Subiecte Finante Publice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Subiecte Finante Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

4.Sistemul financiar: structură şi caracteristici. ansamblul relaţiilor financiare este format din mai multe grupe de relaţii în funcţie de metodele folosite la mobilizarea şi repartizarea fondurilor băneşti şi de destinaţiile pe care acestea le primesc.Verigi ale sistemului relaţiilor financiare sunt următoarele finanţele întreprinderilor (agenţilor economici); bugetul de stat;asigurările sociale;  asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă;creditul.Bugetul de stat este veriga centrală a sistemului financiar pentru că relaţiile economice ce reprezintă conţinutul bugetului de stat mijlocesc constituirea şi repartizarea principalului fond de resurse băneşti ale statului.Finanţele întreprinderilor reprezintă relaţii economice de repartiţie în formă bănească a produsului intern brut creat în cadrul acestora, ce apar în legătură cu formarea fondurilor băneşti ale statului, a fondurilor proprii ale agenţilor economici, precum şi în legătură cu repartizarea şi utilizarea resurselor financiare ce rămân la dispoziţia agenţilor economici.Asigurările sociale reprezintă acele relaţii băneşti care apar în legătură cu constituirea fondurilor de asigurări sociale şi repartizarea acestora pentru acordarea de pensii, diferite ajutoare şi indemnizaţii cetăţenilor.Asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă reprezintă relaţii băneşti ce iau naştere în scopul constituirii fondurilor de asigurare pe seama primelor plătite de asiguraţi, repartizării şi utilizării acestora pentru prevenirea daunelor, compensarea pagubelor şi prejudiciilor şi acordarea sumelor asigurate la producerea evenimentelor acoperite prin asigurare

7.Politica fin.Politica financiară este o parte a politici economice care cuprinde totalitatea normelor, principiilor şi metodelor financiare precum şi instrumentele, instituţiile şi reglementările utilizate de stat pentru influenţarea proceselor economice şi a relaţiilor sociale.Prin politica financiară se stabilesc căile şi metodele de concentrare şi dirijare a resurselor financiare în vederea realizării obiectivelor mai sus menţionate, cât şi în scopul creşterii iniţiativei, răspunderii şi puterii de decizie şi acţiune ale tuturor agenţilor economici ce intervin în cadrul economiei naţionale.Politica financiară diferă de la o ţară la alta, în funcţie de potenţialul economic, de gradul de dezvoltare economică, de resursele naturale de care dispune, de metodele de conducere a economiei şi de alţi factori.Politica financiară stabileşte raporturile financiare dintre stat, pe de o parte, şi agenţii economici şi populaţie, pe de altă parte

33 Executia de casa a bug de stat. Execuţia bugetului de stat reprezintă ansamblul operaţiunilor care privesc încasarea veniturilor şi efectuarea propriu-zisă a cheltuielilor aprobate de către Parlament.Execuţia bugetului de stat cade în sarcina Guvernului. Sumele înscrise la partea de venituri în bugetul de stat sunt considerate sarcini minime (cu excepţia celor provenind din împrumuturi care sunt maxime), iar sumele înscrise la partea de cheltuieli - reprezentând creditele bugetare aprobate - constituie limita maximăExecuţia de casă a bugetului de stat se poate realiza prin două sisteme: sistemul bancar şi sistemul de trezorerie.Execuţia de casă prin sistemul bancar pp existenţa unei bănci, de regulă banca centrală, care să efectueze operaţiunile bugetare de încasări, plăţi şi finanţare a deficituluibugetarExecuţia de casă a bugetului de stat prin sistemul de trezorerie presupune existenţa unei instituţii denumită Trezoreria statului.Trezoreria reprezintă activitatea prin care se asigură concentrarea tuturor fluxurilor finanţelor publice într-un anumit system de organizare aflat în structura Ministerului Finanţelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subiecte Finante Publice.doc