Toate fituicile din domeniul Limbaje de Programare

 • Bazele Informaticii

  Care este definitia arhitecturii sistemului de calcul. Arhitectura defineste modul de organizare, de interconectare a unitatilor (blocurilor) constitutive ale sistemului, precum si unitatile însasi. 2.Care este definitia schemei bloc a unui sistem de calcul. Schema bloc reprezinta un mod particular de realizare hardware. 3. Care este definitia sistemului de calcul. Un sistem de calcul (SC) este un sistem fizic care prelucrează automat informaţia codificată sub formă de valori...

 • Gestiunea Sistemelor ERP

  Din ce subsisteme este compus sist. informational economic a. informational financiar contabil; b. comercial; c. de marketing; d. de analiza economico-financiara; e. de management; f. de productie si investitii; g. de personal; h. privind alte activitati ale firmei –administrative; 2.Enumerati elementele componenete ale unui sist. informational a. fondul de inform; b. suporturile materiale ale inform.; c. mijloacele; d. metodele; e.tehnicile de prelucrare; f.gestiunea datelor si inform.;...

 • Probleme Rezolvate Laborator MAP

  .include "m32def.inc" .dseg VAR1: .byte 1 VAR2: .byte 1 VAR3: .byte 1 SUMA1: .byte 1 SUMA2: .byte 1 .cseg RESET: ; Initializare stiva ldi R16,low(RAMEND) ldi R17,high(RAMEND) out SPL,R16 out SPH,R17 START: ; Scrie in variabila VAR1 valoarea 70 ldi R16,70 sts VAR1,R16 ; Scrie in variabila VAR2 valoarea 30 ldi R16,30 sts VAR2,R16 ; Scrie in variabila VAR3 valoarea -50 ldi R16,-50 sts VAR3,R16 ; Calculeaza SUMA1 = VAR1 + VAR2 lds R0,VAR1 lds R1,VAR2 rcall...

 • Test Erori in Calculele Numerice

  Repere teoretice: Numărul a se numeste aproximare a numărului A dacă valorile lor se deosebesc neînsemnat si a poate înlocui A în calcule numerice. Dacă a A vom numi a aproximareprin lipsă, dacă a A – aproximare prin adaos. Exercitii practice:1. O bară cu lungimea exactă de 100 cm a fost măsurată cu o eroare absolută de 2 cm. Care sunt valorile posibile, obtinute în procesul de măsurare? 2. Distanta dintre punctele A si B este de 3000 m. În urma măsurării s-a obtinut distanta de 2997...

 • Baze de Date

  O bază de date este o colecţie de date corelate din punct de vedere logic, care reflectăun anumitaspect al lumii realeşi este destinat unui anumit grup de utilizatori. - pot fi createşi menţinute manual (unexemplu ar fi fişele de evidenţăa cărţilor dintr-o bibliotecă, aşacum erau folosite cu ani în urmă) - computerizat aşa cum suntmajoritatea bazelor de date în momentul de faţă. O bazăde date este o colecţie de date centralizate, creatăşi menţinutăcomputerizat, în scopul prelucrării...

 • Grila Sisteme Informationale de Gestiune - Access

  Adăugarea de câmpuri la o tabelă se face în modul de vizualizare:...... Previzualizare inaintea imprimarii Aplicarea unei restrictii de integritate referentiala conduce la:....... imposibilitatea stergerii inregistrarilor din tabele legate prin campuri cu chei primare Arhitectura unei baze de date este specificată prin:.... o serie de definiţii redactate sub formă de instrucţiuni scrise în limbajul de definire a datelor (DDL) C Când se şterge o înregistrare dintr-un tabel, numărul de...

 • Algoritmi

  Inregistrare In fisier relativ void creare() { FILE *f; produs e; char numef[20],flush[20]; printf("n Introduceti un nume pentru fisier ");gets(flush);gets(numef); f=fopen(numef,"wb"); assert (f != NULL); fseek(f,0,0); printf(" -=Pentru a reveni la meniu introduceti 0=- n"); printf(" Introduceti codul produsului: "); scanf("%d", &e.cod); while(e.cod!=0) { printf(" Tip produs: ");gets(flush);gets(e.tip_produs);...

