Toate fituicile din domeniul Fizica

 • Fituica fizica

  1. Cinematica punctului material. Punctul material reprezintă un corp cu dimensiuni neglijabile. Posibilitatea neglijării dimensiunii corpului depinde de condiţiile concrete ale diferitelor probleme studiate. Un corp se află în mişcare atunci când îşi modifică poziţia faţă de alte corpuri considerate fixe şi este în repaus când nu-şi modifică poziţia faţă de acestea. Un corp oarecare, fix, faţă de care se raportează mişcarea altor corpuri constituie un sistem de referinţă (SR). Poziţia unui...

 • Fizica

  1.Definiti noţiunea de circuit electronic (CE) şi enumerati tipurile elementelor lor. Totalitatea componentelor electrice și electronice interconectate în mod special în vederea transmiterii și prelucrării se numește circuit. Dacă elementele circuitului sunt de tipul R,C,L sau alte circuite se numesc circuit electric. CE care conțin elemente active: tranzistoare, tuburi electronice se numesc circuite electronice. CE contemporane conțin 2 tipuri de elemente: a) Pasive; b) Active; Ca...

 • Chimie Fizica si Coloidala

  1)Fortele Van der Waals : a)forte de orientare(Keesom)intre molecule polare :UK=-Ck.1/(kB.T).r6 UK-potential Keesom;Ck –constanta;kB-constanta lui Boltzman;T-temperatura(K);r-distanta dintre molecule. b)forta de polarizare(inductie)-forte Debye-se manifesta intre o molecula polara si una nepolaramolecula polara=induce un moment de dipol temporar in molecula nepolara. c)forte de dispersie(London)-forte cu caracter universal,se manifesta intre toate tipurile de molecule.Sunt singurele...

 • Subiecte Examen Final Fizica I

  Analiz ă dimensională Orice mărime fizică are o dimensiune care se exprimă cu ajutorul mărimilor fundamentale care apar în expresia acesteia. Mărimilor fundamentale li se ataşează simboluri convenabil alese, cele mai uzitate fiind: [L], pentru lungime, , pentru masă, , pentru timp, [ , pentru temperatură, [M] [T] θ] [I], pentru curentul electric, etc. Pornind de la ecuaţia de definiţie, formula dimensională a oricărei mărimi fizice se obţine prin înlocuirea mărimilor fundamentale...

 • Electrozi - Analiza Fizico-Chimica

  Este alc dintrun conductor metalic in imersie intr-o sol de electrolit.la suprafata are loc o reactie de electroni sau un schimb de ioni Clasificare Dupa mod de fc a)electrozi ce fc pe baza unor reactii electroactive ce implica electroni –mecanism electronic b)el ce fc pe baza unui schimb de ioni cu sol de analizat –mecanism ionic dupa constructia lor a )el metalici –fc dupa un mecanism electronic ,exista el de specia I,II,II si el redox b)el cu membrana –schimbatoare de ioni(el ioni...

 • Rezistenta Materialelor

  Sub.1 Notiuni generale de calcul vectorial 1. Vectorii sunt marimi fizice prin care pot fi reprezentate anumite elemente fizico-mecanice (forte , momente , viteze ,acceleratie etc.) Vectorii sunt reprezentati prin anumite segmente cuprinse pe suporti liniari . Elementele ce caracterizeaza un vector sunt : directie, sens , extremitatea , punct de aplicatie si modulul .Vectorii egali in moduli ce lucreaza pe acelasi suport sau suporti paraleli poarta denumirea de vectori , echipolenti . Un...

 • Fizica I Copiuta

  1. Relatiile Planck-Einstein ; ; unde h=6,610-34J•s este constanta lui Planck, iar este constanta Planck raţionalizată. 2. Legea Stefan-Boltzmann: Radianţa este proporţională cu puterea a patra a temperaturii absolute. Valoarea constantei Stefan-Boltzmann este: . 3****. Legea deplasării a lui Wien: Produsul dintre lungimea de undă corespunzătoare maximului densităţii spectrale de energie şi temperatura de echilibru T este constant. sau unde este frecvenţa pentru care densitatea...

 • Mecanica Fluidelor

  1)Prop. Fluidelor,lichide,gaze,vascozitate. Fluidele sunt substanţe care se deformează continuu sub acţiunea forţelor, oricât de mici ar fi acestea. În definirea fluidelor nu există nici o distincţie între lichide şi gaze, deoarece principiile mecanicii fluidelor sunt aceleaşi pentru lichide şi gaze. În al doilea rând, deşi la presiuni mai mici decât presiunea critică diferenţa între lichid şi gaz este evidentă (lichidul ia forma vasului în care este pus şi are o suprafaţă liberă, iar gazul...

 • Fizica 1

  Material point: is a body whose dimension may be disregarded in the certain conditions. (ex: the study of motion of earth around the sun) Mechanical system: an ensemble of point particles, whose motion can be free or limited by certain constraints. Scalar field: let consider a domain in space. If a certain number U(M),where U is a scalar field, can be attributed to each point M of the domain then we say that there is a scalar field defined in the domain Ω. Vectorial field: let consider a...

 • Fizica

  I. FUNDAMENTELE MECANICII NEWTONIENE 1) Spatiul si timpul in conceptia newtoniana 2) Forte si interactiuni in natura 3) Teoreme si legi in mecanica newtoniana 4) Principiul relativitatii Galileiene 1)Spatiul si timpul in conceptia newtoniana Ptr evidentiere miscarile unui corp material in spatiu si timp trebuie sa marcam pozitia sa relativa in raport cu alta corpuri si momentul de timp la care ocupa pozitia respectiva. Raportarea miscarii corpului material la un sistem spatio-temporal...

 • Fizica Anul 1 Primul Semestru

  Cap1. Teoria relativitatii restrânse Orice fenomen fizic poate fi descris satisfacator numai în raport cu un anumit sistem de referinta, caruia i se asociaza etaloane pentru masurarea coordonatelor spatio-temporale, expresiile matematice ale legilor diverselor fenomene fizice fiind în general dependente de sistemul de referinta considerat. Alegerea sistemului de referinta în vederea modelarii matematice a legilor naturii se poate face în mod cu totul arbitrar, dar, pentru simplitate,...

 • Teoremele lui Kirchhoff

  Teoremele lui Kirchhoff Retea electricaUn ansamblu format din surse si receptori legati prin conductori, formeaza o retea electrica. Daca sursele au tensiunile electromotoare constante în timp, reteaua se va afla în regim stationar. O retea electrica poate fi caracterizata atât din punct de vedere topologic cât si electric. Din punct de vedere topologic o retea se caracterizeaza prin: Laturi - portiuni din retea, compuse în general din receptori si surse, cuprinse între doua noduri pe...

 • Copiuta pentru Fizica

  PINCIPIILE MECANICII CUANTICE(form. axiometrica) Postulatele fundamentale ale teoriei cuantice:afirmatii cu caracter general, care cuprind totalitatea ideilor de baza ale fizicii cu antice formulate sintetic.Daca sistemul postulatelor fundamentale e comlpet se poate considera ca aceasta reprezinta o “baza” intr-un spatiu axiomatic al teoriei cuantice. 1. Postlatul descriei cuantice a starilor (primul postulat) – starile unui sistem cuantic sunt descrise prin vectori de stare (<È>)ket,...