Strategii de Promovare a Produselor Bancare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Strategii de Promovare a Produselor Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

Geneza şi delimitarea conţ mk fin-bc Part specifice serv bc în rap cu b fizice: -inseparabilitatea de prestator, -intangibilitatea , -eterogenitatea, -perisabilitatea.Concepţia mk fin-bc a apărut în SUA în anii 1950-1960. În Europa Occidentală, implementarea mk în sist bc s-a realizat mai târziu - prin anii 1960-1970 (bc activau în reg de monopol)

Premise ale ap mk: creşterea dinamică, în ţările dezvoltate, a sect fin-bcliberalizarea şi universalizarea activ bc şi de asig ap şi dezv unui mare nr de instit non-bc intensificarea concurenţei dintre bc şi instit non-bc modern tehnologiilor bc şi de asig diversif industriei bc şi de asig dezv tehn informaţionale şi a mij de com extinderea dom de activa instit fin –bc Abordări ale ev mk bc:Prima abordare este realiz de Philip Kotler – 5 etapeLa prima etapă mk bc este conceput ca o tehnică de publicitate şi promovare a vz, a imaginii bc(oferirea unor cadouri mici, dar utile: umbrele, lanterne, pixuri.). La cea de aII etapă mk bc este def drept zâmbet şi atmosferă destinsă La a III etapă de dezv, mk bc înseamnă seg pieţelor şi lansarea de prod noi pe fiecare seg de piaţă-ţintă. La a IV etapă, mk bc semnif poz pe piaţă. Obiectivul pozitionarii este de a ajuta clienţii să sesizeze adevăratele diferenţe dintre bc concurente pe piaţă La etapaV, mk bc este conceput drept analiză, planificare şi control. Cercetările de mk, care ar evalua potenţialul diferitelor pieţe, elaborarea planurilor de mk, stabilirea marjelor de împrumut şi elaborarea unor sisteme de stimulare a personalului vor influenţa eficacitatea activităţii bc.În opinia altui grup de autori - doar 3 etape: Etapa iniţială a dezv teoriei mk serv bc - anii ‘60 –’70 - iniţierea unor studii privind particularităţile pieţei serv fin, apariţia elem de mk în dom bc, elaborarea şi implementarea conceptelor teoretice ale mk bc A doua etapă - anii 1980-1990 -studiul particularităţilor activ sistememelor fin ale unor ţări şi al eventualelor consecinţe ale globalizării şi concentrării cap bc pe piaţa serv bc La toate variantele de asig de viaţă la care plata sumei asigurate se face şi la expirarea contr de asig sau exclusiv la exp perioadei de asig se impune cu necesitate constituirea rezervei matematice. A treia etapă - 1991 – prezent. Semnarea, în 1992, a Tratatului de la Maastricht, ce prevedea crearea Uniunii Vamale Europene, şi introducerea, a valutei europene unice – euro au determinat revizuirea concepţiei privind deservirea complexă a clienţilor bc. A devenit actuală ideea „Supermarketului financiar”. În lit ştiinţifică, lipseşte o def şi o tratare unică a mk bcÎn curentul american, prin noţ de mk în bc com se subînţelege programul complex de comportament al bc, care include două aspecte de bază: analiza pieţei bc şi a direcţiilor de dezv şi determinarea metodelor de influenţă asupra pieţei.Una din abordările de perspectivă este cea a mk ca sistem destinat asigurării echilibrului între interesele clientelei băc şi cele ale societăţii, în ansambluAcesta presupune utilizarea unui arsenal de metode şi tehnici cu scopul satisfacerii necesităţilor clienţilor în procesul de deservire a acestora, într-o manieră profitabilă pentru bancăElaborarea conceptului mk serv bc s-a realizat prin următoarele modele:

1. Modelul J. Rathmell - elaborat în 1974, a fost prima încercare de a demonstra diferenţele dintre ob funcţionale ale mk în sectoarele productiv şi neproductiv.potrivit modelului Rathmell in sectorul productiv pot fi remarcate 3 proc:de prod a bunurilor,de mk, de consum. Ob functionale ale mk in acest sist pot fi numite clasice

2. Modelul lui Eiglier şi Langeard în Franţa a fost numit de autori „Serve action” sau “Deservire în acţiune”

3. În baza Modelului Gronroos s-a reuşit elaborarea conceptuală a terminologiei caracteristice mk serviciilor şi includerea în circuitul teoretic a conceptelor de: mk intern, calitatea serviciului, mk interactiv Funcţia suplimentară a mk, nominalizată de Rathmell, este fundamentată ştiinţific de Gronroos sub def de mk interactiv. Conform modelului, calitatea deservirii se formează în procesul mk interactiv. În acest sens, factorii de bază sunt procesul deservirii calitative şi comportamentul personalului care prestează servicii.

4. Modelul M. J. Bitner este acel model care a extins abordarea „4P” a şcolii americane până la „7P”

5. Modelul Philip Kotler cuprinde trei elemente:a) conducerea organizaţiei;b) personalul; c) clienţii.

Soc de asig ca subiect al mk Pentru a se def pe sine compania de asig trebuie să îi cunoască pe cei care beneficiază de activ şi perfor sale. Mk are rol de asistenţă la realiz planificării strategice a evoluţiei şi activ companiilor de asig Mk creează cadrul în care se vor lua decizii şi se vor desf ulterior activ specializate de afaceri ale companiilor de asig. Mk contribuie în general la eficienţa activ companiilor de asig prin judicioasa lor orientare înspre piaţă, înspre clienţi, pe care în prealabil mk îi cercetează.Mk permite conducerii unei companiilor de asig să cunoască ce se întâmplă în ambianţa de afaceri în care îşi desfăşoară activitatea.

Politică – strategie – tactică de marketing Politica de marketing- ansamblu unitar şi coerent de: strategii, tactici şi programe specifice de acţiune, care-i asigură viziunea, pentru o anumită perioadă de timp şi transpunerea în practică a orientărilor generale Prin tactica de mk se detaliaza strateg de mk de catre managerii din acest compartiment pe ts stabilindu-se actiuni concrete,operative,urmarindu-se solutionarea scopurilor imediate ale intrep pe fiecare piata si pt fiecare produs intr-o anumita perioada.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii de Promovare a Produselor Bancare.doc