Economia si Gestiunea Intreprinderii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Economia si Gestiunea Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 13 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

70. Adaptarea întreprinderilor la schimbare se numeşte:

R: e Flexibilitate de răspuns

72. Analiza financiară a întreprinderii are ca scop:

R: b Diagnosticarea situaţiei financiare

76. Activele circulante constă în:

R: a Stocuri, creanţe, disponibilităţi, mult mai lichide decât imobilizările, numite si

81. Activitatea comercială cuprinde:

R: e Domeniile aprovizionării tehnico-materiale, desfacerea produselor şi marketingul

88. Aprovizionarea tehnico-materială:

R: b Ţine de încheierea contractelor economice, de stabilirea volumului şi structurii

89. Activitatea de desfacere ţine de:

R: c Planul psiho-social

115. Ansambluri de unităţi:

R: d Sunt, de fapt, marile întreprinderi, create prin asociere, ce îşi elaborează strategii

119. Asocierea pe orizontală înseamnă:

R: c Fuziune, divizare, participaţiune, parteneriat, gruparea pe bază de contract etc.

120. Asocierea pe verticală cuprinde:

R: d Întreprinderi din domenii diferite

128. Analiza globală cuprinde:

R: b Un ansamblu de metode care permit cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea funcţi

129. Analiza expresă este impusă de:

R: c Necesitatea reglării operative a disfuncţionalităţilor apărute în activitatea firmei

134. Agenţii economici sunt:

R: c Întreprinderi, firme, societăţi comerciale

138. Abordările în plan microeconomic al întreprinderii presupun:

R: b Organizarea combinării eficiente a resurselor pentru productivitate maximă

73. Bilanţul:

R: c Sintetizează starea patrimonială a întreprinderii la un moment dat şi descrie separat

79. Bugetul de venituri şi cheltuieli arată:

R: c În expresie bănească, activităţile de investiţii, aprovizionare, producţie şi desfac

80. Bugetul activităţii generale conţine:

R: d Informaţii privind veniturile, cheltuielile şi rezultatele preconizate a se realiza într-10. Competitivitatea firmei este data de:

R: e Adaptarea întreprinderii la mediul economic şi influenţarea acestuia

63. Capitalul fix:

R: d Determină rata amostismentelor activelor fixe

78. Contul de profit şi piedreri arată:

R: b Fluxurile de venituri şi cheltuieli care au marcat evoluţia întreprinderii în perioada

96. Controlul strategic:

R: e Este un element deosebit de important în ciclul „formulare – elaborare – punere în

109. Certificatele de proprietate asigură:

R: c Titularului dreptul de a le schimba contra acţiuni la societăţile comerciale care se

111. Concentrarea şi specializarea întreprinderilor:

R: e Impune forme noi de organizare

3. Din punct de vedere juridic întreprinderea:

R: c Este o entitate ce nu trebuie confundată cu forma sub care funcţionează la un

. Din punct de vedere static a organiza înseamnă:

R: c A stabili o ordine, o ierarhizare a personalului care compune întreprinderea şi

33. Din punct de vedere dinamicic a organiza înseamnă:

R: d A studia modul de funcţionare a întreprinderii, a analiza felul în care sunt puse în

82. Desfacerea este:

R: a Ultima fază a activităţii desfăşurată în întreprindere, faza care încheie circuitul

84. Distribuţia fizică a mărfurilor:

R: c Este o subfuncţie a desfacerii delimitată în timp, spaţiu şi cantitativ

92. Din punct de vedere formal strategia:

R: a Este o funcţie de informaţie existentă la un moment dat, funcţie care ia valori pe

112. Diversificarea cooperării:

R: a Se realizează prin reorganizarea şi extinderea sistemului contractual, prin organiz

127. Diagnosticul economico-financiar este:

R: a Un instrument la îndemâna managerilor care permite formularea unor judecăţi de

42. Echilibrul angajaţi-obiectivele întreprinderii:

R: c Influenţează eficienţa pe ansamblu a întreprinderii

97. Esenţa unei strategii:

R: a Este de natură economică

113. Extinderea sistemului contractual:

R: b Se realizează prin organizarea unor activităţi comune temporar sau prin variate

