Politici si Institutii Financiar-Bancare Europene

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Politici si Institutii Financiar-Bancare Europene.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

1. Economia financiară se distinge de alte ramuri ale ştiinţei economice prin concentrarea ei asupra……………………………………..

Completaţi spaţiul puncat de mai jos cu varianta corectă de răspuns dintre cele prezentate mai jos.

1. sistemelor financiare şi bancare;

2. activităţilor monetare;

3. funcţionarea pieţelor financiare,

4. pieţelor şi sistemelor financiare;

5. formelor de manifestare ale monedei.

(2)

2. Economia financiară internaţională se focalizeză asupra :

1. pieţelor internaţionale de capital ;

2. crizelor de lichidităţi ;

3. echilibrului balanţelor de plăţi ;

4. cursului de schimb ;

5. contagiunii crizelor.

Precizaţi care dintre variantele de răspuns de mai sus nu este conformă definiţiei.

(3)

3. Teoria modernă a portofoliului se concentrează asupra:

1. compensării dintre venit şi randament;

2. selecţiei scadenţelor în funcţie de risc;

3. optimizârii randamentelor;

4. diversificării portofoliului;

5. diminuării riscurilor.

Precizaţi care dintre variantele de răspuns de mai sus este adevărată.

(4)

4. Sistemul financiar global (SFG) se referă la acele reglementări şi politici financiare care acţionează la nivel internaţional, complementare acelora care acţionează la nivel naţional şi regional.

Precizaţi dacă afirmaţia de mai sus este adevărată (A) sau falsă (F).

(F)

5. Sistemul monetar internaţional poate fi definit ca ansamblul regulilor, instituţiilor şi instrumentelor care permit realizarea transferului internaţional de monedă, asigurând compatibilitatea sistemelor monetare naţionale.

Precizaţi dacă afirmaţia de mai sus este adevărată (A) sau falsă (F).

(F)

6. O piaţă financiară internaţională reuneşte numeroase pieţe de capitaluri, cele mai importante fiind:

1. piaţa acţiunilor;

2. piaţa monetară;

3. piaţa transfrurilor;

4. piaţa derivativelor;

5. piaţa datoriilor.

Precizaţi care dintre variantele de răspuns enumerate este falsă.

(3)

7. Guvernanţa corporativă pe pieţe constituie setul de procese, politici, tradiţii, legi şi instituţii care afectează modul în care o corporaţiile sunt conduse, administrate şi controlate conform regulilor şi principiilor ..............................................................

1. politicilor corporative;

2. sistemelor finaciare instituţionalizate;

3. guvernanţei reglementate;

4. instituţiilor de drept,

5. pieţelor reglementate.

Precizaţi care dintre răspunsurile enumerate mai sus este adevărat.

(5)

8. Guvernanţa corporativă a instituţiilor financiar-bancare contribuie la:

1. expansiunea împrumuturilor garantate;

2. performanţe operaţionale mai bune;

3. relaţii mai bune între acţionari;

4. o mai bună evaluare;

5. risc mai scăzut la nivel de firmă.

Precizaţi care dintre variantele de răspuns de mai sus este falsă.

(1)

9. Evoluţia Sistemului Financiar Internaţional s-a caracterizat, din perspectiva fluxurilor internaţionale de capitaluri, prin două procese definitorii, dintre care amintim:

1. apariţia şi expansiunea capitalurilor speculative;

2. apariţia şi dezvoltarea europieţelor;

3. apariţia şi dezvoltarea derivativelor internaţionale;

4. apariţia şi expansiunea pieţelor capitalurilor de risc;

5. apariţia şi dezvoltarea eurobăncilor.

Pecizaţi care dintre răspunsurile enumerate este adevărat.

(2)

10. Globalizarea financiară generează următoarele fenomene:

1. creştere volatilităţii şi incertitudinii;

2. manifestarea efectelor de contagiune;

3. proliferarea crizelor financiare;

4. generalizarea politicilor naţionale;

5. mişcarea eratică a capitalului privat.

Precizaţi care dintre răspunsurile enumerate mai sus este fals.

(4)

11. În cotextul financiar mondial reforma SFI vizeză extinderea în cel puţin două sensuri, dintre care amintim :

1. abordarea rolului înţelegerilor regionale ;

2. deplasarea spre rezultatele prevenirii ;

3. soluţionarea crizelor financiare ;

4. extinderea rolului instituţiilor publice ;

5. dezvoltarea politicilor economice combinate.

Precizaţi care dintre răspunsurile enumerate mai sus este adevărat.

(1)

12. Integrarea regională are următoarele caracteristici:

1. presupune armonizarea politicilor economice naţionale;

2. instituţionalizeză autoritatea politică supranaţională;

3. implică acţiunea concertată a statelor membre pentru rezolvarea problemelor de comerţ şi dezvoltare;

4. vizeză înregistrarea de progrese în reformele structurale;

5. condiţiile social-politice trebuie să fie favorabile tuturor statelor.

Precizaţi care dintre răspunsurile enumerate este fals.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici si Institutii Financiar-Bancare Europene.doc