Grila Sisteme Informationale de Gestiune - Access

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grila Sisteme Informationale de Gestiune - Access.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 1 puncte.

Domeniu: Limbaje de Programare

Extras din document

Adăugarea de câmpuri la o tabelă se face în modul de vizualizare:...... Previzualizare inaintea imprimarii

Aplicarea unei restrictii de integritate referentiala conduce la:....... imposibilitatea stergerii inregistrarilor din tabele legate prin campuri cu chei primare

Arhitectura unei baze de date este specificată prin:.... o serie de definiţii redactate sub formă de instrucţiuni scrise în limbajul de definire a datelor (DDL)

C

Când se şterge o înregistrare dintr-un tabel, numărul de ordine al acesteia:..... este de asemenea şters şi nu mai poate fi acordat din nou altei înregistrări

Care afirmatie este adevarata in cazul tehnologiei client/server? :...... Clientul vizualizează şi modifică date pe propiul său calculator

Care afirmatie este adevarata in cazul tehnologiei client/server? :........Serverul acţioneaza ca un mainframe ce stochează şi recuperează datele

Care afirmatie este adevarata in cazul tehnologiei client/server? :....... Serverul răspunde cererilor făcute de fiecare staţie pentru informaţii şi resurse

Care dintre urmatoarele caracteristici diferentiaza o baza de date distribuita de una centralizata?... Fragmentarea – o relaţie poate fi divizată într-un număr de subrelaţii numite fragmente , care apoi sunt distribuite.... Replicarea – multiplică modificările de pe staţii

Care dintre urmatoarele caracteristici diferentiaza o baza de date distribuita de una centralizata?......Transparenţa – ascunde detaliile de implementare faţă de utilizator, astfel încât sistemul distribuit să apară ca şi cum ar fi nedistribuit.

Cheia primara este utilizata pentru:....... A asocia o identitate unica unei inregistrari

Conform datelor studiilor efectuate la nivel internaţional, gradul de utilizare a bazelor de date distribuite ce vor fi utilizate în aplicaţiile economice se prezintă astfel:..... i. ERP = 100% ii. aplicatii e-commerce = 71% iii. managementul lantului de distributie = 93%

Construirea depozitului de date presupune parcurgerea următoarelor etape:..... Un proces de creare a oricăror agregări ale datelor: totaluri precalculate, subtotaluri, valori medii etc. care se preconizează că vor fi cerute şi folosite de utilizatori

Construirea depozitului de date presupune parcurgerea următoarelor etape:.... Un proces de extragere a datelor din bazele de date operaţionale sau din surse externe, urmat de copierea lor în depozitul de date

Crearea unei noi interogari intr-o baza de date Access se poate face...... In mod expert (wizard)

Crearea unei noi tabele intr-o baza de date Access se poate face:.......... In mod navigare prin inregistrari

D

Dacă pentru un tabel există creat un raport, modificările efectuate în tabel, atrag după sine:... modificările trebuie introduse manual

Dacă pentru un tabel există creată o interogare, modificările efectuate în tabel, atrag după sine:..... modificările trebuie introduse manual

Dacă pentru un tabelul există creat un formular, modificările efectuate în tabel, atrag după sine:..... modificările trebuie introduse manual

Dictionarul de date este:............. Un fisier care contine metadate, de descriere globala a bazei de date

Din punct de vedere organizaţional, o întreprindere poate fi structurată după următoarele logici:..... ierarhic-piramidală..ierarhic-funcţională

Din punct de vedere organizaţional, o întreprindere poate fi structurată după următoarele logici:.... pe centre de venituri.. funcţională

Din punct de vedere organizaţional, o întreprindere poate fi structurată după următoarele logici:............ geografic ... funcţională

Domeniile de gestiune corespund activităţilor de...... Cercetare-dezvoltare

Domeniile de gestiune corespund activităţilor de:...... Productie

I

In ciclul de viata al unui SI, etapa de proiectare generală este urmata imediat de:... proiectarea de detaliu

