Grile Metodologii Manageriale

Imagine preview
(6/10 din 5 voturi)

Aceasta fituica rezuma Grile Metodologii Manageriale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

122). Metodologia de reproiectare (remodelare) a sistemului de management al firmei comporta mai multe etape, regasite in elementele prezentate mai jos:

Etapele reproiectarii manageriale sunt : *diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale; *elaborarea si aplicarea strategiei; *reproiectarea propriu-zisa a sistemului de management; *implementarea solutiilor manageriale; *evaluarea eficientei noului sistem. Deci varianta corecta de raspuns este cea care cuprinde trei din etapele remodelarii manageriale.

123). Aratati in care din fazele etapei de proiectare a sistemului de management al organizatiei se incadreaza actiunea ’’culegerea informatiilor asupra configuratiei si functionarii sistemului mamagerial’’: a) analiza sistemului managerial -> Pregatirea proiectarii; analiza sistemului managerial si a componentelor sale(a) si proiectarea propriuzisa a sistemului de management sunt faze ale proiectarii sistemului de management. a) cuprinde: *culegerea informariilor asupra configuratiei si functionarii sistemului mamagerial; *analiza inf privitoare la sist. managerial al organizatiei in ansamblul sau; *analiza inf referitoare la subsustemele menegeriale : metodologico-managerial; decizional, informational, organizatoric.

124).‘Prezentarea necesitatii si a obiectivelor urmarite prin proiectarea manageriala’ este un element de continut al: d)informarii salariatilor asupra proiectarii manageriale. Aceasta fiind una din actiunile solicitate de informarea salariatilor.

125). Sunt prezentati mai multi pasi ce trebuie parcursi in diverse faze ale etapei de proiectare manageriala. Care din combinaiile de mai jos exprima cel mai corect actiuni specifice proiectarii propriu-zise a sist managerial al organizatiei? *stabilirea dimensiunii de ansamblu a sist managerial; *identificarea zonelor manageriale cheie; *elaborarea proiectului sist managerial al organizatiei; *insusirea si aprobarea proiectului managerial de catre managementul superior al firmei. Acestia reprezintand o parte din pasi recomandati pt proiectarea propriu-zisa a sist de management.

126).‘Stabilirea pt fiecare actiune de realizare a noului sist managerial a unui responsabil care sa posede competenta necesara si a unui termen precis de finalizare’ este un aspect al: *elaborarii proiectului programului de implementare a sist managerial. Celelalte variante exprimand alte faze ale etapei de implementare.

127). Proiectarea/reproiectarea manageriala propriu-zisa implica proiectarea/ reproiectarea componentelor sau subsistemelor manageriale. Care din ac repr punctul de plecare in derularea acestei etape: *componenta metodologica. Punctul de plecare al etapei proiectarea/reproiectarea manageriala il reprezinta proiectarea/reproiectarea componentei metodologico-manageriale, celelalte fiind supuse acestui proces in ordinea : subsist decizional, informational, organizatoric.

128). Cele mai edificatoare evaluari ale noului sistem de management sunt : evaluarile calitative directe.

129. Elaborarea de strategii si politici realiste se axeaza pe o serie de elemente regasite in enumerarea de mai jos: *studii de diagnosticare; *prognoze macroeconomice; *studii ecologice; studi de piata. Acestea reprezentand ‘fundamente’ ale strategiei organizatiei.

130. Se dau mai jos cateva elemente de fundamentare si ealborare a strategiei: Care din combinatiile prezentate repr premise ale elaborarii strategiei: *diferentierea strategiei in functie de faza ciclului de viata al organizatiei; *asigurarea continuitatii elaborarii si aplicarii strategiei; *flexibilitatea strategiei; *transferul international de know-how managerial. Acestea reflecta cel mai bine patru din premisele ce asigura fundamentarea strategiei organizatiei.

131. ‘Luarea in considerare a principalilor stakeholderi’ este: *o premisa a elaborarii. Premisele elaborarii se refera la: *diferentierea strategiei in functie de faza ciclului de viata al organizatiei; * luarea in considerare a stakeholderi’; *asigurarea continuitatii elaborarii si aplicarii strategiei; *flexibilitatea strategiei; *multidimensionalitatea strategiei globale; *abordarea sistematica a elaborarii si implementarii strategiei; *transferul international de know-how managerial.

132. Elaborarea propriu-zisa a strategiei implica un scenario evidentiat de una din variantele de mai jos. Va rugam sa aratati care din acestea prezinta logic un asemenea scenariu: formularea misiunii - precizarea obiectivelor strategige –stabilirea modalitatilor strategice – dimensionarea resurselor – fixarea termenelor – stabilirea avantajului competitiv. In elaborarea strategiei se vor parcurge obligatoriu mai multe secvente: formularea misiunii - precizarea obiectivelor strategige –stabilirea modalitatilor strategice – dimensionarea resurselor – fixarea termenelor – stabilirea avantajului competitiv – elaborarea strategiilor pertiale –formularea politicii globale si a politicilor partiale.

133. SC x doreste sa promoveze si sa utilizeze managementul prin obiective. Printre variantele prezentate in continuare se regasesc si etapele specifice acestui sistem: *stabilirea obiectivelor fundamentale;* stabilirea obiectivelor derivate de gradul I, derivate de gr. II, specifice si individuale; * stabilirea celorlalte componente ale manag. prin obiective.

135. Una din varintele organizatorice ale manag. prin proiecte este “manag prin proiecte cu stat mojor”. Care din elementele prezentate mai jos reprezinta caracteristica definitorie a acestei variante: raspunderea pt. realizarea proiectului revine unui colectiv de proiect aflat in subordinea nemijlocita a conducatorului de proiect. Acesta varianta organizatorica se axeaza pe un colectiv de proiect aflat in subordinea nemijlocita a managerului, carora le revine responsabilitatea relizarii cantitative si calitative a proiectului. In practica manageriala se intalnesc 3 forme organizarotice: 1) manag. prin proiecte cu responasabilitate individuala, 2) Manag. prin proiecte cu stat major, 3)Manag prin proiecte mixt.

Fisiere in arhiva (1):

  • Grile Metodologii Manageriale.doc

Alte informatii

ase management economic anul 3 sem 1 metodologii manageriale