Buget si Trezorerie Publica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Buget si Trezorerie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

CAPITOLUL I

1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p)

2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România. (3 p)

3. Prezentați principiile bugetare. (4 p)

4. Care sunt regulile bugetare aplicabile în cadrul procesului bugetar- (3 p)

5. Care sunt atribuțiile Guvernului(MFP) în cadrul procesului bugetar- (3 p)

6. De câte tipuri sunt ordonatorii de credite și ce obligații au aceștia- (1 p)(pag 10)

7. Prezentați etapa de elaborare a proiectelor de bugete publice(doar fundamentarea)(4 p)(pag12)

8. Descrieți etapa de aprobare a bugetelor publice. (3 p)(pag 17)

CAPITOLUL II

1. Ce sunt resursele financiare publice și cum sunt structurate- (1 p)(pag 21)

2. Care sunt principiile enunțate în literatura de specialitate care stau la baza efectuării cheltuielilor publice- (3 p) (pag 27)

3. Enumerați metodele clasice utilizate pentru fundamentarea indicatorililor bugetari și descrieți metoda aplicată în România. (4 p sau 1p=1 singura metoda)(pag28)

CAPITOLUL III

1. Cât este plafonul maxim de îndatorare atunci când o unitate administrativ-teritorială dorește să contracteze noi împrumuturi- (1 p)(pag 3)

2. Care este structura bugetelor locale- (+structura venituri și cheltuieli) (3 p) (pag 4)

3. Când poate avea loc o rectificare a bugetului local- (1 p) (pag 4)

4. Care este destinația excedentului anual al bugetului local- (1 p) (pag 4)

5. Care este particularitatea încheierii execuției bugetelor locale- (1 p) (pag 8)

6. Precizați care sunt sursele veniturilor BASS- (3 p) (pag 9)

7. Care este destinația resurselor bugetare ale BASS- (3 p) (pag 9)

8. Care sunt sursele de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de sănătate- (3 p) (pag 10)

9. Care sunt cheltuielile suportate din FNUASS- (3 p) (pag 10)

10. Prezentați structura veniturilor bugetului pentru șomaj. (3 p) (pag 11)

11. Care este destinația resurselor constituite la nivel de șomaj- (3 p) (pag 11)

12. Ce sunt mijloacele extrabugetare și prezentați regulile care stau la baza constituirii bugetelor din mijloace extrabugetare- (3 p) (pag 12)

13. Ce conține proiectul bugetului de stat depus la Parlament și termenul de depunere- (1 p) (pag 17)

14. Ce reprezintă și care sunt diferențele dintre fondul de rezervă bugetară și cel de intervenție?(1p)(pag 18)

15. Cum și cine aprobă bugetul de stat- (1 p) (pag 18)

16. În ce moment se poate trece la execuția bugetului de stat- (1 p) (pag 19)

17. Prezentați succint execuția veniturilor bugetului de stat- (4 p) (pag 19)

18. Cine administrează și colectează veniturile bugetare- (1 p) (pag 19)

19. Enumertați și prezentați procedeele de încasare a veniturilor bugetare. (4 p) (pag 19-20)

20. Prezentați succint execuția cheltuielilor bugetului de stat. Principii, operații implicate, fazele. (3 p) (pag 20)

21. Ce sistem de închidere a execuției bugetare se practică în România și în ce constă?(1 p)

CAPITOLUL IV

1. Care sunt cauzele care determină nevoi de resurse financiare suplimentare în afara celor ordinare sau curente- (3 p) (pag 2)

2. Care sunt formele de exprimare a deficitului bugetar din țara noastră- (3 p) (pag 3)

3. Care sunt instrumentele sau modalitățile de finanțare a deficitului bugetar în țările dezvoltate- (4 p) (pag 4)

4. Care au fost tehnicile și care sunt tehnicile în prezent de finanțare a deficitului în România- (4 p) (pag 5)

CAPITOLUL VI

1. Care sunt pricipiile care stau la baza fundamentării bugetului UE- (3 p) (pag 2)

2. Enumerați principiile fundamentale ale UE și detaliațile. (3 p) (pag 2)

3. Care sunt principalele categorii de venituri prevăzute în cadrul bugetului UE- (4 p) (pag 7)

Fisiere in arhiva (1):

  • Buget si Trezorerie Publica.doc