Teste Grila Finante – Modele

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Aceasta fituica rezuma Teste Grila Finante – Modele.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

1. Taxele speciale de consumaţie:

a) Se pot calcula numai ad-valorem;

b) Au numai rol de ordine (intervenţionist);

c) Manifestă sensibilitate sporită la conjuctura economică;

d) Au caracter inflationist.

2. Ca efecte economice ale finanţării cheltuielilor publice pentru ocrotirea sănatăţii sunt considerate

a) Eradicarea unor boli profesionale;

b) Creşterea speranţei medii de viaţă la naştere;

c) Refacerea şi păstrarea sănătăţii persoanelor care beneficiază de asistenţă medicală;

d) Creşterea perioadei active a vieţii.

3. Transferul de valoare caracterisitic relaţilor de credit se particularizează, în raport cu celelalte procese şi relaţii din sfera de cuprindere a finanţelor, prin:

a) Existenţa unei contraprestaţii-directe între participanţii la relaţiile de credit;

b) Formă bănească de exprimare;

c) Prezenţa intermediarilor financiari;

d) Caracterul intotdeauna temporar.

4. Certitudinea impunerii pesupune:

a) Corelarea condiţiilor de efectuare a plăţii impozitelor cu particularităţile activităţii generatoare de resurse pentru plata acestora;

b) Cuantificarea exactă a obligaţiei de plată în sarcina contribuabilului;

c) Corelarea obligaţiilor de plată cu puterea contributivă a suportatorului;

d) Existenţa materiei impozabile independent de conjuctura economică.

5. În balanţa financiară a statului, la venituri curente se regăsesc:

a) Impozitele directe şi indirecte;

b) Dobânzile plătite aferente datoriei publice;

c) Amortismente;

d) Veniturile de la întreprinderile şi proprietăţile statului;

6. Majorarea cotelor de impunere la impozitele directe poate avea ca efect:

a) Relansarea economiei aflată in faza de recesiune;

b) Diminuarea inflaţiei;

c) Apariţia şi majorarea deficitului bugetar;

d) Atenuarea tendinţelor de supraîncălzire a economiei.

7. Intervenţia reglatoare, în perioadele de declin economic, a autorităţilor publice prin instrumente financiare se face prin:

a) Reducerea impozitelor ;

b) Majorarea cheltuielilor publice, fie ele de consum sau de investiţii;

c) Întocmirea de bugete deficitare;

d) Acordarea de subvenţii agenţilor economici.

8. În calculul investiţiei specifice (pentru un obiectiv de investiţie) sunt necesare a fi cunoscute:

a) Capacitatea de producţie a obiectivului ce de finanţiază;

b) Investiţia efectuată în anul t;

c) Volumul producţiei realizabil;

d) Veniturile anuale obtenabile din exploatarea obiectivului respectiv;

e) Investiţia totală.

9. Care din următoarele afirmaţii cu privire la emisiunea (inflaţionstă) de monedă ca resursă financiară publică extraordinară sunt adevărate:

a) Afectează numai veniturile reale ale persoanelor fizice şi juridice;

b) Prin conţinutul economic semnifică relaţii de repartiţie secundară a PIB;

c) Spre deosebire de împrumuturile de stat, afectează numai veniturile nominale ale persoanelor fizice şi juridice;

d) Ca şi impozitele indirecte, are un caracter voalat.

10. În accepţiunea largă (extinsă) conceptul de politică financiară a statului semnifică:

a) Politica cheltuielilor publice;

b) Politica financiar- monetară a autoriţăţilor publice;

c) Ansamblul opţiunilor privind metodele, mijloacele şi instituţiile cu caracter financiar antrenate în influenţarea activităţii economice –sociale in sensul dorit;

d) Fenomenele care dau naştere unei sarcini publice la baza căreia se află factorul financiar.

11. În sens economic restrâns conceptul de cheltuială publică se referă la:

a) Ansamblul proceselor economice de consum public de resurse;

b) Cheltuielile bugetare;

c) Plăţile efectuate pentru funcţionarea instituţiilor publice (bugetare);

d) Cheltuielile curente ale instituţiilor publice (bugetare).

12. La care din următorii indicatori un nivel cât mai ridicat exprimă o eficenţă economică mai mare:

a) Venitul net actualizat;

b) Investiţia specifică;

c) Efectul (negativ al) imobilizării fondurilor financiare investite;

d) Profitul.

13. Reducerea efectului negativ al imobilizării fondurilor în cheltuieli de investiţii se poate realiza prin:

a) Reducerea duratei de exploatare a obiectivului;

b) Aplicarea de soluţii tehnice rapide în realizarea lucrărilor de investiţii;

c) Eşalonarea descrescătoare a cheltuielilor de investiţii;

d) Creşterea profitului anual obtenabil.

14. Taxa pe valoare adăugată se în cadrează în categoria:

a) Impozitelor reale;

b) Taxelor specifice de consumaţie;

c) Impozitelor pe cheltuieli;

d) Impozitelor indirecte;

e) Impozitelor pe venit.

15. Procesele şi relaţiile economice în formă bănească ce au loc în sfera circulaţiei produsului naţional:

a) Nu sunt considerate financiare în nici una din accepţiunile date conceptului de finanţe şi sferei sale de manifestare;

b) sunt considerate financiare numai în accepţiunea extinsă dată conceptului de finanţe şi sferei sale de manifestare;

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila Finante - Modele.doc