Grile Finante

Imagine preview
(6/10 din 10 voturi)

Aceasta fituica rezuma Grile Finante.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

1. Capacitatea unei întreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului

defineste:

a) [ ] autofinantarea integrala neta în sens restrâns

b) [ ] autofinantarea integrala bruta în sens larg

c) [ ] autofinantarea partiala neta în sens restrâns

d) [ ] autofinantarea partiala bruta în sens restrâns

2. Necesarul de fond de rulment se determina:

a) [ ] prin însumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad datoriile curente si pasivele de

regularizare

b) [ ] scazând din fondul de rulment datoriile pe termen scurt

c) [ ] adaugând la fondul de rulment datoriile pe termen scurt

d) [ ] prin diferenta dintre capitalul propriu total si activele imobilizate

3. Ca surse de finantare externa a întreprinderii se pot mentiona:

a) [ ] resursele financiare atrase pe termen lung

b) [ ] capitalul social subscris si varsat

c) [ ] datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare

d) [ ] creditele bancare contractate pe termen scurt

4. În categoria veniturilor exceptionale realizate de o întreprindere se includ:

a) [ ] sumele încasate ca despagubiri din contractele de asigurare de bunuri

b) [ ] veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar

c) [ ] sumele încasate din vânzarea unor active fixe

d) [ ] veniturile realizate din creantele imobilizate

5. Capacitatea unei întreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste:

a) [ ] autofinantarea partiala neta în sens restrâns

b) [ ] autofinantarea partiala bruta în sens restrâns

c) [ ] autofinantarea integrala bruta în sens larg

d) [ ] autofinantarea integrala neta în sens restrâns

6. Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:

a) [ ] eliminarea impactului inflatiei asupra încasarilor din impozite si taxe la dispozitia statului

b) [ ] finantarea ansamblului cheltuielilor publice în limita veniturilor ordinare mobilizate la buget

c) [ ] depersonalizarea veniturilor bugetare

d) [ ] gruparea clara a veniturilor, în functie de sursa de provenienta

7. Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta încalcarea principiilor bugetare ale:

a) [ ] realitatii

b) [ ] specializarii

c) [ ] unitatii

d) [ ] anualitatii

e) [ ] neafectarii veniturilor

8. Aplicarea sistemului de gestiune în executia bugetului presupune:

a) [ ] prelungirea perioadei de executie a bugetului si în anul bugetar urmator celui încheiat

b) [ ] întocmirea de bugete extraordinare

c) [ ] reportarea si înscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate în bugetul pe anul urmator

d) [ ] aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfârsitul anului bugetar

9. Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin:

a) [ ] constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate

b) [ ] emiterea dispozitiei pentru efectuarea platii sumei datorate

c) [ ] transmiterea efectiva a sumei de bani datorate de entitatea publica catre persoana (fizica sau juridica) careia i se

cuvine

d) [ ] întocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata

10. Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publica reflecta ipostaza acesteia de

bancher al statului:

a) [ ] exercitarea controlului operativ cu prilejul eliberarii resurselor bugetare catre entitatile publice

b) [ ] gestionarea datoriei publice

c) [ ] elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor bugetare

d) [ ] deschiderea si administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale institutiilor publice

11. În care din urmatoarele situatii se încalca principiul universalitatii bugetului:

a) [ ] înscrierea în buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul „bruto”

b) [ ] întocmirea de bugete anexe

c) [ ] întocmirea de bugete extraordinare

d) [ ] înscrierea în buget a unor actiuni de finantat „per sold”

12. În care din urmatoarele situatii se încalca principiul anualitatii bugetului:

a) [ ] elaborarea si utilizarea de bugete program (de obiective)

b) [ ] prelungirea perioadei de executie a bugetului pentru exercitiul bugetar expirat în exercitiul bugetar urmator

c) [ ] scoaterea unor actiuni din bugetul public si transferarea lor în sarcina unor institutii publice, urmând a fi acoperite din veniturile acestora

d) [ ] adoptarea sistemului de gestiune în executia bugetului

e) [ ] rectificarea bugetului pe parcursul executiei

13. Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:

a) [ ] conturile speciale de trezorerie

b) [ ] bugetele anexe

c) [ ] bugetele extraordinare

d) [ ] conturile cu afectatie speciala

e) [ ] bugetele autonome

14. Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o încalcare a principiilor bugetare ale:

a) [ ] echilibrarii

b) [ ] anualitatii

c) [ ] specializarii

d) [ ] neafectarii veniturilor

e) [ ] unitatii

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Finante.doc

Alte informatii

GRILE FINANTE AN II - ECONOMIC