Grile - Finantele Institutiilor Publice

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Grile - Finantele Institutiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

Grila nr. 1

Începând cu anul 2001 finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele locale a unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază acestea îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cheltuielilor privind:

facilităţile acordate elevilor privind transportul pe calea ferată;

bursele pentru elevii din Republica Moldova;

facilităţile acordate elevilor privind transportul pe mijloacele de transport în comun în interiorul localităţii;

organizarea examenelor, concursurilor şi olimpiadelor naţionale;

perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice.

Alegeţi varianta falsă.

Răspuns corect: c

Grila nr. 2

Facilităţile acordate elevilor privind transportul pe calea ferată se finanţează prin bugetul:

Ministerului Economiei şi Finanţelor;

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;

Ministerului Transporturilor;

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Răspuns corect: d

Grila nr. 3

Bugetele instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar se întocmesc pe o perioadă de:

un an, respectiv 1 ianuarie – 31 decembrie;

un an, respectiv 15 septembrie anul N – 14 septembrie anul N+1;

10 luni aferente activităţii didactice (fără vacanţa de vară);

6 luni, respectiv 1 ianuarie – 30 iunie, respectiv 1 iulie – 31 decembrie;

un trimestru şcolar, conform calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Răspuns corect: a

Grila nr. 4

Pentru acţiunile multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita:

creditelor de angajament aprobate în buget pentru următoarele trei exerciţii bugetare;

creditelor bugetare aprobate în buget pentru exerciţiul bugetar respectiv;

creditelor de angajament aprobate în bugetul general consolidat;

creditelor bugetare aprobate în bugetul pe programe pentru exerciţiul bugetar respectiv;

creditelor de angajament aprobate în buget pentru exerciţiul bugetar respectiv.

Răspuns corect: e

Grila nr. 5

Cheltuielile de investiţii se angajează:

individual;

nelimitat;

global;

semestrial;

trimestrial.

Răspuns corect: a

Grila nr. 6

Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investiţii publice sau alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu:

legislaţia europeană;

stipulaţiile Constituţiei Europene;

prevederile acordului de finanţare;

prevederile actului constitutiv al instituţiei internaţionale;

necesităţile de finanţare din sectorul bugetar.

Răspuns corect: c

Grila nr. 7

Angajarea cheltuielilor bugetare, altele decât cele care privesc acţiuni multianuale, se face numai în limita:

creditelor de angajament aprobate;

plafonului de casă stabilit de Trezoreria Statului;

deschiderilor de credite bugetare aprobate;

creditelor bugetare aprobate;

plăţilor de casă.

Răspuns corect: d

Grila nr. 8

Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente:

angajamentul individual şi angajamentul global;

angajamentul legal şi angajamentul bugetar;

angajamentul legal şi angajamentul individual;

angajamentul legal şi angajamentul global;

angajamentul bugetar şi angajamentul individual.

Răspuns corect: b

Grila nr. 9

Angajamentul bugetar este:

fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice;

un angajament specific unei anumite operaţiuni noi care urmează să se efectueze;

un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de funcţionare de natură administrativă;

un angajament solemn privind întocmirea la timp a bugetului;

orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unor anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate.

Răspuns corect: e

Grila nr. 10

Angajamentul legal ia forma unui (unei):

comenzi;

convenţii;

act de control;

promisiuni de vânzare;

contract de achiziţie publică.

Alegeţi varianta falsă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile - Finantele Institutiilor Publice.doc