Conspecte Management

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Conspecte Management.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 41 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Tema 1. Conceptul de management

Management – proces prin care se acţionează împreună, cu şi prin alţii pentru a realiza obiectivele organizaţiei într-un mediu în continuă schimbare.

Entimologia noţiunii management/manager:

la origine – cuvântul latin “manus” – mână. Derivate din acesta italienii şi francezii au introdus verbul “mannagio” – a prelucra manual, “manege” – loc de dresare a cailor. Preluând semnificaţia de manevrare, dirijare, cuvintele au fost adaptate limbii engleze, fiind aplicate în terminologia de specialitate cu sensul management.

Se definesc 3 sensuri a noţiunii management:

I. MG ca activitate – conducerea nemijlocită a organizaţiei în scopul atingerii obiectivelor ei.

Conducerea – tip de interacţiune, existent între doi subiecţi, unul dintre care se află în poziţia de subiect de gestiune, altul – obiect de gestiune.

Subiectul generează comenzi.

Obiectul primeşte comenzile şi activează în corespundere cu ele.

Relaţia de conducere se bazează pe cointeresarea membrilor procesului de producere, care pot fi concomitent şi proprietarii mijloacelor de producere, în primirea rezultatului final optim de la activitatea în comun.

II. MG ca ştiinţă – studiază relaţiile şi procesele de management.

Sarcina ştiinţei MG – conceperea de noi metode şi tehnici de MG.

Relaţiile de MG – raporturi stabilite între componentele sistemului în procesul executării funcţiilor de conducere. Procesele într-o organizaţie:

a. procese de execuţie – forţa de muncă acţionează fie nemijlocit - prin intermediul unor mijloace de muncă asupra obiectului muncii, fie în mod indirect – asigură un ansamblu de produse şi servicii necesare realizării obiectivelor previzionate.

b. Procese de management – tipurile de activităţi manageriale exercitate într-o organizaţie. Procese de management – ansamblul activităţilor prin care se determină resursele, obiectivele şi procesele de muncă necesare realizării acestora, precum şi executanţii acestora, prin care se integrează şi se controlează activitatea personalului, folosind un complex de metode şi tehnici manageriale.

Procesele de MG – funcţii ale managementului:

1. previziune

2. organizare

3. coordonare

4. motivare

5. control

Primul a grupat activităţile manageriale H. Fayol în teoria administrativă.

Însă, fondatorul ştiinţei managementului se consideră F. Taylor.

III. MG ca artă

Caracteristicile managementului ca :

Artă Ştiinţă

1. bazarea pe calităţile personale (intuiţie, talent, bun simţ);

2. observarea evenimentelor şi acumularea experienţei;

3. folosirea în mod exclusiv a experienţei

4. dezvoltarea problemelor după metoda încercărilor şi erorilor;

5. orientarea prioritară pe termen scurt;

6. informaţie limitată şi unilaterală. 1. bazarea pe calităţile personale şi cunoaşterea realităţii cu mijloace ştiinţifice;

2. analiza proceselor, identificarea principiilor şi legităţilor;

3. corelarea experienţei cu cercetarea prospectivă a evoluţiei şi impactul factorilor interni şi externi;

4. orientarea prioritară pe termen lung;

5. informaţie completă şi complexă.

Prin prisma evoluţiei sale istorice managementul a început ca o artă, iar pe măsura dezvoltării a căpătat caracteristicile unei ştiinţe.

Factorii de succes în management:

1. orientarea spre acţiune;

2. perfecţionarea personalului;

3. contactul continuu cu clienţii;

4. creşterea productivităţii salariaţilor;

5. autonomia operaţională şi încurajarea spiritului de antreprenor;

6. orientarea spre afaceri-cheie valoroase;

7. utilizarea unui sistem riguros de control.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conspecte Management.doc