Probleme Rezolvate la Investitii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Probleme Rezolvate la Investitii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

Aplicaţie practică:

Să se determine costul sursei de capital „uzura”, dacă se cunoaşte că cota impozitului pe venit constituie 15%, iar rata de rentabilitate cerută de investitor este de 25%.

Rezolvare:

În conformitate cu formula, costul sursei de capital „uzura” va constiuii:

Cu = U (1- T) = 25(1- 0,15) = 0,2125 sau 21,25%.

Aplicaţie practică:

Să se determine costul sursei de capital „acţiuni preferenţiale”, dacă se cunoaşte că dividentul achitat de companie constituie 30 u.m. per acţiune, iarpreţul de emisiune a constituit 600 u.m.

Rezolvare:

În conformitate cu formula, costul sursei de capital „acţiuni preferenţiale” va constiuii: kp = Di / P0 = 30/ 800 =0,0375 sau 3,75%.

Aplicaţie practică:

Respectînd condiţiile studiului de caz precedent, să se determine costul sursei de capital „acţiuni preferenţiale”, dacă se cunoaşte că cheltuielile, generate de subscrierea la noile acţiuni emise, vor constituii 2% din preţul de emisiune.

Rezolvare:

costul sursei de capital „acţiuni preferenţiale” va constiuii: kp = Di / [P0 (1- kE)] = 30/ [800(1-0,02)] =0,1041 sau 10,41%.

Comentariu:

Cheltuielile adiţionale ale companiei, rezultate din emisiunea suplimentară de acţiuni privilegiate, au influenţat costul sursei „acţiuni preferenţiale” în direcţia majorării acestuia de la 10% la 10,41%, fapt ce va genera, la rîndul său, majorarea indicatorului „costul mediu ponderat al capitalului”.

Aplicaţie practică:

Să se determine costul sursei de capital „acţiuni simple”, dacă se cunoaşte că costul unei acţiuni constituie 200 u.m., iar dividendul achitat de companie către sfîrşitul anului va constitui 30 u.m. per acţiune. Se anticipă, că rată de creştere constantă a divindelor va constitui 5%.

Rezolvare:

costul sursei de capital „acţiuni simple” va constitui: = 30 / 200 + 0,05 = 0,16 sau 16%

Aplicaţie practică:

Respectînd condiţiile studiului de caz precedent, să se determine costul sursei de capital „acţiuni simple”, dacă se cunoaşte că compania planifică emisiunea suplimentară de acţiuni, costul căreia va constituii 8%.

Rezolvare:

În conformitate cu formula (5.6.), costul sursei de capital „acţiuni simple” va constituii: = [30 / 200 (1- 0,08)] + 0,05 = 0,1711 sau 17,11%.

Comentariu:

Cheltuielile adiţionale ale companiei, rezultate din contul emisiunii adăugătoare de acţiuni simple, au influenţat costul sursei „acţiuni simple” în direcţia majorării acestuia de la 16% la 17,11%, fapt ce va genera, la rîndul său, majorarea indicatorului „costul mediu ponderat al capitalului”.

Aplicaţie practică:

Să se determine costul sursei de capital „acţiuni simple”, dacă se cunoaşte că rata rentabilităţii activelor fără risc constituie 12%, coeficientul beta -2,5, iar rata sperată a rentabilităţii titlurilor de valoare ce circulă pe piaţă constituie 20%.

Rezolvare:

În conformitate cu formula (5.7.), costul sursei de capital „acţiuni simple” va constitui: = 12+ 2,5(20-12) = 17,5%.

Comentariu:

Din costul sursei de capital „acţiuni simple” de 17,5%, mai mult de jumătate o va constituii prima de risc – 10,5%.

β (rm - rf) = 2,5(20-12) = 10,5%.

Fisiere in arhiva (1):

  • Probleme Rezolvate la Investitii.doc