Toate fituicile din domeniul Finante

 • Impozitul pe Salarii

  Venituri din salarii reprezintă totalitatea veniturilor relizate, precum şi a avantajelor primite de o persoană fizică, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate (salarii, sporuri, premii). Venitul lunar impozabil se determină prin scăderea din venitul din salarii a următoarelor categorii de cheltuieli: - contribuţiile reţinute pentru restituirea fondului pentru ajutorul de şomaj, pentru asigurările sociale de sănătate - deducerea...

 • Microeconomie - Subiecte si Rezolvari

  Subiecte si rezolvari: 1. Nevoi (trebuinţe) umane. Produs al naturii şi al societăţii, omul se prezintă ca fiinţă tridimensională: biologică, socială şi raţională. Nevoile umane apar, mai întâi, sub forma a ceea ce oamenii resimt direct sau ca fiindu-le necesar pentru existenţă, pentru formarea şi dezvoltarea lor. Nevoile umane se manifestă ca un sistem integrat şi dinamic de cerinţe, ordonate şi ierarhizate în funcţie de locul şi rolul lor în cadrul vieţii sociale. Definiţie: Nevoile...

 • Modele Teste Licenta Strategii Investitionale in Afaceri

  1. Care din afirmaţiile de mai jos nu reprezintă o definiţie a investiţiilor: a) factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naţionale; b) cheltuială sau plasament de sume băneşti la un moment iniţial, pentru a obţine efecte ulterioare; c) echivalentul consumului imediat; d) renunţarea la sursele băneşti lichide actuale contra speranţelor în obţinerea unor resurse viitoare, care vor fi obţinute în timp. R. c 2. Care din afirmaţiile următoare nu reprezintă un element esenţial...

 • Finante Publice

  1. Statul exercită prin intermediul organismelor sale un control: a. autonom şi specializat; b. autonom interstatal; c. sistematic şi omogen; d. sistematic şi organizat; 2. La nivel central, se constituie: a. fondul bugetar de stat b. fondurile asigurărilor sociale c. fondurile asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă d. fondurile de creditare e. fondurile bugetare ale judeţelor, municipiilor, oraşelor, comunelor. Indicaţi varianta falsă 3. Funcţia de control a...

 • Teste Finante Generale

  1. Operaţiunile de capital vizează modificări în volumul şi structura activelor şi pasivelor întreprinderii ca urmare a deciziilor de investiţii şi a celor de finanţare luate de conducerea întreprinderii. Aceste operaţiuni vor genera pe pasiv următoarele tipuri de înregistrări: a. operaţiuni de finanţare (de majorare a capitalurilor proprii); b. operaţiuni de creditare (de atragere de noi credite); c. operaţiuni de rambursare a creditelor; d. operaţiuni de restituire a capitalurilor...

 • Finante Publice

  True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. - 1. Finanţele publice au raporturi strânse cu domeniile economic, dreptul administrativ şi cel constituţional, precum şi cu cel politic. - 2. Literatura de specialitate arată că misiunea socială a finanţelor publice se înfăptuieşte numai prin funcţia de repartiţie - 3. Funcţia de repartiţie a finanţelor publice cuprinde două faze : constituirea fondurilor şi repartizarea fondurilor - 4. În România, controlul asupra...

 • Resursele Financiare Publice

  1. Resursele fin pb NU includ: a) Res administratiei de stat centrale b) Res adm de stat locale c) Res populatiei d) Res intreprinderilor pb e) Res asigurarilor sociale de stat . 2. Principala categorie de res pb o contituie: a) Ven intreprinderilor de stat b) Impozitele c) Imprum externe d) Imprum interne e) Contributiile benevole ale agentilor ec la formarea anumitor fonduri. 3. Care din urm factori pot determina cresterea res fin pb: a) Factorii monetari b) Facotrii...

 • Finante Publice

  Char ist:Aparitia si evolutia FP sunt legate organic de aparitia si evol statului cu funct si sarcinile sale specifice si a rel marfa-bani. Diferitele trepte ale evol soc se diferentiaza in mod deosebit dupa nivelul de civilizatie materiala determinat de gradul de dezv al fortelor de productie dar si dupa posibilitatile de acces ale membrilor societatii la bunuri materiale si servicii. Potrivit acestor criterii societatea a parcurs mai multe moduri de productie care impreuna cu...

