Intrebari – Test la Disciplina de Finante Generale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Intrebari – Test la Disciplina de Finante Generale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

1. Care este resursa ce alimentează fondul public în măsură covârşitoare?

a) creditul public intern;

b) produsul intern brut;

c) transferurile primite din străinătate;

d) avuţia naţională.

2. Care sunt organele puterii centrale şi locale de stat?

a) Parlamentul şi consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;

b) Guvernul şi ministerele;

c) prefecturile şi primăriile;

d) Guvernul şi Parlamentul;

3. Care sunt ordonatorii principali de credite pentru bugetele locale?

a) miniştrii şi conducătorii autorităţilor publice centrale;

b) miniştrii şi conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale;

c) conducătorii intituţiilor cu personalitate juridică subordonate consiliului local sau judeţean;

d) preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale.

4. Potrivit principiului anualităţii, care este sistemul de execuţii bugetare ce se aplică în ţara noastră?

a) sistemul de exerciţiu;

b) sistemul de gestiune;

c) sistemul mixt, de exerciţiu şi de gestiune;

d) sistemul bugetelor plurianuale.

5. În ţara noastră, plata impozitului pe profit se face:

a) numai în lei;

b) atât în lei cât şi în valută;

c) în lei sau în natură;

d) în lei şi în dolari.

6. Clasificaţia economică a cheltuielilor publice foloseşte următoarele criterii de grupare:

a) cheltuieli reale (negative) şi cheltuieli economice (pozitive);

b) cheltuieli temporare şi cheltuieli definitive;

c) cheltuieli economice şi cheltuieli financiare;

c) cheltuieli curente (de funcţionare) şi cheltuieli de capital (de investiţii).

7. Accizele intră în baza de calcul a:

a) taxei pe valoarea adaugată;

b) taxelor vamale;

c) comisionului bancar;

d) toate impozitele şi taxele de consumaţie.

8. Acciza este:

a) un impozit direct;

b) un impozit pe avere;

c) o taxă specială de consumaţie;

d) un comision vamal.

9. Impozitul pe profit:

a) este un impozit indirect;

b) se aplică numai la veniturile realizate din export;

c) este datorat trimestrial de BNR;

d) este un venit al statului.

10. Care din contribuabilii de mai jos plătesc impozit pe profit:

a) instituţiile publice;

b) băncile comerciale;

c) trezoreria statului;

d) nici unul din răspunsurile de mai sus.

11. Care din veniturile următoare sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor?

a) veniturile din chirii;

b) veniturile din salarii;

c) veniturile din dobânzi;

d) veniturile din jocurile de noroc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intrebari - Test la Disciplina de Finante Generale.doc