Finante Publice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Finante Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

1. Ce sunt institutiile publice si cum se clasifica acestea. Detaliati.

Sunt entitati apartinand administratiei duvernamentale centrale sau locale ce furnizeaza bunuri publice in vederea satisfacerii nevoilor colective.

Institutii la nivel central: Guvernul; Presedentia; Parlamentul; Ministerele; alte organe de specialitate ala AP centrale

Institutii la nivel local: Primar; CL; CJ si alte institutii de interes local

2. Definiti notiunile de finante publice si finante private. Ce asemanari si deosebiri exista intre acestea?

Finante Publice Finante private

- Puteri asociate cu statul, cu unitatiile administrativ teritoriale si alte institutii publice presupunand datoriile si cheltuielile lor

- Resursele sunt procurate prin constrangere

- Impotriva statului nu pot fi luate masuri de executare silita

- Poate influenta moneda nationala

- Sunt folosite pentru satisfacerea nevoilor sociale

- Gestiunea finantelor. Drept public - Puteri asociate entitatilor private economice, banici, sociateti de asigurari sociale de stat in legatura cu resursele, cheltuielile primite sau acordate

- Resuerele sunt procurate prin contracte

- Se poat aplica masuri de executare silita in cazul nerespectarii obligatiilor legale contractuale

- Nu pot influenta moneda folosita

- Sunt folosite pentru obinerea de profit

- Drept comerical

3. Definiti urmatoarele notiuni:

angajament bugetar, act prin care o autoritate competenta afecteaza fonsuri publice pentru o anumita destinatie in limeitele creditelor bugetare.

angajament legal, faza in procesul de executie bugetara ce reprezinta orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta obligatii pe seama fondurilor publice

clasificatie bugetara, gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa anumite criterii.

credite bugetare; sume aprobate prin buget, limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul unui an bugetar.

4. Definiti urmatoarele notiuni: executie bugetara,

autorizare bugetara, aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati intr-o perioada data in limita creditelor bugetare;

buget, document prin care sunt prevazute si aprobate in ficare an venituri si cheltuieli in functie de sistemul de finantare a institutie publice

buget consolidat; ansamblul bugetelor,componenta a sistemului pentru a forma un intreg. Reflecta dimensiunea efortului financiar si dupa caz starea de echilibru sau dezechilibru.

5. Ce este bugetul de stat si care sunt elementele componente ale acestuia?

In bugetul de stsat sunt reflectate resursele financiare ale statului repartizate pentru realizarea acctiunilor sociale, culturale, apararea tarii, asigurarea ordinii, finantarea de investitii, realizarea programelor de cercetare, protectia mediului, etc

Bugetul este format din:

a) Venituri publice ordinare ce se incaresaza regulat la buget si constituie o sursa permanenta

b) Venituri publice extraordinare fac parte imprumuturile, suplimentarea masei monetare aflate in circulatie, vanzarea de aur din rezerva statului, emiterea de bonuri de tezaur.

Fisiere in arhiva (1):

  • Finante Publice.doc