Grile Management

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta fituica rezuma Grile Management.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Precizaţi dacă propoziţiile sunt adevărate sau false

I .Patronul unei firme trebuie să decidă dacă să continue să producă în actuala secţie sau să se mute într-o altă clădire la 5km distantă fată de aceasta. Acesta este un exemplu de decizie neprogramată?

2.Este nevoie de puţină creativitate să iei decizii programate

3. Managerii de la nivelele ierarhice inferioare sunt cei ce iau cel mai frecvent decizii neprogramate.

4. Deciziile se referă atât la perioade viitoare de timp cât şi la cele trecute

5. Asumarea riscului este necesară în toate situaţiile decizionale

6. Deciziile în condiţii de risc sunt acelea conform cărora fiecare acţiune conduce la mai multe rezultate posibile cu probabilităţi necunoscute.

7. In cazul deciziilor în condiţii de certitudine, probabilitatea de realizare a unei anumite stări a naturii este 1.

8. Cele mai frecvente decizii în practica economică sunt deciziile în condiţii de certitudine.

9. Partonul unei firme trebuie să decidă ce nivel al producţiei să realizeze. Managerul comercial îi spune că nivelul cererii posibile este de 1000, 1500 sau 2000 de unităţi de produs. Aceste nivele ale cererii pot fi numite stări ale naturii?

10. în cazul unei decizii în condiţii de risc, toate stările naturii au şanse egale de apariţie.

11 Suma coeficienţilor de importanţă ai criteriilor de decizie trebuie să fie întotdeauna egală cu 1.

12. Când transformăm în utilităţi consecinţele variantelor decizionale evaluate în funcţie de un criteriu ce se optimizează prin minim, acordăm utilitatea 1 consecinţei celei mai mari şi utilitatea 0 consecinţei minime

13. Coeficientul de optimism are valori între 0 şi 1.

14. Prin aplicarea criteriului optimalităţii (a lui Hurwicz), varianta optimă se alege după metoda speranţei matematice, metodă specifică deciziilor în condiţii de risc.

15. în cazul în care la o problemă de decizie în condiţii de incertitudine se aplică mai multe criterii sau reguli de raţionalizare, rezultatul obţinut este întotdeauna acelaşi.

Alegeţi răspunsul pe care îl consideraţi corect

1 .Deciziile luate în probleme ce se repetă sau de rutină sunt: a).- decizii programate; b).- decizii semiprogramate; c).- decizii neprogramate; d).- decizii de rutină.

2. Pentru problema de care este preocupat managerul unei firme a identificat trei stări ale naturii, pentru care a estimat probabilităţile de realizare. Dacă probabilitatea primei stări este de 20 % şi a celei de a doua de 30 %, înseamnă că şansele de realizare a ultimei stări sunt de:

a).- 20 %;

b).- 30 %;

C).- 50 %; m*m

d).- 60 %;

e).- din lipsă de informaţii nu se poate determina

3. .Decizia managerială este decizia care:

a) implică cel mult două persoane

b) are influenţe la nivelul grupului

c) are întotdeauna o finalitate

4. Deciziile strategice

a) sunt adoptate numai de consiliul de administraţie

b) vizează cele mai importante subsisteme ale organizaţiei

c) se integrează în planuri pe termen lung

d) se adoptă la începutul anului

5. Criteriile decizionale

a) sunt indicatori prin care se ierarhizează variantele decizionale

b) trebuie să fie cuantificabile

c) pot fi ierarhizate

d) generează consecinţe diferite şi f. riscante

6. Procesul decizional

a) se încheie odată cu adoptarea deciziei

b) necesită parcurgerea a 5 etape, conform modelului raţional

c) necesită mult timp pentru culegerea şi prelucrarea informaţiilor

7. Modelul raţional limitat

a) arată că oameni diferiţi adoptă decizii diferite având aceleaşi informaţii

b) sugerează faptul că managerii se mulţumesc să caute puţine variante

c) arată că cele mai bune decizii necesită soluţii satisfăcătoare 8 Metodele cantitative sunt folosite

a) numai pentru adoptarea deciziilor în condiţii de risc

b) pentru evaluarea obiectivă a variantelor decizionale

c) ca alternativă la folosirea intuiţiei şi experienţei în procesul decizional

9. In condiţii de certitudine, decidentul presupune că

a) apar mai multe stări de condiţii obiective

b) variantele generează consecinţe diferite

c) toate criteriile decizionale sunt la fel de importante

10. In condiţii de incertitudine, decidentul

a) poate folosi un singur criteriu decizional ce se optimizează prin maxim

b) mai multe criterii ce se optimizează prin minim

c) mai multe criterii decizionale diferite ca importanţă

11. în cazul deciziilor de grup elementele decizionale sunt

a) variantele, decidentul, utilităţile, probabilităţile

b) variantele, decidenţii, utilităţile, coeficienţii de importanţă

c) în funcţie de metoda aleasă

Exerciţiu

Proiectarea unei variante de structură organizatorică de management pentru o întreprindere producătoare de mobilă, f'mghou Informaţii necesare ' /'

- întreprinderea este înfiinţată de o lună forma juridică: SRL managerul general este economist cifra de afaceri: 3 rrrut. & ferta este formată din următoarele produse: mobilier pentru bucătării, holuri, camere de i, dormitoare, camere pentru copii. Pentru persoane juridice se oferă mobilier pentru irouri.

nr. de personal de execuţie necesar: Q 0

produsele se vor vinde pe piaţa locală şi în oraşele mari pe bază de comenzi volimvd^-^-mtate J

o parte din produse se vor vinde prin magazinul propriu. Comenzile se livrează la adresa clientului

Activităţi care se vor desfăşura în întreprindere

- aprovizionare cu materie primă (lemn), diverse materiale

- transport materie primă şi materiale

- fabricaţie

- întocmirea şi plata salariilor

- depozitarea materiior prime, a produselor finite

- manipulare materiale şi produse finite (încărcat, descărcat)

- gestiune magazin propriu

- preluare comenzi -

- control de calitate al mobilierului

- evidenţa primară şi contabilă

- întocmirea planului pe termen scurt, a celui de producţie

- gestiunea resurselor umane

- distribuţia mărfii la clienţi

- relaţiile cu banca, alte instituţii

- studiul pieţei

- reclamă, publicitate, activităţi promoţionale

- calculaţia costurilor, a preţurilor

- service calculatoare

- întreţinere maşini, utilaje, şa.a

- paza bunurilor

- vânzare mobilă în magazin

- curăţenie

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Management.pdf

Alte informatii

nu contine raspunsurile