Operatiuni de Plati si Compensari

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Operatiuni de Plati si Compensari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

TRUE/FALSE

1) Aparatul bancar reprezintă un ansamblu corelat al entităţilor organizatorice, instituţionalizate şi autonome, autorizate să efectueze operaţiuni bancare pe teritoriul ţării.

ANS: T

2) Băncile comerciale sunt desemnate să presteze în economie un anumit gen de servicii, pe care şi alţi agenţi economici sunt autorizaţi să le furnizeze.

ANS: F

3) Nici o societate bancară nu se poate constitui sub forma societăţilor cu răspundere limitată, ci numai ca societăţi cu răspundere nelimitată.

ANS: T

4) Băncile au obligaţia de a menţine poziţia valutară în limita reglementărilor de expunere faţă de fondurile proprii şi să elaboreze sisteme proprii de supraveghere şi monitorizare a acesteia.

ANS: T

5) Activităţile concretizate în operaţiunile de procesare a tranzacţiilor generate de relaţia bancă-client sunt denumite generic activităţi funcţionale.

ANS: F

6) Operaţiile vizând cheltuielile băncii, ca operaţii de exploatare, se circumscriu costurilor de orice natură şi gestiunii acestora, dar nu valorifică posibilitatea băncii de a-şi realiza performanţele.

ANS: F

7) Serviciile bancare constau in: consultanţă bancară şi financiară, emiterea de cărţi de credit, leasing şi factoring, cumpărarea şi vânzarea de valută, aur şi metale preţioase.

ANS: T

8) Prin intermediul conturilor cu destinaţie specială se efectuează prestaţii bancare speciale cum ar fi: acordări şi rambursări de credite, constituire de depozite la vedere şi la termen.

ANS: F

9) Băncile comerciale activează piaţa capitalului prin actele de creditare pe care ele le întreprind.

ANS: F

10) Băncile comerciale îşi constituie mai întâi fondul de rezervă, în limita unei cote de 22% din profitul brut, care se alocă an de an până când fondul va egala capitalul social.

ANS: F

11) Pentru dobândirea calităţii de acţionar semnificativ (ce deţine minimum 5% din capitalul social al băncii) al unei bănci comerciale este necesară obţinerea aprobării din partea B.N.R.

ANS: T

12) Furnizarea produsului bancar către client presupune efectuarea unui ansamblu de operaţiuni bancare şi nebancare.

ANS: T

13) Băncile centrale nu susţin principalii participanţi şi operatori în sistemele de plăţi.

ANS: F

14) Cecul şi ordinul de plată nu se pot completa prin dactilografiere.

ANS: F

15) În cadrul cambiei, nu este obligatorie folosirea expresiei „plătiţi”.

ANS: F

16) O hologramă tridimensională apare pe toate cardurile.

ANS: F

17) Compensarea în sistem net presupune o divizare a activităţii necesare pentru efectuarea compensării între băncile participante şi centrele de compensare.

ANS: F

18) În cadrul unui circuit de compensare, constituirea unei pieţe a creditului cu funcţionare tipică este un fenomen firesc.

ANS: T

19) Bancile comerciale, isi constituie rezerva generala pentru riscul de credite, in limita unui plafon rezultat din aplicarea cotei procentuale de 4% asupra totalului plasamentelor din fiecare an.

ANS: F

20) Bancile au obilgatia sa prezinte sistematic Bancii Nationale a Romaniei situatii referitoare la bilant, la contul de profit si pierdere precum si diferite lucrari contabile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Operatiuni de Plati si Compensari.doc