Tematica Finante

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Tematica Finante.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

1. Finanţele publice: definire, funcţii.

Concepte de definire ale finanţelor publice:

- finanţele publice reprezintă fondurile băneşti la dispoziţia statului pentru îndeplinirea func-ţiilor şi sarcinilor acestuia;

- finanţele publice sunt mijloace de intervenţie ale statului în economie prin impozite, taxe, subvenţii;

- finanţele publice reprezintă metodele de gestionare şi utilizare a resurselor băneşti publice.

Funcţii

Finanţele publice îndeplinesc 2 funcţii:

a) funcţia de repartiţie care are 2 faze:- una de constituire a fondurilor băneşti publice

- una de distribuţie a fondurilor băneşti publice.

b) funcţia de control.

Funcţia de repartiţie

Faza de constituire se caracterizează prin participanţi, forme concrete de mobilizare, prove-nienţa resurselor, sectoarele sociale participante.

Participanţii sunt regiile autonome cu capital de stat, societăţi comerciale cu capital de stat, instituţii publice, persoane fizice. Formele concrete de participare sunt: impozitele, taxele, con-tribuţiile, penalităţile, venituri din valorificarea unor bunuri aparţinând proprietăţii publice.

Resursele din care se constituie fondurile financiare publice sunt: PIB-ul, transferurile din străinătate.

Distribuţia fondurilor băneşti publice este precedată de 2 etape: inventarierea nevoilor socia-le, ierarhizarea nevoilor sociale. În această fază ne interesează destinaţia, prioritatea şi formele cheltuielilor publice.

Principalele destinaţii: învăţământ şi cultură, sănătate, asigurări social şi protecţie socială.

Funcţia de control

Fondurile financiare publice aparţin întregii societăţi şi ca urmare aceasta este interesată să asigure un volum de resurse financiare care să-i permită satisfacerea nevoilor sociale.

Toate acestea duc la organizarea unui control riguros asupra modului de constituire, reparti-zare şi utilizare a fondurilor băneşti publice.

Sfera de cuprindere a controlului statului prin intermediul finanţelor publice.

Controlul statului prin finanţele publice cuprinde toate domeniile vieţii sociale care ţin de domeniul public respectiv. Fiecare din aceste domenii trebuie analizat sub 3 aspecte:

- sarcinile specifice ce-i revin domeniului respectiv;

- efectele utile ale activităţii respective;

- efectul financiar al statului pentru desfăşurarea normală a activităţilor.

2. Mecanismul financiar: definiţie, rol, funcţii.

Este parte integrantă a mecanismului de funcţionare a economiei naţionale. Între mecanismul economic şi cel financiar există rapoarte de determinare de la întreg la parte.

Mecanismul financiar asigură constituirea şi utilizarea eficientă a fondurilor financiare publi-ce şi private în concordanţă cu obiectivele dezvoltării la nivelul tuturor structurilor organizate.

Mecanismul cuprinde următoarele componente de bază: sistemul financiar, pârghii economi-ce pentru influenţarea activităţii economice, mecanismul administraţiei de conducere în domeni-ul finanţelor publice.

Funcţii: de conducere şi reglare a fenomenelor economice în concordanţă cu interesele gene-rale naţionale.

3. Sistemul finanţelor publice. Fondul financiar public.

Sistemul financiar public cuprinde următoarele elemente:

- relaţiile financiare generate de activitatea regiilor autonome;

- relaţiile financiare reprezentate în bugetul de stat;

- relaţiile financiare reflectate în bugetul de stat;

- relaţiile financiare reflectate în bugetul asigurărilor sociale de stat;

- relaţiile financiare reflectate în bugetul fondurilor speciale.

Relaţiile financiare derulate prin intermediul bugetului de stat sunt relaţiile economice în formă bănească apărute în procesul distribuţiei PIB în legătură cu formarea şi utilizarea princi-palelor fonduri financiare publice. Bugetul de stat reprezintă un veritabil program de finanţare a dezvoltării economice sociale a ţării şi un instrument de conducere micro şi macroeconomic.

Bugetele locale reprezintă relaţiile financiare derulate prin intermediul acestor bugete, desti-nate acţiunilor şi obiectivelor care intră în competenţa administraţiei organelor publice private.

Bugetul asigurărilor sociale de stat.

Prin intermediul său se derulează relaţiile financiare generate de realizarea acţiunilor sociale.

Bugetul fondurilor speciale se alimentează din taxe şi contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice. Aceste fonduri sunt folosite pentru satisfacerea unor nevoi speciale.

Clasificarea fondurilor publice:

- după nivelul la care se constituie: fonduri publice la nivel central care se constituie la nivelul administraţiei centrale, fonduri publice constituite la nivel mediu, fonduri publice cons-tituite la nivel micro-economic.

- după destinaţia fondurilor publice: fonduri de înlocuire şi dezvoltare, de consum, de rezer-vă, de asigurare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tematica Finante.DOC