintă: a. verificarea unor informaţii şi exprimarea unei opinii de către o persoană; b. examinarea profesională a unor informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate; c. controlul calitativ şi cantitativ asupra unor informaţii fără exprimarea unei anumite opinii. 2. Completaţi cu răspunsul corect enunţul următor: Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile...

 • Fiscalitate

  Cheltuieli nedeductibile:cu amenzile,penalitatile de intarziere,legate de determinarea prof impozabil,legate de deprecierea stocurilor cu exceptia cazurilor in care acestea au loc ca uramre a producerii unor calamitati naturale,chpt care nu exista documente justificative,ch legate de acordarea de avantaje in natura si banesti actionarilor sau membrilor din conducerea societatii peste drepturile legale. Cheltuieli deductibile:cu ambalarea mf,protectia muncii,echipamentul de protectie a...

Pagina 5 din 9