Operatiuni Bancare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Operatiuni Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

I. OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT

Institutia de credit reprezinta1: a) entitatea care desfasoara cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite în cont propriu; b) entitatea emitenta de moneda electronica, alta decât cea prevazuta la lit. a), denumita institutie emitenta de moneda electronica. Activitatea bancara vizeaza atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite în cont propriu de catre institutia de credit autorizata pentru astfel de operatiuni.

Bancile pot desfasura, în limita autorizatiei acordate de catre banca centrala, urmatoarele activitati:

- atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;

- contractare de credite: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;

- leasing financiar;

- servicii de transfer monetar;

- emitere si administrare de mijloace de plata: carti de credit, cecuri de calatorie si emitere de moneda electronica;

- emitere de garantii si asumare de angajamente;

- tranzactionare în cont propriu sau în contul clientilor, în conditiile legii, cu: instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit, valuta, contracte futures si options, instrumente având la baza cursul de schimb si rata dobânzii;

- intermediere, în conditiile legii, în oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente;

- acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale;

- intermediere pe piata interbancara;

- administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta;

- pastrare în custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;

- prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte în domeniul creditarii, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia pastrarii secretului profesional;

- închiriere de casete de siguranta.

Institutiile de credit pot desfasura, în limita autorizatiei acordate, si alte activitati permise de legislatia în vigoare, cum ar fi: depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii, distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societatilor de investitii, actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare, operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea, operatiuni în mandat, servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti, participare la capitalul social al altor entitati.

Institutiile de credit pot presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitatile desfasurate, cum ar fi: detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii sau pentru folosinta salariatilor, si pot efectua orice alte activitati ori operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat, fara a fi necesara includerea lor în autorizatia acordata. 1. OPERATIUNILE PASIVE=reprezinta pentru institutia de credit operatiunile de atragere si constituire a resurselor.

Principalele operatiuni pasive sunt:

- atragerea de depozite de la persoane fizice si juridice;

- împrumuturi primite de la clientela bancara si nebancara;

- constituirea capitalului social si a fondurilor proprii.

Situatia în raport cu resursele de care dispune poate sa se prezinte astfel:

- excedentara, când resursele sunt superioare utilizarilor si se cauta o modalitate de plasare prin operatiuni specifice;

- deficitara, situatie în care banca trebuie sa finanteze acest deficit.

Ratele dobânzii de pe piata interbancara româneasca BUBID si BUBOR sunt rate de referinta calculate ca medii. Ele sintetizeaza întreaga activ derulata pe parc unei zile bancare.

BUBID (Bucharest Interbank Bid Rate), reprezinta rata dobânzii pentru depozitele atrase de banci, respectiv pretul mediu la care se cumpara fondurile de pe piata interbancara.

BUBOR (Bucharest Interbank Offered Rate) reprezinta rata dobânzii pentru depozitele plasate la banci, reprezinta pretul mediu la care se vând fondurile pe piata interbancara.

Depozitele colaterale reprezinta sume depuse într-un cont în vederea garantarii unor obligatii contractuale ale clientului: deschiderea de acreditive, emiterea de scrisori de garantie;

Certficate de depozit reprezinta sume depuse într-un cont de tipul: certificatelor de economii, carnetelor de economii;

Fisiere in arhiva (1):

  • Operatiuni Bancare.doc