Grile Management Public

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta fituica rezuma Grile Management Public.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Într-o şedinţă ordinară a Consiliului Local a fost aprobată decizia de elaborare a unui studiu de fezabilitate şi a unui proiect tehnic pentru repararea instalaţiilor de apă caldă şi căldură. Evaluaţi decizia din perspectiva gradului de fundamentare :

a. fundamentată ştiinţific

b. fundamentată legal

c. fundamentată economic

d. fundamentată social

e. fundamentată managerial

2. Consiliul Judeţean întrunit în şedinţă extraordinară a adoptat Hotărârea prin care a aprobat bugetul R.A. Drumuri şi Poduri. Încadraţi această hotărâre din perspectiva funcţiilor managementului public.

a. previziune

b. administrare

c. control-evaluare

d. motivare

e. organizare-coordonare

3. Executivul a aprobat, potrivit programului de guvernare, strategia naţională integrată în domeniul energetic. Precizaţi din perspectiva caracteristicilor managementului public ce s-a avut în vedere:

a. caracterul politic

b. caracterul integrator

c. caracterul complex

d. caracter legal

e. caracter social

4. În primăria unui oraş îşi desfăşoară activitatea 7 funcţionari publici de conducere şi 62 de funcţionari publici de execuţie. Care din cauzele prezentate în continuare apreciaţi că a determinat o astfel de situaţie:

a. hotărârea consiliului local

b. dispoziţia primarului

c. pregătirea managerilor publici

d. specificul instituţiei

e. particularităţile oraşului

5. Conform organigramei unei primării, pe primul nivel ierarhic se situează primarul, consiliul local şi viceprimarii. În subordinea directă a primarului se situează 4 departamente, care la rândul lor sunt alcătuite din mai multe direcţii, servicii şi birouri. Identificaţi, din perspectiva managementului public, ce este greşit în această situaţie

a. dispunerea pe niveluri ierarhice

b. numărul componentelor structurale de pe fiecare nivel ierarhic

c. atribuţiile specifice pe componente

d. organigrama

e. regulamentul de organizare şi funcţionare

6. Managerii publici din cadrul Administraţiilor Fiscale au propus elaborarea şi implementarea unui sistem de indicatori de performanţă pentru îmbunătăţirea colectării impozitelor pe proprietate. Cum apreciaţi măsura luată din perspectiva noului management public -

a. oportună

b. necesară

c. corectă

d. concordantă

e. legală

7. Un primar administra un oraş cu peste 2 milioane de locuitori. Acesta lucra, muncă de rutină, aproape 15 ore, din care 60% reprezenta lucrul cu publicul. Alte 15% din acest timp erau dedicate apariţiilor în public, în cadrul unor şedinţe, interviurilor la TV şi Radio etc. Identificaţi principalele deficienţe din situaţia prezentată:

a. ponderea mare a activităţilor de rutină

b. ponderea mare a lucrului cu publicul

c. depăşirea limitelor de competenţă

d. inexistenţa unui program de audienţe

e. insuficient personal în primărie

8. Marcel Coriaux, viceprimar, în urma mai multor sesizări din partea cetăţenilor francezi cu privire la rezolvarea problemelor celor săraci s-a hotărât să înfiinţeze un departament specializat pentru soluţionarea probleme de acest tip. După 3 ani a reuşit şi mai târziu ideea lui s-a materializat şi în alte oraşe.Cum apreciaţi iniţiativa viceprimarului -

a. necesară

b. oportună

c. fundamentată

d. clară

e. fermă

9. În cadrul unui Serviciu de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului îşi desfăşoară activitatea 6 funcţionari: 1 de conducere cu pregătire tehnică şi 5 de execuţie, având următoarea pregătire: 3 cu pregătire superioară tehnică şi 3 cu pregătire medie. Din perspectiva structurii organizatorice care sunt greşelile -

a. numărul mare de funcţionari

b. pregătirea

c. încadrarea pe posturi/funcţii

d. stilul de conducere

e. sistemul de numire posturi/funcţii

10. Preşedintele Consiliului Judeţean a emis hotărârea privind eliberarea din funcţie a unui funcţionar public de la Serviciul Control şi Disciplină în Construcţii. Ce greşeli s-au făcut în acest caz -

a. depăşirea competenţei

b. tipul de act

c. nerespectarea atribuţiilor

d. nerespectarea statutului

e. nerespectarea regulamentului

11. Într-un minister s-a luat decizia introducerii intranetului şi a managementului informatizat al documentelor. Din perspectiva tendinţelor sistemului informaţional, accesul electronic la informaţii şi la serviciile principale se va face prin intermediul unor portaluri:

a. de cercetare

b. de informaţii

c. de identificare

d. de urmărire

e. de certificare

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Management Public.doc

Alte informatii

Administratie publica ,ASE