Finante Internationale - Examen

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Finante Internationale - Examen.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 41 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

Testul 1

1. Ce operatiuni se realizeaza pe piata valutara interbancara?

Pe piaţa valutară interbancară din România se efectuează operaţiuni la vedere, operaţiuni la termen şi operaţiuni SWAP.

Operaţiunile la vedere (spot) reflectă vânzările şi cumpărările de valută cu decontarea după două zile de la data încheierii tranzacţiei la cursul de schimb stabilit între părţi.

Operaţiunile la termen (forward) se referă la vânzările sau cumpărările de valute cu decontare după mai mult de două zile de la data încheierii tranzacţiei la cursul de schimb negociat de părţi (curs forward).

Operaţiunile swap constau în tranzacţiile simultane de cumpărare şi vânzare a unei sume în valută cu decontare la două date (de regulă, spot şi forward), la cursuri de schimb diferite (spot,forward).Cursul de schimb informativ la termen se cotează la scadenţă de o lună (1M), trei luni (3M), şase luni (6M), douăsprezece luni (12M).

2. Care sunt obiectivele si functile FMI?

a) Promovarea cooperării internaţionale prin intermediul unei instituţii care oferă mecanisme de consultare şi de influenţă asupra relaţiilor valutar-financiare internaţionale;

b) Susţinerea creşterii echilibrate a comerţului internaţional, dezvoltarea ramurilor productive în ţările membre şi ocuparea forţei de muncă. În vederea realizării acestui obiectiv ţările membre se angajează să încurajeze dezvoltarea producţiei şi să elimine măsurile protecţioniste;

c) Promovarea stabilităţii cursului de schimb şi evitarea deprecierii monedei în scopuri competitive.

d) Facilitarea realizării unui sistem multilateral de plăţi privind tranzacţiile curente dintre ţările membre şi eliminarea restricţiilor care stânjeneau dezvoltarea comerţului internaţional;

e) Asigurarea accesului ţărilor membre la resursele Fondului Monetar Internaţional în scopul eliminării deficitelor din balanţele de plăţi ale ţărilor membre în schimbul unor garanţii corespunzătoare;

f) Sprijinirea ţărilor membre în reducerea mărimii şi a duratei dezechilibrului din balanţele de plăţi.

Fondul Monetar Internaţional în calitate de organizaţie interguvernamentală îndeplineşte o funcţie financiară, o funcţie consultativă şi o funcţie de reglementare.

Funcţia financiară a Fondului Monetar Internaţional se manifestă prin faptul că mobilizează resurse financiare ce se distribuie ţărilor membre în vederea dezvoltării comerţului internaţional, a promovării unei politici de schimb stabile şi a echilibrării balanţei de plăţi.

Funcţia consultativă presupune consultarea ţărilor membre în vederea formulării unor principii cu privire la comportamentul în domeniul relaţiilor valutar- financiare, efectuarea plăţilor internaţionale şi utilizarea resurselor financiare în scopul corectării dezechilibrului din balanţa de plăţi.

Funcţia de reglementare presupune instituirea unor norme cu privire la comportamentul membrilor în domeniul cooperării valutar-financiare, în efectuarea plăţilor internaţionale şi în utilizarea resurselor financiare în vederea corectării dezechilibrului din balanţele de plăţi.

3. Care sunt factorii interni si externi ce exercita influienta asupra fluxurilor din balanta de plati?

Evoluţia fluxurilor valutare din balanţa de plăţi a unei ţări de pe o anumită perioadă de timp este determinată de o serie de factori interni şi externi.

În sfera factorilor interni ce exercită influenţă asupra evoluţiei fluxurilor valutare

din balanţa de plăţi se încadrează: livrarea produselor la export la termenele şi în condiţiile de calitate prevăzute în contractele comerciale internaţionale; modificarea structurii exporturilor şi a preţurilor interne; eficienţa şi competitivitatea produselor exportate; realizarea unor obiective de investiţii a căror producţie este destinată exportului; valoarea şi calitatea serviciilor internaţionale; operaţiile internaţionale ale băncilor, sectorului privat şi public; evoluţia cursului de schimb a

monedei naţionale.

Dintre factorii externi ce exercită influenţă asupra fluxurilor valutare reflectate de balanţa de plăţi se pot menţiona: valoarea şi calitatea importurilor; evoluţia preţurilor de pe pieţele internaţionale; operaţiile şi conjunctura de pe pieţele internaţionale; restricţiile la export aplicate de unele ţări; politicile în domeniul investiţiilor; evoluţia cursurilor de schimb ale valutelor în care se exprimă schimburile; tranzacţiile comerciale internaţionale

4. In ce consta tehnica obligatiunilor pe pietele financiare internationale?

Euroobligaţiunile se plasează pe europieţele de capital de către sindicatele bancare internaţionale constituite pentru fiecare emisiune şi formate din coordonatorul emisiunii, grupul de subscriere şi grupul de plasare.Coordonatorul emisiunii de euroobligaţiuni, denumit şeful de filă, este reprezentat de o bancă de pe piaţa financiară, care fundamentează clauzele emisiunii cu privire la: mărimea împrumutului, durata, dobânda aferentă şi modul de răscumpărare a titlurilor.

Grupul de subscriere este format din instituţii financiare, firme, bănci, care furnizează suma împrumutului pe baza emisiunii de euroobligaţiuni.

Etapele plasamentului de euroobligaţiuni pe pieţele financiare internaţionale:

• solicitantul de capital se adresează unei bănci pentru a negocia condiţiile împrumutului pe bază de emisiuni de euroobligaţiuni;

• banca contactează alte bănci şi le solicită să participe în sindicatul de coordonare a plasamentului de euroobligaţiuni;

• banca informează emitentul de împrumut asupra termenilor şi condiţiilor emisiunii de euroobligaţiuni;

• banca coordonatoare decide asupra valorii emisiunii, asupra scadenţei şi preţului emisiunii de euroobligaţiuni;

• banca coordonatoare comunică băncilor participante repartizarea euroobligaţiunilor;

• sindicatul de plasament asigură plasarea euroobligaţiunilor pe piaţă şi mobilizarea capitalurilor disponibile;

5. Economisirea bruta - Balanţa contului curent reflectă datele necesare cunoaşterii economisirii brute (EB)care este dependentă de investiţii şi de soldul balanţei contului curent.

EB= I+Scc

Fisiere in arhiva (1):

  • Finante Internationale - Examen.doc