Teste Finante Generale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Teste Finante Generale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

1. Operaţiunile de capital vizează modificări în volumul şi structura activelor şi pasivelor întreprinderii ca urmare a deciziilor de investiţii şi a celor de finanţare luate de conducerea întreprinderii. Aceste operaţiuni vor genera pe pasiv următoarele tipuri de înregistrări:

a. operaţiuni de finanţare (de majorare a capitalurilor proprii);

b. operaţiuni de creditare (de atragere de noi credite);

c. operaţiuni de rambursare a creditelor;

d. operaţiuni de restituire a capitalurilor proprii;

e. operaţiuni financiare pe piaţa de capital şi cea monetară;

Indicaţi varianta de răspuns falsă.

2. Tabloul de finanţare reprezintă:

a. starea patrimonială a întreprinderii la un moment dat;

b. cheltuielile şi veniturile perioadei de gestiune;

c. un document informaţionale important ce surprinde fluxurile nete de trezorerie;

d. reflectă diferitele paliere succesive în formarea rezultatului final;

e. structura activelor şi pasivelor întreprinderii ca urmare a deciziilor de investiţii şi a celor de finanţare.

3. Un flux de resurse apare atunci când se constată în bilanţuri succesive:

a. creşterea unui post de pasiv sau scăderea unui post de activ;

b. creşterea unui post de activ sau scăderea unui post de pasiv;

c. creşterea unui post de activ şi scăderea unui post de pasiv;

d. scăderea unui post de activ sau scăderea unui post de pasiv;

e. creşterea unui post de activ sau creşterea unui post de pasiv.

4. Cash flow-ul din operaţiuni de gestiune (de exploatare, financiare şi excepţionale) este egal cu:

a. profitul înainte de dobânzi şi de impozit (EBIT);

b. profitul înainte de impozit (EBT)

c. amortizarea anuală;

d. profitul net plus amortizarea anuală plus dobânzile;

e. profitul din exploatare minus impozitul.

5. Evaluarea necesităţilor de finanţare trebuie să ţină seama de ansamblul fondurilor băneşti necesare pentru:

a. investiţii în clădiri, maşini, echipamente diverse, mijloace de transport;

b. construirea stocurilor de producţie şi acoperirea cheltuielilor până la încasarea creanţelor;

c. capitalul social al întreprinderii;

d. formarea unor rezerve de trezorerie în vederea preîntâmpinării unor fenomene întâmplătoare;

e. alte nevoi de finanţare (amenzi, penalizări, pierderi la bursă, etc.).

Indicaţi varianta de răspuns falsă.

6. Sursele de capital corespunzătoare pentru finanţarea necesităţilor de finanţare sunt constituite din:

a. surse publice de finanţare: subvenţii;

b. ajutoare;

c. capitalul social provenit din contribuţia fondatorilor şi/sau contribuţia acţionarilor;

d. formarea unor rezerve de trezorerie în vederea preîntâmpinării unor fenomene întâmplătoare (nefavorabile);

e. împrumuturi.

Indicaţi varianta de răspuns falsă.

7. Fragilitatea sau dimpotrivă stabilitatea unei întreprinderi depinde de următorii factori:

a. stocurile şi intervalul lor de stocare;

b. clienţii şi intervalul de încasare;

c. furnizorii şi intervalul lor de plată;

d. bugetul statului şi intervalul de plată a obligaţiilor fiscale.

Indicaţi varianta de răspuns falsă.

8. Cel mai sigur echilibru financiar este cel ce se realizează:

a. pe seama încasărilor din vânzările proprii;

b. pe seama unor procese sincrone de mobilizare şi alocare de fonduri;

c. pe seama încasării creanţelor;

d. pe seama achitării obligaţiunilor băneşti;

e. pe seama rambursării creditelor.

9. Dacă viteza de rotaţie a activelor circulante în anul de bază este de 30 de zile, iar în anul de plan aceasta se va accelera cu 6 rotaţii, atunci viteza de rotaţie a activelor circulante în anul de plan este:

a. 6 rotaţii;

b. 21 rotaţii;

c. 9 rotaţii;

d. 18 rotaţii;

e. 40 rotaţii.

10. Când se datorează taxele de timbru:

a. anticipat prestării serviciului supus taxelor;

b. după prestarea serviciului;

c. şi înainte şi după prestarea serviciului;

11. Venitul impozabil în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi autorizate se determină:

a. ca diferenţă între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor;

b. ca diferenţă între sumele facturate şi cheltuielile efectuate;

c. diferenţa între veniturile de exploatare şi cheltuielile de exploatare;

12. Care sunt cotele de TVA aplicabile ?

a. 19 %;

b. 19 % şi 9%;

c. 22%; 11%; 0%;

13. Vânzarea cu plata în rate sau închirierea unor bunuri intră în sfera de aplicare a TVA ?

a. nu;

b. da;

c. da, dacă se realizează pe baza unui contract cu clauza trecerii proprietăţii asupra bunurilor respective după plata ultimei rate sau la o anumită dată;

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Finante Generale.doc

Alte informatii

Teste pentru licenta 2008 FSEAP