Fituici Audit Financiar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Fituici Audit Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

1. Definire

Auditul reprezintă examenul critic al operaţiilor unei întreprinderi pe baza normelor şi tehnicilor stabilite şi recomandate de un organism profesional. Cuvântul "AUDIT" provine din latinescul "AUDIRE" care înseamnă "a asculta", iar cuvântul englezesc "TO AUDIT" se traduce astfel: a controla, a verifica, a supraveghea, a inspecta, a revizui conturi". În general, prin audit se înţelege o examinare profesională a unor informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate. Conceptul de audit este definit astfel: "activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Auditorul financiar este persoana fizică sau juridică ce dobândeşte această calitate prin atribuire de către C.A.F.R. în condiţiile legii". Pornind de la definiţia dată auditului de către Asociaţia americană a contabililor, ca fiind "un proces sistematic de obţinere şi evaluare în mod

obiectiv a unor afirmaţii privind acţiunile şi evenimentele cu caracter economic, în vederea aprecierii gradului de conformitate a acestor afirmaţii cu criteriile prestabilite, precum şi de comunicare a rezultatelor către utilizatorii interesaţi, se poate spune că:

A. Auditul financiar este un proces care implică colectarea de elemente probante şi evaluarea probelor pe care se fundamentează opinia auditorului financiar, potrivit criteriilor prestabilite. Probele de audit ce reprezintă informaţii utilizate de auditorul financiar se prezintă sub forma: documentelor interne din entitate; documentelor scrise de la terţi; mărturiilor verbale ale entităţii, consemnate de auditorul financiar; observaţiilor persoanle ale auditorului financiar, ş.a.

B. Afirmaţiile (declaraţiile privind acţiunile si evenimentele cu caracter economic se referă la declaraţiile făcute de conducerea unei entitaţi si care pot fi incluse în situaţiile financiare supuse audltului. Aceste declaratii au la bază contabilizarea tranzacţiilor sI evenimentelor ecconomice, proces care implică colectarea, agregarea, clasificarea, înregistrarea si raportarea informaţiilor de natură contabila.

Tipuri de declaraţii ale conducerii entitaţii auditate:

a. declaraţii ce se referă la informaţiile din situatiile financiare, declaratii emise de conducerea entităţii fapt pentru care aceasta poartă responsabilitatea exclusivă a întocmirii situaţiilo flnanciare.

b. declaraţii referitoare la funcţionarea sistemelor de control intern, contabil sau a unui alt sistem existent în entitate.

Dacă în auditarea declaraţiilor conducerii prezentate in situatiile financiare criteriile de raportare pot consta din norme naţlonale si internationale de contabilitate, sunt şi domenii pentru care nu exista criterii de conformitate general acceptate. In acest caz auditorul va aprecia atat măsura în care acel sistem îndeplineşte criteriile stabilite in mod particular de către entitate, cât şi măsura în care criteriile respective sunt corect alese, potrivite cu obiectivul stabilit.

C. Prin audit se urmăreşte evaluarea gradului de corespondenta dintre declaratiile făcute de conducere şi criteriile prestabilite avute in vedere încă de la începutul misiunii de audit. Criteriile prestabilite sunt norme şi standarde avute în vedere de către auditor in evaluarea informatiilor, este vorba despre: principiile contabile general acceptate (în auditul situaţiilor financiare); regulile fiscale (în auditul fiscal); alte criterii stabilite de comun acord de auditor si entitatea auditată.

D. Auditul este şi un proces de comunicare a rezultatelor către utilizatorii interesaţi. Această comunicare se realizează prin întocmirea raportului de audit care cuprinde opinia auditorului financiar referitoare la concordanţa dintre informaţiile auditate şi tranzacţiile, evenimentele pe care acestea le reprezintă, pe de o parte, iar pe de altă parte dintre informatiile auditate şi criteriile prestabilite.

2. Rolul auditului financiar

Înţelegerea a ceea ce este un audit şi a modului în care se desfăşoară condiţionează înţelegerea rolului auditului şi a responsabilităţilor profesionale ale auditorilor, atunci când aceştia prestează o astfel de

Fisiere in arhiva (1):

  • Fituici Audit Financiar.doc