 • Subiecte Programarea Sistemelor Informatice

  Modelarea c.u. c.u =o baza comuna de dialog intre utilizator si echipa de dezv. C.u raspunde la 4cerinte: 1cu descrie cerintele functionale ale sist in termen comun pt utiliz si echipa de dezv a si. 2cu constituie un cadru de referinta comun pe parcursul intregului sistem. 3cu asigura abilitati de a trasa si urmari legatura dintre fiecare cerinta formulata de utilizator. 4cu contribuie la formarea bazei pt testarea si verificarea sist produs. Diagr cu prez.: -acrtorii, -cu asociate...

 • Baze de Date

  3.Introducere in bd si sgbd-uri Definitie: Numim baza de date o colectie partajata de date aflata in interdependenta logica impreuna cu o descriere a acestor date si a relatiilor dintre ele,colectie desemnata de a rezolva necesitatile de informatizare ale unei organizatii. Bazele de date trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: -sa asigure o independenta sporita a datelor fata de programe -structura bazei de date trebuie astfel conceputa incat sa asigure informatiile necesare si...

 • Programarea Calculatoarelor

  Curs 1 Program informatic Prin program informatic se intelege o succesiune logica de expresii numite instructiuni destinate executarilor de catre calc. electronic in vederea obtinerii unor rezultate a.i si sist electronic de calcul e construit in vederea efectuarii unor operatii de efectuare automata a datelor prin intermediul programului informatic. Notiunea de program info. Are urmatoarele sinonime : aplicatii informnatice, produs program, produs soft sau software. Unul din cei mai mari...

 • Mid Exam - Oracle

  1. Once you have learned how to write programs and build systems, you no longer need any input or involvement from any users, as you are perfectly capable of delivering the systems the business needs and wants. - True. All that perfect systems need are correct programs. - False. Business requirements can and will change. For instance new legal requirements may arise. (*) - True. All users do is delay systems delivery with their forever changing minds and new requirements. - True. Users...

 • Limbaje de Programare

  Notiunea de limbaj: este definita ca un sistem pentru comunicare. Limbajele scrise folosesc simboluri (care sunt caractere) pentru a construi cuvinte. intreg setul de cuvinte formeaza vocabularul limbajului. Modul in care cuvintele pot fi combinate pentru a fi intelese este definit de sintaxa si gramatica limbajului. Sensul dat de cuvinte sau combinatii de cuvinte este definit de semantica limbajului. In domeniul computerelor, limbajele umane sunt denumite limbaje naturale. Din nefericire...

 • Probleme de Programare Liniara

  Determinarea tuturor solutilor optime ale problemei de programare liniara. AX=b (32) X≥0 f=c*x maxf A(aij), i=1,m ,j=1,n X=(x1,x2…xn) ;b=(b1,b2…b3) c=(c1,c2,…cn) rang(A)=m<n T1: Daca B-baza primal admisibila si -solutie de baza comp pt problema 32 cu proprietatea Cj-Zj≤0, j€ atunci o conditie necesara si suficienta ca solutie posibila x sa fie solutie optima este Xj(Cj-Zj)=0 ; j€ T2:Daca B-baza primal admisibila pt problema de prog liniara(32) atunci conditia necesara si...

 • Programare in Timp Real

  R I I R II 1. Atribute temporale ale proceselor in STR: Procesul – elementul structural de baza al unui STR. Doua caracteristici relevante: importanta procesului ca atare (cat de critic este)-subiectiva, proprietatile tempotale-obiectiva. Procesele pot fi periodice sau aperiodice. Periodice:-activat la momente fixe, regulate de timp. Perioada lui se defineste ca fiind intervalul de timp intre 2 activari consecutive. Aperiodic :-daca procesul este activat de un eveniment particular si...

 • Algoritmi in Programare

  Nr 6 1. Simularea transferului parametrilor prin adresa Limbajul C permite transmiterea parametrilor numai prin valoare (la apelul subprogramelor se copiază în stivă valoarea parametrului real şi subprogramul lucrează cu această copie). Subprogramul nu poate modifica valoarea parametrului din apelator. Dacă parametrul formal este un masiv, el este de fapt un pointer (adresa de început a masivului). Folosind această proprietate, se pot modifica valorile elementelor masivului, iar modificările...

Pagina 1 din 3