Probleme Rezolvate la Finantele Firmei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Probleme Rezolvate la Finantele Firmei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

Problema 1:

mii lei

ACTIV PASIV

Activ imobilizat net

Stocuri

Clienţi

Creanţe diverse

Valori mobiliare de plasament

Disponibilităţi 918,1

17,2

696,6

335,9

1.254,6

350,5 Capital propriu

Proviz. pentru risc. şi cheltuieli

Împrumuturi pe termen lung

Datorii furnizori

Alte datorii pe termen scurt

Dividende datorate

Credite bancare curente 930,3

72,6

513,2

97,2

1.586,7

81,3

291,6

TOTAL 3.572,9 TOTAL 3.572,9

Rezolvare:

1) Determinarea FR financiar (FRF):

a) FRF = Capitaluri permanente - Nevoi permanente

Capitaluri permanente 1516.1 Nevoi permanente 918.1

Capital propriu 930.3 Activ imobilizat net 918.1

Proviz. pentru risc şi ch. 72.6

Împrumuturi pe termen lung 513.2

FRF = 1516.1 - 918.1 = 598 mii lei

FR propriu = Capitaluri proprii şi asimilate - Activ imobilizat net

FR propriu = (930.3+72.6) - 918.1 = 84.8 mii lei

b) FRF = Nevoi temporare - Resurse temporare

Nevoi temporare

Stocuri

Clienţi

Creanţe diverse

Valori mobiliare de plasam

Disponibilităţi 2.654,8

17,2

696,6

335,9

1.254,6

350,5 Resurse temporare

Datorii furnizori

Alte datorii pe termen scurt

Dividende datorate

Credite bancare curente 2.056,8

97,2

1.586,7

81,3

291,6

FRF = 2.654,8 – 2.056,8 = 598 mil. Lei

2) Determinarea NFR:

NFR=(Nevoi temporare-Active de trezorerie)-(Resurse temporare-Pasive de trezorerie)

NFR = 2654,8 - (1254,6 + 350,5) - (2056,8 – 291,6) = 1049 – 1765,2 = -715.5 mii lei

3)Determinarea TN:

TN = FRF-NFR

TN = 598 - (-715,5) = 1313,5 mil lei

Problema 2:

Realizaţi conversia bilanţ contabil - bilanţ financiar şi calculaţi indicatorii de echilibru financiar lichiditate-exigibilitate, utilizând informaţiile din tabelul de mai jos.

Bilanţul la 31.12.N

mii lei

ACTIV PASIV

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale

Imobilizări financiare (1)

Stocuri

Clienţi (2)

Alte creanţe pe termen scurt

Valori mobiliare de plasament 100.000

150.000

33.000

253.000

402.600

21.200

173.100 Capital social

Rezultatul exerciţiului (3)

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Datorii financiare (4)

Datorii furnizori

Alte datorii pe termen scurt 582.100

75.500

46.800

154.900

156.000

117.600

TOTAL 1.132.900 TOTAL 1.132.900

1)din care mai mici de un an 13000 mii lei

2)din care mai mari de un an 22600 mii lei

3)din care 49100 mil lei pentru fondurile proprii, 10400 mii lei pentru dividende şi restul se va reporta în exerciţiul următor.

4)din care credite bancare curente 50000 mii lei

Rezolvare:

Corecţii referitoare la activul bilanţului:

- imobilizările financiare de 33.000 mii lei se vor diminua cu valoarea imobilizărilor mai mici de un an (13.000 mii lei) şi se vor majora cu valoarea clienţilor care au o lichiditate mai mare de un an (22.600 mii lei) rezultând imobilizări financiare de 42.600 mii lei (33.000 – 13.000 + 22.600);

- valoarea clienţilor de 402.600 mii lei se va diminua cu valoarea clienţilor cu termen de lichiditate mai mare de un an (22.600 mii lei) şi se va majora cu valoarea imobilizărilor financiare mai mici de un an (13.000 mii lei) rezultând un sold al clienţilor sub un an în sumă de 39.300 mii lei (40.260 – 22.600 +13.000).

Corecţii referitoare la pasivul bilanţului:

- capitalurile proprii se vor majora cu 49.100 mii lei reprezentând profit net repartizat pentru constituirea fondurilor proprii, ajungând astfel la 631.200 mii lei (582.100 + 49.100);

- rezultatul reportat va fi 16.000 mii lei (75.500 - (49.100 + 10.400));

- datoriile financiare pe termen lung reprezintă 104.900 mii lei, deoarece din suma totală a datoriilor financiare de 154.900 mii lei, creditele bancare curente reprezintă 50.000 mii lei (154.900 – 50.000);

- dividendele datorate sunt de 10.400 mii lei (distribuite din profitul net al exerciţiului).

Fisiere in arhiva (1):

  • Probleme Rezolvate la Finantele Firmei.docx