118. Externalizarea activităţilor constă în:

R: b Renunţarea la unele activităţi, prin divizarea întreprinderilor sau prin cedarea

126. Etapa „analiza diagnostic” presupune:

R: e Reperarea simptomelor, a disfuncţionalităţii unei firme, cercetarea şi analiza fap

130. Evaluarea strategică are în vedere:

R: d Principalele direcţii strategice şi se elaborează planul ca instrument strategic

133. Economia întreprinderii ca ştiinţă şi disciplină aplicativă are ca obiect de stu

R: b Disciplina teoretico-aplicativă care asigură cunoştinţe fundamentale despre

140. Economia întreprinderii tratează:

R: e Stabilirea raporturilor funcţionale dintre componentele structurale ale întreprinderii,

41. Funcţia de personal presupune:

R: b Perfecţionarea continuă a relaţiilor sociale, îndeosebi a relaţiilor între personal şi

69. Flexibilitatea IMM-urilor este legată de:

R: d Dimensiunile lor şi implicit de structura organizatorică, de caracteristicile

71. Funcţiunea financiar-contabilă are rolul:

R: a De a asigura apărarea, creşterea şi consolidarea patrimoniului întreprinderii

87. Filozofia marketingului:

R: a Este o concepţie generală privind activitatea întreprinderii prin marketing

114. Holdingul este:

R: c O societate privată sau publică ce deţine o parte însemnată din acţiunile altor

1. În cazul entităţilor de tip familial:

R: a Scopul prioritar al activităţii economice este obţinerea unor venituri necesare

6. Întreprinderea ca subiect al gestiunii economice este:

R: a O organizaţie economică autonomă

12. Întreprinderea ca un organism economico-social unitar se caracterizează prin:

R: b Structură sistemică, în care diferitele sale componente se condiţionează reciproc

13. Întreprinderea este un sistem social:

R: c Prin implicarea componentei umane ca resursă primordială

14. Întreprinderea este un sistem economic deoarece:

R: d Reuneşte resurse de diferite tipuri urmărind valorificarea lor optimă (sistem cu

15. Întreprinderea este un sistem deschis deoarece:

R: e Are schimburi permanente cu mediul (de unde îşi procură inputurile şi unde îşi

16. Întreprinderea este un sistem organic adaptiv deoarece:

R: a Este în permanentă legătură cu mediul de care este influenţată, dar pe care îl şi

17. Întreprinderea este un sistem dinamic deoarece:

R: b Îşi modifică în permanenţă starea

18. Întreprinderea este un sistem complex deoarece:

R: c Prin complexitatea sa implică conexiuni între elemente greu de stăpânit

19. Întreprinderea este un sistem supus proceselor entropice deoarece:

R: d Sub acţiunea lor se manifestă tendinţa de dezorganizare

20. Întreprinderea este un sistem cibernetic deoarece:

R: e Ieşirile din sistem sunt utilizate pentru corecţii

21. Întreprinderea privată:

R: a Este o unitate de producţie şi economică al cărei patrimoniu aparţine fie unei

22. Întreprinderea publică:

R: c Se mai numeşte şi regie autonomă sau regie publică

23. Întreprinderea mixtă:

R: c Este o unitate de producţie al cărei capital se formează pe baza participării unor

26. Întreprinderile industriale sunt:

R: a O formă de organizare a întreprinderilor funcţie de ramură

27. Întreprinderile agricole sunt:

R: b O formă de organizare a întreprinderilor care au obiect de activitate din sector

28. Întreprinderile de construcţii cuprind:

R: c Întreprinderile care acoperă ramura construcţiilor

29. Întreprinderile de transport:

R: d Activează în ramura transportului de mărfuri

30. Întreprinderile de comerţ:

Fisiere in arhiva (2):

  • Economia si Gestiunea Intreprinderii
    • economia si gestiunea intreprinderii alfabetic70.doc
    • intreprinderi mici si mijl-alfabetic101.doc