Toate fituicile din domeniul Finante

 • Sistemul Resurselor Financiare Publice

  SISTEMUL RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.Continutul si factorii care influenteaza 2.Structura resurselor financiare 3.Dinamica resurselor financiare Resursele –sunt elemente ale bogatiei unei natiuni. Ele provin din PIB, la care se adauga importul. Toate aceste resurse provenite din PIB plus import sunt folosite pt. consum, formare de capital brut si export. Vorbind despre resurse in general, avem in vedere resursele materiale, resursele umane, resursele valutare, resursele informationale...

 • Impozite si Taxe

  IMPOZITE SI TAXE CONTINUTUL SI ROLUL IMPOZITELOR Si in cazul definirii impozitelor si taxelor o serie de autori si-au spus cuvantul. De ex., G.Jose sustine ca impozitul este o prestatie pecuniara pretinsa cu titlu definitiv si fara contraprestatie in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Un alt autor defineste impozitul ca o prestatie pecuniara pretinsa de catre autoritatea publica de la persoane fizice si juridice, dupa capacitatile lor contributive si fara contraprestatie,...

 • Finante Publice

  1.Conceptiile despre finante publice: Conceptia clasica: reflecta doctrina liberala predominanta in perioada capitalismului,caracterizata prin evitarea oricarei interventii din partea statului;locul statului “jandarm”-acesta trebuia sa se rezume la actiuni privind apararea tarii,pastrarii ordinii interne si intretinerea de relatii diplomatice cu alte state. Pastrarea echilibrului dintre veniturile si cheltuielile bugetare era considerata o cerinta fundamentala a bunei gestiuni,cheia de...

 • Moneda si Politica Monetara

  TRUE/FALSE 1. Multiplicatorul monetar exprima raportul dintre masa monetara si masa mijloacelor de plata. ANS: F 2. Obiectul esential al analizei monetare il constituie analiza agregatelor monetare. ANS: F 3. Teoria neoclasica asupra monedei afirma deplina neutralitate a monedei asupra activitatii economice. ANS: T 4. Printre canalele de transmitere a impulsurilor politicii monetare asupra cresterii P.I.B. se distinge canalul ratei dobanzii, care prezinta urmatoarea secventa de...

 • Econometrie

  1. Modelul – instrument de bază al econometriei Modelul reprezintă o formă abstractă de percepere a realităţii, ce are la bază concepte specifice logicii şi matematicii. Modelul este un instrument util pentru un specialist în economie, prin care acesta emite ipoteze de lucru şi relaţii cantitative între variabilele economice. Metodele statistice şi econometrice exploatează informaţiile culese în scopul obiectivizării spaţiului economic. 2. Prezentaţi modelele de tip determinist de...

 • Intrebari Tranzactii la Bursa

  Def. Bursele moderne Bursele de marfuri sunt piete de interes public care asigura concentrarea cererii si ofertei pt. o serie de marfuri fungibile pt. servicii sau contracte de tipul instrumentelor financiare derivate in scopul realizarii de tranzactii reale sau virtuale la vedere sau la termen ,certe sau optionale la preturi formate in piata pe baze concurentiale. Bursele de marfuri sunt piete de interes public care asigura in conditii centralizate de negociere eficienta si transparenta...

 • Teste Grila Finante – Modele

  1. Taxele speciale de consumaţie: a) Se pot calcula numai ad-valorem; b) Au numai rol de ordine (intervenţionist); c) Manifestă sensibilitate sporită la conjuctura economică; d) Au caracter inflationist. 2. Ca efecte economice ale finanţării cheltuielilor publice pentru ocrotirea sănatăţii sunt considerate a) Eradicarea unor boli profesionale; b) Creşterea speranţei medii de viaţă la naştere; c) Refacerea şi păstrarea sănătăţii persoanelor care beneficiază de asistenţă medicală; d)...