In ciclul de viata al unui SI, etapa de realizare a SI este urmata imediat de:......... instalarea SI pe sistemele de calcul ale beneficiarului

In modelul organizatiei economice, Subsistemul decizional este.......... O componenta a sistemului intreprindere

In modelul organizatiei economice, Subsistemul informational este..... O componenta a sistemului intreprindere

In modelul organizatiei economice, Subsistemul operativ este.............. O componenta a sistemului intreprindere

Indexul permite:..... cautare si sortare rapida a inregistrarilor

Intre elementele unui sistem se stabilesc:.... Interactiuni dinamice

Intr-o baza de date simpla, relationala, datele sunt organizate in:..... Tabele, inregistrari, campuri

Intr-un câmp de Dată/Oră pot fi introduse:..... Date şi indicaţii ale ceasului pentru anii 100 până la 9999

Intr-un câmp de Memo pot fi introduse:.... Text lung şi combinatie de text şi cifre, până la 65.535 de caractere

Intr-un câmp de Monedă pot fi introduse:......... Valori monetare şi date numerice cu până la patru zecimale

Intr-un câmp de Numeric pot fi introduse:...... Date numerice care sunt utilizate în calcule matematice

Intr-un câmp de Text pot fi introduse:....... Litere, numere şi caractere

Intr-un sistem informatic descentralizat,............ avariile soft sau ale bazei de date la nivelul unei locaţii, nu afecteaza toti utilizatorii

Intr-un sistem informatic descentralizat,............ datele sunt stocate si prelucrate local

Intr-un sistem informatic descentralizat............. avariile hardware la nivelul unei locaţii nu afectează toti utilizatorii

În cadrul unei organizaţii, întâlnim următoarele subsisteme de informare:...... sistemul logistic şi de producţie

În cadrul unei organizaţii, întâlnim următoarele subsisteme de informare:...... sistemul de control şi gestiune strategice

În cadrul unei organizaţii, întâlnim următoarele subsisteme de informare:...... sistemul de gestiune a personalului

În cadrul unui Sistem Informational Contabil, după criteriul circuitelor contabile ce se pot configura, putem avea urmatoarele componente:..... componenta producţie — stocuri — imobilizări

În cadrul unui Sistem Informational Contabil, după criteriul circuitelor contabile ce se pot configura, putem avea urmatoarele componente:........ componenta încasări — plăţi

În cadrul unui Sistem Informational Contabil, după criteriul circuitelor contabile ce se pot configura, putem avea urmatoarele componente:.......... componenta cumpărări — vânzări

În cadrul unui Sistem Informational Contabil, după natura elementelor patrimoniale, putem avea urmatoarele componente:.... componenta terţi

În cadrul unui Sistem Informational Contabil, după natura elementelor patrimoniale, putem avea urmatoarele componente:.....componenta venituri şi cheltuieli

L

La nivelul fizic, datele sunt descrise:....... Foarte detaliat, in limbaje de “cod masina”

Limbajele de interogare sunt:............... Limbaje performante pentru manipularea bazelor de date

Limbajul SQL este proiectat sa satisfaca urmatoarele cerinte:........ Este portabil, utilizand aceeaşi structură a comenzilor şi sintaxă, atunci când se trece de la un sistem SGBD la altul

M

Mărimea câmpului foloseşte la stabilirea mărimii maxime a datelor ce pot fi memorate pentru tipurile.... Text, Numeric sau AutoNumber

Metadatele descriu:....... datele conţinute în depozitul de date şi modul în care ele sunt obţinute şi stocate

Modul de lucru cu baze de date este caracterizat de:........ sistemele informatice ce utilizează baze de date sunt mal flexibile, fiind adaptabile la modificările ulterioare ale mediului economic

Fisiere in arhiva (1):

  • Grila Sisteme Informationale de Gestiune - Access.doc

Alte informatii

teste rezolvate - Univ.Danubius Galati