Toate fituicile din domeniul Inginerie Aerospatiala

 • Probleme rezolvate examen C++

  Probleme rezolvate C++ 1.Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatura un număr natural n (2<n<21) si apoi n linii cu cate n numere întregi de cel mult 7 cifre ce formează un tablou bidimensional a. Sa se afișeze pe ecran diferența dintre suma elementelor de pe diagonala principala si suma elementelor de pe diagonala secundara a matricei a. #include<iostream.h> void main() {int n,i,j; long a[20][20],s1=0,s2=0,d; cout<<"n=";cin>>n;...

 • TGA

  Ce sunt materialele compozite? Compozitele sunt materiale eterogene si anizotrope, obtinute prin combinarea la scara macroscopica a doua sau mai multe faze care au o interfata sau interfaza de separatie si care coopereaza sinergetic. 2 Ce particularitate prezintă faza unui material compozit? Notiunea de faza are sens descriptiv de partea omogena a unui sistem material si nu are sens termodinamic. 3 Cum se numește faza continuă a unui material compozit? Se numeste matrice. 4 Cum se...

 • Rezistenta Materialelor

  Lunecarea longitudinala R: Intr-o grindă supusă la încovoiere apar şi tensiuni tangenţiale orientate în lungul acesteia. Acestea au ca efect apariţia unor forţe longitudinale care duc la fenomenul de lunecare longitudinală. Dacă deplasarea relativă între cele două grinzi nu este împiedicată printr-o îmbinare iar forţa de frecare intre ele este neînsemnată, acestea se vor deforma independent. Suprafeţele de contact vor aluneca una faţă de alta, având loc fenomenul de lunecare longitudinală....

 • Conceptia si Managementul Tehnologiilor Neconventionale

  - Prelucrarea cu ajutorul ultrasunetelor. Definiţie. Domeniul frecvenţelor. Aplicaţii Ultrasunetele sunt vibraţii elastice care au frecvenţa mai mare decât frecvenţa maximă a oscilaţiilor care produc senzaţia auditivă. Domeniul de frecvenţă în care avem ultrasunetele este între 20 kHz şi 10000000 kHz. - Sudarea cu ajutorul ultrasunetelor O altă aplicaţie a ultrasunetelor este reprezentată de sudarea şi lipirea în câmp ultrasonic a diferitelor materiale, cum sunt aluminiul şi aliajele sale,...

 • Fizica Atmosferei

  1) Atmosfera terestră, densitatea atmosferei, masa atmosferei; Atmosfera terestra este un amestec gazos format din mai multe gaze aflate în proportii constante si din cantitati variabile de vapori de apa. Acest învelis este antrenat de Pamânt într-o miscarea de rotatie. Gazul din care este compusa atmosfera se numeste aer. Densitatea atmosferei la suprafata marii este 1.23 kg /m3 . Ea scade foarte repede cu înaltimea, ajungând la înaltimea de 5000 m la 0.735 kg /m3 , iar la 10000 m la...