 • Fiscalitate

  1. IMPOZITELE Impozitul este o notiune complexa rezultat al posibilitatii autoritatilor statale de a preleva o anunmit parte din veniturile create, pt a putea sustine finantarea oblig soc si a indeplini funct si sarcinile lor. Un rol imp in cadrul instr ec-fin pe care statul le ut in vederea mobilizarii si redistribuirii fondurilor banesti, aflate la dispozitia sa este detinut de impozite. In primul rand trebuie mentionat caracterul obligatoriu al imp care trebuie inteles in sensul ca...

 • Grile - Finantele Institutiilor Publice

  Grila nr. 1 Începând cu anul 2001 finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele locale a unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază acestea îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cheltuielilor privind: facilităţile acordate elevilor privind transportul pe calea ferată; bursele pentru elevii din Republica Moldova; facilităţile acordate elevilor privind transportul pe mijloacele de transport în comun în interiorul localităţii; organizarea...

 • Finante Internationale

  Testul 1 1. În condiţiile reformei graduale a sistemului valutar de la Bretton Woods, realizată în perioada 1969-1978, reflectată prin modificarea statutului Fondului Monetar Internaţional, s-au conturat anumite trasaturi: • libertatea ţărilor membre ale FMI în opţiunea pentru un anumit regim de schimb al monedei, în funcţie de nivelul de dezvoltare economică, stabilitatea monetară, gradul de deschidere al economiei naţionale, valoarea schimburilor comerciale cu străinătatea; • adâncirea...

 • Fiscalitate

  1. Aspecte psih. si pol. ale impunerii: Impoz. genereaza controverse pt.ca afecteaza interesele ec. ale pf/pj. Reactiile bazate pe egoism triumfa asupra celor baz. pe logica, mai ales in ce priveste aprecierea propriului imp. Aceasta atitudine psih. apare si in aprecierea imp. platite de ceilalti, avind la baza invidia. Pe fondul acestor discutii apare “dreptate soc.” exploatata demag. de politic. Realiz.dezideratului dreptatii sociale e o probl.de pol.bugetara decit una de pol.fiscala;...

 • Grile Rezolvate Finante

  1 . Impozitul pe profit 1. Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit : anual , pana la 15 februarie inclusiv a anului urmator 2. Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din proprietati imobiliare situate in Romania sunt obligate la plata impozitului pe profit : trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare a trimestrului 3. Profitul impozabil reprezinta : profit contabil – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile 4. In...

 • Subiecte Rezolvate Control Bancar - Sesiune

  Organizarea si obiectivele cf de stat La nivel central, controlul financiar al statului care este organizat şi functionează în cadrul acestui minister se realizează prin Directia generală a controlului financiar de stat şi prin Garda financiară. În teritoriu, la nivelul judetelor şi municipiului Bucureşti, pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, Directia Generală a Finantelor Publice şi Controlului Financiar de Stat are următoarea structură organizatorică: Directia generală a...

 • Subiecte Rezolvate Control Bancar - Partial

  Cap 1 1. Explicati caracterul obiectiv al functiei de control a finantelor si interactiunea sa cu controlul financiar Teoria si practica financiară admit că finantele îndeplinesc două functii care le definesc continutul, si anume: functia de repartitie si functia de control. În sinteză, functia de control a finantelor constă în folosirea raporturilor financiare ca mijloc de exercitare a unui control în formă bănească asupra ansamblului de procese ale reproductiei sociale. Ea vizează...

 • Control si Audit Financiar

  1. Controlul este constructiv si proiectiv intrucat: - are o relatie directa cu actiunea prospectiva vizand imbunatatirea activ ec si soc viitoare 2.Care din urmat inst exercita controlul conturilor de executie bugetara in vederea descarcarii de gestiune – Curtea de Conturi a Ro 3.Controlul concomitent se exercita – in mom efectuarii operatiunilor patrimoniale 4.In sfera de activitate al legislativului controlul financiar este executat de – Curtea de Conturi a Ro 5.Enuntul “organizarea...

Pagina 6 din 9