 • Moneda si Credit

  1. Ca etalon al valorii, moneda face posibilǎ: a) Compararea preţurilor mǎrfurilor şi serviciilor celor mai diferite; b) Stabilirea raporturilor de echivalenţǎ între mǎrfuri şi servicii; c) Reglarea imediatǎ a obligaţiilor pecuniare între parteneri; 2. Ca instrument de platǎ, moneda nu reprezintǎ: a) Mijloc de reglare imediatǎ a obligaţiilor pecuniare dintre parteneri; b) Rezervǎ de valoar “lichidǎ”; c) Etalon al valorii; 3. Banii au apǎrut: a) Aproximativ în acelaşi timp cu scrisul;...

 • Dictionar Explicativ al Finantelor

  Abordare inovativa Utilizarea unei metodologii de lucru care implica elemente de noutate, pe plan local, national sau mondial, care permit obtinerea unor rezultate mai bune decat in cazul altor metodologii. Acord de parteneriat Document prin care se stabilesc responsabilitatile si modul de colaborare pentru realizarea unui proiect sau activitati (vezi si "parteneriat"). Acord de parteriat (UE) Proces in care sunt implicati diversi actori care sunt uniti pentru a forma o...

 • Conspecte Finante

  TABLA DE MATERII PTR STUDIU INDIVIDUAL : A = capitol din cuprinsul de “Studiu individual” CAP I = capitol din “Manual” Cap 1 = capitol din “Aplicatii” A. STRUCTURA FINANCIARA A INTREPRINDERII [CAP II / cap 1 ] Finantele intrep.sunt organizate ptr a satisface realizarea obiectului activitatii in conditii de rentabilitate. Obiectivele cele mai importante ale finantelor intrep. sunt : rentabilitatea si echilibrul dintre nevoi si resurse. Echilibrul financiar la nivel microeconomic se...

 • Elemente Teoretice de Baza privind Finantele

  ELEMENTE TEORETICE DE BAZĂ PRIVIND FINANŢELE Gestiunea financiară şi de credit care funcţionează în orice economie modernă este dormată din mai multe subsisteme:finanţele întreprinderilor,bugetul statului,asigurările sociale,relaţiile de credit,etc.Fiecare subsitem reflectă anumite fonduri cu diferite destinaţii. Finanţele întreprinderilor reprezintă veriga primară a sistemului financiar şi de credit pentru că majoritatea fondurilor formate la nivelul economiei naţionale îşi au izvorul în...

 • Subiecte Control Financiar

  a1. Explicati caracterul obiectiv al f.de control a finanţelor şi interactiunea sa cu controlul financiar. F. de control a finanţelor consta in folosirea raporturilor financiare ca mijloc de exercitare a unui control in forma baneasca asupra ansamblului de procese ale reproductiei sociale. Acest suport obiectiv al controlului prin finanţe este, la randul sau, asigurat de exprimarea valorica (prin bani) a proceselor economice şi de corelatiile dintre procesele materiale şi cele valorice,...

 • Teste - Audit si Control Financiar

  TRUE/FALSE 1. Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva, dar nu este un scop, ci un mijloc de perfectionare a activitatii executive, inclusiv a managementului. a. True b. False 2. Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva, este un scop, dar nu este un mijloc de perfectionare a activitatii executive, inclusiv a managementului. a. True b. False 3. Controlul este lipsit de sens daca nu se manifesta si ca forma de perfectionare a modului de gestionare a patrimoniului...

 • Formule Finantele Intreprinderii

  1. SN = AT DT SN-situatie neta AT- active totale DT- datorii totale 2. FR = RESURSE PERMANENTE NEVOI PERMANENTE 3. FR = NEVOI TEMPORARE RESURSE TEMPORARE 4. FR = CAP. PROPRIU + DATORII PE TERMEN LUNG - IMOBILIZARI FR = fond de rulment 5. NFR = (NEVOI TEMPORARE ACTIVE DE TREZORERIE) ( RESURSE TEMPORARE PASIVE DE TREZORERIE ) 6. NFR = ACTIVE CIRCULANTE EXCLUSIV ACTIVE DE TREZORERIE DATORII PE TERMEN SCURT EXCLUSIV PASIVE DE TREZORERIE 7. NFR = STOCURI + CREANTE + CLIENTI...

Pagina 7 din 9